|miercuri, iulie 28, 2021
  • Follow Us!

Constantin Rădulescu: Consiliul Județean are in vedere consolidarea şi reabilitarea termică a Maternității 

radulescu-consiliul-judetean

 

Consiliul Județean Vâlcea a aprobat zilele trecute documentaţia şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Consolidarea şi reabilitarea termică a secţiilor Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea din str. Remus Bellu nr. 3” (Maternitatea), la valoarea totală de circa 39,4 milioane de lei (8,5 milioane de euro). Proiectul urmeaza a fi finantat cu fonduri europene. Clădirea principală în care funcţionează Maternitatea, cuprinsă în proiect, este o construcţie de tip monobloc cu trei zone diferite, zonele A şi C cu regim de înălţime D+P+2E şi zona B cu regim de înălţime D+P+7E retras. În urma analizării expertizei tehnice şi a DALI s-a constatat că: zonele A şi C ale clădirii, cu regimul de înălţime D+P+2E se încadrează în clasa de risc seismic RsII corespunzătoare construcţiilor care la un cutremur pot suferi degradări structurale majore, dar la care pierderea stabilităţii este puţin probabilă, motiv pentru care este necesară intervenţia structurală la clădire (sens în care au fost propuse lucrări de consolidare antiseismică); zona B, cu regimul de înălţime D+P+7E retras se încadrează în clasa de risc seismic RsIII corespunzătoare construcţiilor care sub efectul cutremurului pot prezenta degradări structurale care nu afectează semnificativ siguranţa structurală.

Principalele intervenţii propuse prin DALI vizează: izolarea termică a faţadelor – partea opacă prin materiale termoizolante performante; izolarea termică a faţadelor – partea vitrată prin înlocuirea tâmplăriei exterioară cu tâmplărie performantă; izolarea termică a terasei pentru a evita pierderile de căldură la partea superioară a clădirii; refacerea sau lucrări de reparaţii ale stratului hidroizolant al terasei clădirii; asigurarea etanşeităţii anvelopei clădirii şi a ventilaţiei necesare împotriva condensului; refacerea sau repararea/ impermeabilizarea trotuarelor de gardă ale clădirii; repararea elementelor de faţadă ce prezintă pericol de desprindere; repararea sistemului de colectare şi evacuare a apelor meteorice; refacerea finisajelor interioare; repararea/ înlocuirea instalaţiei de distribuţie a apei reci şi/sau a colectoarelor de canalizare menajeră sau pluvială; repararea instalaţiei sanitare; repararea/ înlocuirea instalaţiei de distribuţie termică între punctul de racord şi planşeul peste subsol/ canal termic, inclusiv izolarea termică a acesteia, în scopul reducerii pierderilor de căldură, precum şi montarea robinetelor de presiune diferenţială la baza coloanelor de încălzire în scopul creşterii eficienţei sistemului de încălzire prin autoreglarea termohidraulică a reţelei; înlocuirea/ dotarea cu corpuri de încălzire cu radiatoare/ ventiloconvectoare; montarea/ repararea/ înlocuirea instalaţiei de distribuţie a agentului termic pentru încălzire şi apă caldă de consum, inclusiv de legătura între clădirea care face obiectul proiectului şi clădirea tip centrala termică; reabilitarea şi modernizarea instalaţiei de distribuţie a agentului termic – încălzire şi apă caldă de consum, inclusiv zonarea şi echilibrarea instalaţiilor termice, montarea de robinete cu cap termostatic la radiatoare şi izolarea conductelor din subsol/ canal termic; secţia de Neonatologie va fi încălzită separat de restul spaţiilor, printr-un circuit by pass, independent de încălzirea centralizată, dintr-o staţie de transformare energie termică (schimbător de căldură cu plăci de inox amplasat în actuala centrală termică); reabilitarea/ modernizarea instalatiei electrice, înlocuirea circuitelor electrice deteriorate sau subdimensionate; repararea/ înlocuirea/ montarea sistemelor/ echipamentelor de climatizare, de condiţionare a aerului, a instalaţiilor de ventilare mecanică cu recuperare a căldurii, după caz, a sistemelor de climatizare; instalarea în cazul în care nu există, sau înlocuirea ventilatoarelor şi/sau a recuperatoarelor de căldură, dacă prevederea lor contribuie la creşterea performanţei energetice a clădirii; instalatie de desfumare; centrală detecție incendiu; instalaţii de semnalizare şi supraveghere video; centrală antiefracţie; lucrări de înlocuire a tâmplăriei interioare (uşi de acces şi ferestre); se vor monta panouri fotovoltaice; se vor înlocui toate lifturile şi moncharge-ul; lucrări de recompartimentare interioară pentru acomodarea secţiilor în spaţiile în care vor fi relocate; crearea de facilităţi/ adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilități, etc.

(Petre Coman)

Leave a Response