|marți, ianuarie 18, 2022
  • Follow Us!

„Rezistenţa armată anticomunistă condusă de colonelul Arsenescu şi oamenii lui” 

download

 

Nu mai este niciun secret pentru  nimeni, când menţionam, dar mai ales, susţinem cu tărie, că frumoasa şi renumita localitate din nordul judeţului Argeş –Câmpulung  a fost, este şi va rămâne pentru eternitate o zonă încărcată de istorie şi legende.

Aceste afirmaţii şi sublinieri pe care le facem se bazează pe fapte reale, evidenţiate de cercetările şi studiile efectuate de-a lungul  anilor de către specialiştii noştrii.

Datorită poziţiei geografice pe care o ocupă acest oraş care constituie şi a doua mare localitate ridicată la rangul de municipiu în judeţul ce poartă numele unui râu intrat în conştiinţa neamului românesc, s-a făcut remarcat, nu numai prin evantaiul larg de oferte turistice extrem de atrăgătoare, apreciate de numărul mare de turişti din ţară şi străinătate care îi calcă teritoriul, dar şi din punct de vedere istoric cu o încărcătură sentimentală, patriotică, de necontestat, luptele eroice ale poporului român, încă din cele mai vechi timpuri, pentru independenţă, libertate şi neatîrnare faţă de duşmanii externi care vroiau sub orice chip cucerirea acestor locuri de legendă şi subjugarea populaţiei băştinaşe.

Ea a fost prima capitală a ţării româneşti aproape 30 de ani. S-a remarcat căpătându-şi un renume, pe lângă cele afirmate mai sus, dar şi pentru bisericile rupestre, cruci de piatră, cât şi datorită unor mari personalităţi din diverse domenii de activitate, care s-au născut, au învăţat şi au plecat spre cele patru zări, dar nu au uitat niciodată locurile băştinaşe.

Oraşul, deja intrat în conştiinţa neamului românesc, s-a remarcat încă din deceniile trecute, dar mai pregnant după cel de-al doilea război mondial, prin haiducii săi.

Readucem în conştiinţa cititorilor noştri pe renumitul colonel câmpulugean Gheorghe Arsenescu şi fraţii săi nucşoreni Toma şi Petre Arnăuţoiu.

Despre Câmpulung, despre harnicii şi minunaţii lui locuitori se pot spune foarte multe lucruri care pot să ne intereseze, mai ales pe cei cu aplecare spre istorie, cu cei spre aplecare pentru evenimentele care au culminat în perioada anilor 1946-1965.

Munţii Leaota, prin poziţia lor extrem de favorabilă,  au adăpostit prima rezistenţă anticomunistă din Carpaţii României. Vârf de lance l-a constituit, fără îndoială, col.  Gheorghe Arsenescu.

Aici, în localităţile de la poalele munţilor(Cetăţeni, Dragoslavele şi Stoeneşti) a luat fiinţă şi a activat în perioada februarie 1948-martie 1949 primul grup de partizani condus de acest colonel Gherghe Arsenescu, un adevărat erou al Armatei Române.

Ulterior, acest viteaz şi neînfricat ofiţer, fondează şi conduce şi o altă grupare care acţionează în zona Nucşoara, predându-l intact, după doar câteva luni fraţilor localnici Toma şi Petre Arnăuţoiu.

Fost militar de carieră, veteran de război, decorat cu numeroase distincţii române şi germane pentru faptele de eroism desfăşurate pe frontul de răsărit, întors în ţară, viteazul şi neînfricatul ofiţer al Armatei române, Gheorghe Arsenescu a luat îndrăzneaţa decizie de a transforma organizaţia înfiinţată la schitul Monahal de la Cetăţeni, încă din 1948, într-o grupare paramilitară de partizani anticomunişti, observând, dar mai ales aprofundând aceste măsuri îndrăzneţe nemaiîntâlnite până atunci, i s-au alăturat numeroşi localnici.

