|marți, ianuarie 18, 2022
  • Follow Us!

Toți titularii/deținătorii de autorizații de mediu/autorizații integrate de mediu trebuie să solicite viza anuală la Agenția pentru Protectia Mediului Vâlcea 

alin voicescu

Comunicat de presă

Toți titularii/deținătorii de autorizații de mediu/autorizații integrate de mediu trebuie să solicite viza anuală la Agenția pentru Protectia Mediului Vâlcea

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VÂLCEA informează pe toți titularii/deținătorii de autorizații de mediu/autorizații integrate de mediu că Autorizaţia de mediu şi autorizaţia integrată de mediu îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarii lor obţin viza anuală, conform Ordinului nr.1171/05.11.2018 privind aprobarea procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 967/15.11.2018.

Toți titularii/deținătorii de autorizații de mediu/autorizații integrate de mediu trebuie să solicite viza anuală la Agenția pentru Protectia Mediului Vâlcea în fiecare an cu minim 60 de zile înainte de ziua și luna în care a fost emisă autorizația de mediu sau autorizația integrată de mediu. Precizăm că pentru derularea procedurii de aplicare a vizei anuale nu se percep taxe sau tarife.

Prezenta procedură reglementează condițiile de solicitare, de aplicare sau de respingere a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu, in acord cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 195/2005 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006 cu modificările și completările ulterioare.

Solicitarea vizei la emitentul autorizaţiei se face în baza următoarelor documente: o cerere specială, disponibilă în anexele ordinului menţionat; raportul anual de mediu, după caz; o declaraţie pe propria răspundere că desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii pentru care a fost emisă autorizaţia de mediu sau autorizaţia integrată de mediu şi că nu au intervenit schimbări care să afecteze condiţiile stabilite prin autorizaţie.

În termen de 10 zile de la înregistrarea solicitării la autoritatea emitentă a actului de reglementare, autoritatea publică competenţă pentru protecţia mediului verifică documentaţia depusă şi stabileşte data verificării amplasamentului. Dacă, în urma vizitei de amplasament, autorităţile constată că activitatea se desfășoară în aceleaşi condiţii pentru care a fost emisă autorizaţia de mediu sau autorizaţia integrată de mediu şi că nu au intervenit schimbări care să afecteze condiţiile stabilite prin autorizaţie, atunci va acorda viza anuală. În caz de nereguli însă, i se va da operatorului economic un termen de 30 de zile pentru intrare în legalitate.

Leave a Response