|marți, octombrie 4, 2022
  • Follow Us!

Consiliul Judeţean va aproba produsele alimentare ce vor fi distribuite elevilor din Vâlcea în anul şcolar 2019-2020 

lapte si corn voipan

 

Joi, 23 mai, Consiliul Judeţean Vâlcea va aproba produsele alimentare ce vor fi distribuite preşcolarilor şi elevilor de pe raza judeţului Vâlcea în anul şcolar 2019-2020. Pe parcursul săptămânii, unui preşcolar/elev i se acordă gratuit 2 porţii de mere, 2 porţii de lapte, o porţie de produse lactate şi 5 porţii de produse de panificaţie, cu încadrarea în sumele alocate cu aceste destinaţii. în cazul în care unităţile de învăţământ nu dispun de spaţii de depozitare, porţia de produse lactate poate fi înlocuită cu o porţie de lapte. Pentru asigurarea diversităţii, porţia de mere va fi însoţită de o porţie de biscuiţi sau covrigi uscaţi, iar porţia de lapte şi produse lactate va fi însotită de corn sau baton. Se vor mai aproba măsurile educative aferente programului pentru şcoli al României, pentru anul şcolar 2019-2020. Măsurile educative constau în organizarea de zile tematice dedicate consumului de fructe, legume, lapte şi produse lactate sau de activităţi educative practice, organizarea de alte activităţi extracurriculare şi extraşcolare sau abordarea de teme specifice în cadrul curriculumului naţional, inclusiv curriculumului la decizia şcolii, respectiv în cadrul disciplinei opţionale Educaţie pentru sănătate.

Programul pentru şcoli prevede realizarea cumulată a următoarelor măsuri: acordarea gratuită pentru preşcolarii din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular de fructe şi legume proaspete, lapte şi produse lactate şi de produse de panificaţie în limita unei valori zilnice/preşcolar/elev (limita valorică zilnică cuprinde preţul integral de achiziţie a produselor, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, cheltuielile de transport, distribuţie şi depozitare a acestora, după caz); finanţarea măsurilor educative care însoţesc distribuţia fructelor, legumelor, laptelui şi produselor lactate. Pentru perioada 2018-2023, limita valorică zilnică/preşcolar/elev este după cum urmează: 0,6 lei pentru porţia de fructe şi legume; 0,88 lei pentru porţia de lapte de consum şi produse lactate fără adaos de lapte praf; 0,57 lei pentru porţia de produse de panificaţie. Pe parcursul săptămânii, unui preşcolar/elev i se acordă gratuit 2 porţii de fructe şi/sau legume, 2 porţii de lapte, o porţie de produse lactate şi 5 porţii de produse de panificaţie, cu încadrarea în sumele alocate cu aceste destinaţii.

(Petre Coman)

Leave a Response