|luni, decembrie 5, 2022
  • Follow Us!

Consiliul Local, convocat să aprobe prima rectificare de buget din acest an și mai multe documentații de urbanism 

primaria-ramnicu-valcea-cladire-4-1

 

 

Joi, 30 mai, va avea loc şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, cu următoarea ordine de zi: rectificarea bugetului local şi a listelor de investiţii pe anul 2019; rectificarea bugetului de venituri proprii şi subvenţii al instituţiei Teatrul Municipal Ariei pe anul 2019; rectificarea bugetului de venituri proprii şi subvenţii al instituţiei Sport Club Municipal pentru anul 2019; premierea echipei de handbal feminin a Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea, a antrenorilor echipei, a colectivului tehnic pentru obţinerea Locului I şi a Titlului de Campioană Naţională în sezonul 2018-2019, precum şi a personalului salariat din cadrul clubului, care a contribuit la obţinerea acestui titlu; rectificarea bugetului de venituri proprii al unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul 2019; aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a listei de investiţii la Societatea ETA SA pentru anul 2019; aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a listei de investiţii la Societatea PIEŢE PREST SA pentru anul 2019; aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiţii: “Reabilitare şi modernizare Sala de festivităţi Colegiul Mircea cel Bătrân”; actualizarea devizului general la obiectivul de investiţii “Construire grădiniţă cu program normal nr.16”, ca urmare a aplicării prevederilor O.U.G. nr. 114/2018; aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform Devizului General aferent proiectului tehnic – revizuit, pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare şi modernizare Baza de agrement Ostroveni în municipiul Râmnicu Vâlcea”; modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 408/11.12.2018 privind aprobarea Documentaţiei Tehnice de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare şi modernizare Liceu Tehnologic General Magheru”; participarea Municipiului Râmnicu Vâlcea la organizarea unui eveniment cultural; modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 413/2018 referitoare la modificarea şi completarea Regulamentului, a Caietului de sarcini şi a Contractului de delegare a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare de pe raza Municipiului Râmnicu Vâlcea; demararea procedurilor de efectuare a unui schimb de imobile-terenuri; demararea procedurilor de efectuare a unui schimb de terenuri; schimbarea destinaţiei spaţiului în suprafaţă de 92 m.p., situat la parterul imobilului-construcţie Internat Liceul Tehnologic “Ferdinand I” din Râmnicu Vâlcea, aleea Teilor nr.1; asocierea Municipiului Râmnicu Vâlcea cu Judeţul Vâlcea, în vederea susţinerii sportului de performanţă în cadrul competiţiilor sportive derulate de “Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea”, precum şi aprobarea modelului cadru al contractului de asociere; transmiterea imobilului-construcţie şi teren aferent Sala Sporturilor “Traian” şi sediu al Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret în administrarea Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea; modificarea articolului 1 şi a anexei nr.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 10/31 ianuarie 2019, referitoare la solicitarea de transmitere cu titlu gratuit, a unor suprafeţe de fond forestier, din proprietatea publică a statului şi administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor-Romsilva, în proprietatea publică a Municipiului Râmnicu Vâlcea; modificarea şi completarea organigramei şi a statului de funcţii la Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea; actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea; modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Căminului pentru Persoane Vârstnice Râmnicu Vâlcea; aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ şi RLU – Construire case de vacanţă – Râmnicu Vâlcea, zona Copăcelu, str. Costea Marinoiu nr.16, judeţul Vâlcea, beneficiari Andrei Elena, Ioana Dumitru-lonuţ şi Ioana Elena – Larisa, Călinoiu Ioana – Loredana si Călinoiu Andrei – Ionut; aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ şi RLU – Modificare PUZ Subzona Simian, strada Gib Mihăescu nr.8, beneficiar Simian Vlad Oprea; aprobare Plan Urbanistic de Detaliu “Construire imobil locuinţe colective, împrejmuire teren, amplasament Râmnicu Vâlcea, strada Frunzişului nr. 19 A, judeţul Vâlcea, nr. cadastral 4528”, iniţiator Stoicanu Radu Eugen; aprobare Plan Urbanistic de Detaliu “Construire locuinţe colective D+P+2E+1R şi funcţiuni complementare, strada Ion Creangă nr. 18”, beneficiar SC Pan – Pan Construct SRL; prelungirea duratei de folosinţă a spaţiilor de locuit cu caracter temporar situate la etajele II şi III din incinta imobilului – construcţie Internat Liceul Tehnologic “Ferdinand I”.

Leave a Response