|vineri, iulie 30, 2021
  • Follow Us!

OBŞTEA DE MOŞNENI „PISCUL MARE ZMEURĂT” LA ORA BILANŢULUI 

fundal-obstea-mosnenilor

 

 

Duminică, 07.04.2019, începând cu orele 12:00, în sala de festivităţi a Căminului Cultural Piscul Mare (sat Cacova) din cadrul comunei Stoeneşti, s-au desfăşurat lucrările Adunării Generale a Obştei de moşneni „Piscul Mare Zmeurăt”.

Încă de la început am dori să subliniem faptul că la lucrările acestei întâlniri, devenită tradiţională, şi intrată de mult în preocupările conducerii obştei, a participat domnul Gheorghe Dumbravă, primarul comunei Stoeneşti, care a fost însoţit de doamna Vali Croitoru, o reprezentantă de seamă a administraţiei locale.

Ordinea de zi anunţată adunării a fost extrem de cuprinzătoare, iar fiecare dintre problemele prezentate au fost pertinente şi la obiect, pe înţelesul întregii asistenţe.

Prezentarea activităţii pe anul 2018, a situaţiei financiar contabile, a Raportului comisiei de cenzori, stabilirea procentului pentru contul de rezervă şi a valorii în lei pe unitatea de drept (suprafaţă), ce urmează a fi repartizată fiecărui proprietar, stabilirea suprafeţei unui drept, aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul în curs, modificarea statutului obştei, au fost, iată, numai câteva puncte principale care au fost prezentate de către conducerea obştei tuturor membrilor prezenţi în sală.

De un real interes, şi cu multă atenţie a fost urmărit cuvântul de salut din partea primarului Gheorghe Dumbravă, care prin speech-ul domniei sale a subliniat câteva probleme extrem de interesante care au vizat îmbunătăţirea activităţii în perioada următoare, dar a şi scos în evidenţă câteva defecţiuni legate de managementul obştei. Interesant este faptul că această structură numără în cadrul ei 142 de persoane ca membrii titulari, având în gestiune în jur de 400 de ha de pădure.

Cei care au luat cuvântul au evidenţiat  lipsa unor acte de proprietate, lucru des întâlnit la aproape toate obştile, nu numai din judeţul Vâlcea dar şi din ţară, preţurile mici ale metrului cub de lemn tăiat şi scos la vânzare pe arterele destinate acestui act, dar şi alte lucruri referitoare la îmbunătăţirea activităţii de organizare a obştei pe viitor.

Şedinţa s-a terminat într-o notă de obtimism manifestată de înteaga asistenţă. Suntem convinşi că în viitor, ţinându-se cont de recomandările pertinente şi la obiect prezentate de conducerea primăriei, cât şi de doleanţele celor care au luat cuvântul suntem convinşi că întreaga activitate se va îmbunătăţi şi va căpăta noi valenţe spre ridicarea nivelului profesional al celor care se ocupă zi de zi de bunul mers al întregii obşte.

Nicolae Dinescu

 

 

 

 

 

Leave a Response