|miercuri, august 4, 2021
  • Follow Us!

Consilierii județeni, convocați joi, 18 aprilie, în ședință ordinară să aprobe bugetul local pe 2019 

Consiliul Judetean Valcea

 

Joi, 18 aprilie, va avea loc şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Vâlcea, cu următoarea ordine de zi: aprobarea contului de execuţie a bugetului local al Judeţului Vâlcea, a bugetului instituţiilor publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii şi a bugetului împrumuturilor interne, pe anul 2018; rectificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâicea nr.2 din 31 ianuarie 2019, cu modificările şi completările ulterioare; rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea, pe anul 2019; aprobarea bugetului propriu al judeţului Vâlcea, a Listei obiectivelor de investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea, finanţate parţial sau integral de la buget şi a numărului de personal şi fondul aferent salariilor de bază din aparatul de specialitate şi din instituţiile şi serviciile publice finanţate din bugetul local, pe anul 2019 şi estimări pe anii 2020-2022; aprobarea Programului lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene, pe anul 2019; aprobarea repartizării pe culte a numărului de posturi pentru personalul neclerical, pe anul 2019 şi estimări pe anii 2020-2022; aprobarea Bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii, precum şi a numărului de personal şi a fondului aferent salariilor de bază, pe anul 2019 şi estimări pe anii 2020-2022; proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unor stimulente financiare lunare personalului medical şi de specialitate din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea; proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor ce se aplică de către Serviciul public de turism, agrement şi servicii din cadrul obiectivului de investiţii Mirajul Oltului – Extinderea infrastructurii turistice de agrement a staţiunii Călimăneşti – Căciulata, pe anul 2019; proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Serviciului Public de Turism, Agrement şi Servicii; proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea; proiect de hotărâre privind aprobarea plaţii cotizaţiilor Consiliului Judeţean Vâlcea către: Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „APA Vâlcea”, Asociaţia Naţională a Autorităţilor Teritoriale de Ordine Publică „ANATOP”, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud -Vest Oltenia şi către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Vest Oltenia; proiect de hotărâre privind aprobarea pricipalelor caracteristici şi indicatorii tehnico-economici faza: Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Execuţie căi de acces, în incinta Spitalului de Psihiatrie Drăgoeşti, judeţul Vâlcea”, comuna Drăgoeşti, judeţul Vâlcea; proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza DALI şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Consolidarea şi reabilitarea termică a secţiilor Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea din strada Remus Bellu nr.3”; proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea APAVIL SA Vâlcea să negocieze şi să aprobe indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari pentru membrii Consiliului de administraţie al societăţii rezultaţi din Planul de administrare precum şi pentru înfiinţarea punctelor de lucru în comunele Drăgoeşti şi Muereasca; proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază aferente funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, începând cu data de 1 aprilie 2019; proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul unor servicii publice subordonate Consiliului Judeţean Vâlcea, în conformitate cu prevederile Legii-cadru nr. 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu 1 aprilie 2019.

Leave a Response