|joi, octombrie 28, 2021
 • Follow Us!

Zeci de puncte importante pentru comunitate pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Local Ramnicu Valcea 

primaria-ramnicu-valcea-cladire-4-1

 

 

 

In data de 28.03.2019, ora 13.00, în sala de şedinţe a Primăriei Ramnicu Valcea va avea loc şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, cu următoarea ordine de zi:

 

 1. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza S.F. și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul ”Dezvoltare locală în comunități marginalizate, componenta 1 – Colonia Nuci”.
 2. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General, varianta I, revizuit precum și devizele generale revizuite al cheltuielilor de la bugetul local și de la bugetul de stat pentru obiectivul de investiții ”Amenajare locuințe sociale zona Ostroveni”.
 3. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform Devizului General aferent Documentației tehnice pentru obiectivul ”Reabilitare Complex Sportiv 1 Mai din Municipiul Râmnicu Vâlcea, județ Vâlcea”.
 4. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat pentru proiectul ”Reabilitare termică Școala Gimnazială I.G. Duca”.
 5. Raport și proiect de hotărâre privind suplimentarea sumelor alocate în listele provizorii de investiții pentru anul 2019.
 6. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii simplificate de admitere temporară/ieșire a persoanei vârstnice în/din Căminul pentru Persoane Vârstnice Râmnicu Vâlcea și a contribuției zilnice de întreținere datorată de persoanele vârstnice internate pe perioada temporară la Căminul pentru Persoane Vârstnice Râmnicu Vâlcea.
 7. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Căminului pentru Persoane Vârstnice Râmnicu Vâlcea.
 8. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea unui Protocol de Colaborare în vederea organizării în parteneriat a evenimentului ”eStrada Food Festival”, 02.05.– 05.05.2019.
 9. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea unui Protocol de Colaborare în vederea organizării în parteneriat a evenimentului Festivalul ”Bucurie în Mișcare”, 25 – 26 mai 2019.
 10. Raport și proiect de hotărâre privind organizarea concursului cu tema ”Împreună pentru un oraș mai curat”.
 11. Raport și proiect de hotărâre privind stabilirea unor taxe la Moara Goranu.
 12. Raport și proiect de hotărâre privind darea în administrare Școlii Gimnaziale Take Ionescu a imobilului – construcție ”Grădinița cu program normal nr. 3 Micul Prinț – clădire grădiniță” și teren aferent, situat în G-ral Praporgescu nr.3.
 13. Raport și proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul privat al municipiului, a unui imobil teren și demararea procedurilor pentru efectuarea unui schimb de imobile-terenuri.
 14. Raport și proiect de hotărâre privind completarea anexei 3 la contractul de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public și privat de interes local.
 15. Raport și proiect de hotărâre privind închirierea unui spațiu situat în incinta imobilului din Intrarea Pribeanu nr.1, cu destinația de cabinet medical.
 16. Raport și proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere 37809/17.10.2016 încheiat între Municipiul Râmnicu Vâlcea și Antoine SRL.
 17. Raport și proiect de hotărâre privind acceptarea donației unei rețele edilitare.
 18. Raport și proiect de hotărâre privind cedarea către ENGIE ROMÂNIA SA a conductei de gaze amplasată pe bv. Tudor Vladimirescu.
 19. Raport și proiect de hotărâre privind schimbarea destinației imobilului-construcții în suprafață de 6119 m.p. și teren aferent în suprafață de 19574 m.p., situat în bv. Nicolae Bălcescu nr.26, care a constituit baza materială a Liceului Tehnologic ”Oltchim”.
 20. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Direcției de Asistență Socială.
 21. Raport și proiect de hotărâre de modificare și completare a Regulamentului privind stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe clădirile și terenurile neîngrijite din intravilanul municipiului Râmnicu Vâlcea.
 22. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUZ și RLU – Amplasare locuință individuală P+1E prin PUZ modificator, strada Nicolae Enache nr.10, investitor Sperache Alexandrina.
 23. Raport și proiect de hotărâre privind aprobare Plan Urbanistic de Detaliu – Construire hotel, amenajare teren, împrejmuire, amplasare panou publicitar, strada Canalului nr.13, investitor SC Ralunic SRL.
 1. Raport și proiect de hotărâre privind acordarea titlului de ”Cetățean de Onoare al Municipiului” domnului Cicerone Păunescu.
 2. Raport și proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”APA Vâlcea”.
 3. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea listei solicitanților îndreptățiți să primească o locuință socială, în ordinea de prioritate.
 4. Raport privind starea economică, socială și de mediu a municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2018.
 5. Întrebări, interpelări, petiții, informare consilieri locali.

 

 

 

Leave a Response