|marți, octombrie 4, 2022
  • Follow Us!

Consiliul Județean Vâlcea a alocat suma de 276.000 euro pentru un proiect european derulat de APAVIL 

Consiliul Judetean Valcea

 

La sfârșitul lunii trecute, Consiliul Județean Vâlcea a hotărât alocarea sumei de 1.300.000 lei (276.000 euro) necesară proiectului Realizarea ratei de conectare de 100% în Râmnicu Vâlcea, Ocnele Mari, Drăgăşani, Călimăneşti, Băbeni şi Băile Olăneşti. Proiectul se referă strict la extinderea reţelei de distributie (în oraşele Băbeni si Băile Olăneşti) şi de canalizarea (în aglomerările Râmnicu Vâlcea – inclusiv Ocnele Mari, Drăgăşani, Călimăneşti, Băbeni şi Băile Olăneşti). Este alcătuit din 5 contracte de execuţie lucrări şi a fost integrat în lista de investiţii aferentă proiectului regional din judeţul Vâlcea pentru a obţine finanţare prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, având ca solicitant de finanţare operatorul economic – SC APAVIL SA. De asemenea trebuie avută în vedere că România a primit deja o cerere EU Pilot privind stadiul punerii în aplicare a Directivei 91/271/CEE a Consiliului privind epurarea apelor uzate urbane în România, aceasta fiind procedura preliminară înainte de lansarea procedurii de infringement (Dosar EU Pilot nr. 8068/15/08.01.2016), iar prin proiect se propune extinderea reţelei de distribuţie şi canalizare în şase oraşe. Potrivit corespondenţei transmise de către APAVIL, până la această dată stadiul fizic al lucrărilor este cuprins între 30% şi 95%, iar nivelul plăţilor realizate este de 43,92%, iar din corespondenţa purtată cu Ministerul Fondurilor Europene – Direcţia Generală Programe Europene Infrastructură Mare „în urma analizei prevederilor OUG nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene şi a normelor de aplicare, se consideră că sunt eligibile cheltuielile efectuate de către operatorul regional în acord cu prevederile art. 5, lit. d) şi cu condiţia respectării ordinii priorităţii prezentate în art. 5”. Întrucât proiectul menţionat este inclus în proiectul regional, dar pentru care nu a fost încă semnat contractul de finanţare conform art. 5, lit. d) din Ordonanţa de Urgenţă menţionată anterior „Operatorul/unitatea administrativ-teritorială care beneficiază de asistentă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene utilizează Fondul IID în următoarea ordine de priorităţi pentru: întreţinerea, înlocuirea şi dezvoltarea activelor date în administrare sau în concesiune, inclusiv a celor dezvoltate cu finanţare nerambursabilă din partea Uniunii Europene şi în conformitate cu programul aprobat de autoritatea administraţiei publice locale sau cu programul specific de operare şi întreţinere, convenit cu Comisia Europeană sau cu banca cofinanţatoare”. Totodată, conform corespondenţei purtate cu Ministerul Fondurilor Europene, ulterior aprobării cererii de finanţare şi semnării contractului de finanţare cu AM POIM toate cheltuielile efectuate anterior în cadrul acestui proiect vor fi considerate eligibile şi rambursate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Leave a Response