|vineri, iulie 30, 2021
  • Follow Us!

Orașul Berbești, ÎNGROPAT ÎN GUNOAIE din cauza… rezilierii contractului de salubrizare 

Berbesti gunoi

 

Din cauză că primarul orașului Berbești, liberalul Vintilă Chelcea, nu a știut să poarte negocieri cu operatorul serviciului de salubrizare din localitate, SC Urban SA, acesta din umă a anunțat unilateral REZILIEREA contractului de salubrizare începând cu data de 1 aprilie. Din adresa transmisă de SC Urban SA către Primăria Berbești în data de 29 martie 2019 reiese foarte clar că nu prețul la gunoiul colectat a fost principala nemulțumire a operatorului de salubrizare, deoarece în 29 ianuarie 2019, Consiliul Local Berbești a aprobat majorarea acestor tarife. Într-un limbaj juridic „de lemn” redăm adresa SC Urban SA, semnată de directorul Sucursalei Râmnicu Vâlcea, Andrei Teodorescu, către Primăria Berbești: „Prin prezenta vă notificăm rezilierea contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de salubrizare al oraşului Berbesti nr. 3681/22.05.2008, in conformitate cu dispoziţiile art.35 lit.c din Contract. În acest sens va invocam faptul ca ne aflam in situatia in care Concedentul nu si-a respectat obligaţiile contractuale, in speţa obligaţia prevăzută de dispoziţiile art.19 pct.12, potrivit careia ese obligat sa puna in aplicare reglementările legale intrate in vigoare pe parcursul contractului. Astfel, dispoziţiile art.20 al.2 din Legea nr.101/200G a serviciului de salubrizare a localitatilor, prevăd dreptul operatorilor de prezervare a echilibrului contractual pe durata contractului de delegare a gestiunii, iar dispoziţiile art.27 cil.2 din acelaşi act normativ precizeaza faptul ca tarifele aprobate trebuie să conducă a atingerea următoarelor obiective: asigurarea prestării serviciului de salubrizare la r ivelurile de calitate şi indicatorii de performanţă stabiliţi de către autorităţile administraţiei publice locale sau, după caz, de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară prin caietul de sarcini, regulamentul serviciului şi prin contractele de delegare a gestiunii; realizarea unui raport calitate-cost cat mai bun pentru serviciul de salubrizare prestat pe perioada angajată şi asigurarea unui echilibru îr tre riscurile şi beneficiile asumate de părţile contractante. Desi prin HCL nr. 06/29.01.2019 ati aprobat majorarea tarifului pentru prestarea serviciului de salubrizare, faptul ca un număr important de agenţi economici refuza incheierea contractului de prestare a serviciului cu subscrisa societate, iar aceşti agenţi au fost avuţi in vedere la fundamentarea tarifelor aprobate, face ca echilibrul contractual sa fie grav afectat în acest moment. Precizăm faptul ca aceşti agenţi economici, care act veaza in zona de blocuri a localitatii, produc deşeuri, insa le depoziteaza in containerele alocate populaţiei din acea zona. Prin urmare, societatea noastra colecteaza o cantitate de deşeuri mult mai mare decât cantitatea estimata pentru fiecare persoana, costurile de colectare si depozitare crescând astfel nejustificat. Cat timp tariful la persoanele fizice este fix, indiferent de cantitatea generata, este cert ca acest comportament al agenţilor economici din zona afecteaza echilibrul contractual. Deși instituția dvs. are la îndemână posibilitatea interzicerii prestării activității acestor agenţi economici prin retragerea autorizaţiei de funcţionare in condiţiile in care constata ca aceştia nu au incheiate contracte cu operatorul serviciului de salubrizare, institutia dvs. nu a realizat nici un demers in acest sens. În aceste condiţii, astfel cum va invederam si prin adresa noastra nr.1216/25.03.2019, intrucat nu ati asigurat creşterea gradului de contractare pentru agenţii economici din zona de blocuri, astfel incat nu se poate asigura echilibrul contractual, este cert ca sunteti in culpa fata de obligaţia dvs. de punere in aplicare reglementările legale intrate in vigoare pe parcursul contactului”.

 

SC Gospodărire Locală Berbeşti SRL are mari probleme cu licența de la ANRSC privind furnizarea de apă

 

Colac peste pupăză, și SC Gospodărire Locală Berbeşti SRL are mari probleme cu licența de la ANRSC privind furnizarea de apă potabilă. Deși încasează un salariu uriaș, directorul Mirel Popescu nu a făcut un minim efort să întocmească o documentație completă pentru acordarea unui noi licențe de la ANRSC pentru SC Gospodărire Locală Berbeşti SRL, astfel că de la 1 aprilie 2019, societatea încasează ILEGAL bani din tarifele la apa potabilă din oraș. În 2014 a mai avut loc un episod „dubios” care a trecut neobservat de DNA sau ANI: modul incorect cum s-a desfăşurat licitația și evaluarea ofertelor firmelor SC Vimbo Com SRL şi SC Gospodărire Locală Berbeşti SRL, obiectul licitaţiei fiind gestionarea serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare al oraşului Berbeşti. Documentaţia licitaţiei a fost semnată de fostul viceprimar Dumitru Gioga, dar ea a fost întocmită de Direcţia primăriei ce administrează sistemul public de alimentare cu apă şi canalizare. Şeful acestei Direcţii era atunci Ion Iordache, nimeni altul decât… fostul patron al firmei licitatoare SC Gospodărire Locală Berbeşti SRL. Am asistat aici la o gravă ilegalitate comisă de primarul Vintilă Chelcea care, cu sprijinul viceprimarului – numit şi preşedinte al comisiei de evaluare a licitaţiei – a defavorizat cealaltă firmă competitoare, prin soluţia de adjudecarea acțiunii de către SC Gospodărire Locală Berbeşti SRL, creând incompatibilitatea funcţionarului public Ion Iordache: și director ofertant și patron licitator. Tot atunci membrii comisiei de evaluare a licitației, aleşi pe sprânceană de primar pentru a-şi favoriza subordonatul şef la Direcţia amintită, nu avea nici unul vreo calificare în aprecierea activității de prestare a serviciilor publice de alimentare publică cu apă şi canalizare. În urmă cu 5 ani, primarul Chelcea, comiţând o altă ilegalitate, a încheiat un contract de consultanţă în valoare de 1.400 de euro pentru elaborarea documentaţiei de atribuire, astfel că societatea consultanță a încasat banii în mod gratuit, documentaţia fiind deja… întocmită de serviciul de specialitate al primăriei.

(Petre Coman)

Leave a Response