În cele ce urmează vom prezenta numai câţiva dintre ei: marii întreprinzători locali(fraţii Ion şi Gheorghe Purnichescu, fraţii Ioan şi Sever Vasile, Iosif Cotenescu), intelectuali (avocaţii Nicolae Enescu şi Ion Constantinescu, ing. Radu Rosetti, farmacistul Gheorghe Chiriţă), cât şi  mulţi alţii care erau urmăriţi şi persecutaţi politic de organele represive ale României comuniste: dâmboviţeanul Traian Marinescu-zis Geabu, Gheorghe Hachenzelner, Constantin Banu, Alexandru Alexandrescu, Dumitru Burtea, Login Predoiu), clerici (stareţul Pimen Bărbieru, preoţii Iosif Muşatescu şi Gheorghe Cotenescu), dar şi un număr impresionant de oameni locuitori ai acestor glii strămoşeşti, cu sentimente anticomuniste, cum au fost fraţii Ion şi Gheorghe Zichil, Constantin şi Mielu Greculescu, Vasile Săndescu, Victor şi Eugen Suicescu, Miron Grigore, Romu Luca şi mulţi, mulţi alţii,  pe care din lipsa spaţiului editorial limitat, nu-i putem să-i prezentăm pe toţi.

Partizanii acelor vremuri de la cumpăna din prima şi a doua jumătate a secolului trecut, au avut numeroase ciocniri cu organele de represiune din acea perioadă. Multiplele represiuni şi contacte cu securitatea din acea perioadă au fost dure.

Aproape 150 de oameni, bărbaţi şi femei, au fost condamnaţi sau internaţi administrativ, fără ai pune la socoteală pe cei ridicaţi şi torturaţi periodic.

Judecarea şi sentinţele prezentate de completele de judecată formate peste noapte, s-au încadrat între şase luni de internare administrativă şi pedeapsa supremă-capitală.

Ion Purnichescu a fost condamnat la muncă silnică pe viaţă. Trei militari: Gheorghe Arsenescu, Ion Dumitrache şi Nicolae Mihăilescu au fost condamnaţi la moarte, fiind împuşcaţi  de către plutonul de execuţie.

În februarie 1950, renumitul Traian Marinescu Geabu, care a fost capturat printre primii încă din 1949, a fost ucis de securitate la marginea satului natal Izvoarele din judeţul Dâmboviţa de azi.

Ceea ce a fost mai grav, înspăimântător, a fost acea atitudine inumană, lipsită de orice scrupule, din partea organelor de represiune, prin hotărârea, de a lăsa trupul neînsufleţit pe glia unde bunicii, străbunicii, părinţii, cât şi el, au trăit şi au luptat pentru apărarea idealurilor care au caracterizat, de-a lungul secolelor, neamul românesc.

Acest act de mârşăvie totală a avut un singur scop: înspăimântarea populaţiei.

Actuala generaţie poate vizita Memorialul victimelor comunismului şi Rezistenţei de la Sighet, printre altele, zeghea găurită de gloanţe şi baioneta care i-a măcelărit trupul renumitului Traian Marinescu Geagu.

Nu putem încheia această scurtă prezentare până nu exemplificăm cu un cuvânt al colonelului Gheorghe Arsenescu, care în faţa torturii a exclamat:”Eu voi cădea, sunt alţii hotărâţi în locul meu, să ducă socotelile la sfârşitul lor. Eu nu fac politică, nu am făcut niciodată şi nu voi face. Eu sunt naţionalist român care doresc să trăiesc liber şi în dreptate în căminul meu. Eu sunt militar de carieră şi aşa voi muri. Politica s-o facă cei care se pot împăca cu ea.”

În acest context, marţi, 19 martie, începând cu orele 13:00, în cocheta şi eleganta Sală de Conferinţe a primăriei municipiului Câmpulung Muscel se vor derula lucrările unei importante si benefice conferinţe sub genericul „Rezistenţa armată anticomunistă condusă de colonelul Arsenescu şi oamenii lui”. Precizăm faptul că această conferinţă face parte din ciclul de manifestări dedicate eroicelor evenimente care au avut loc în urmă cu peste 70 de ani în această zonă a României.

Primele două episoade din acest ciclu au avut loc în anul 2018. Ele s-au intitulat „Executaţii” şi „Eroinele”. Întreg episodul este intitulat de organizatori, în frunte cu neobositul Radu Petrescu, un minunat om de cultură, istoric şi cercetător cât şi realizator a unor manifestări şi acţiuni de prestigiu, intitulat „Începutul sfârşitului”, adică începând cu primele arestări din valul de neuitat, soldat cu peste 145 de arestări şi condamnări.

Este o onoare pentru noi , de a fi invitaţi să participăm la acest eveniment cu un puternic impact istoric, cât şi în calitatea de moderator al întregului eveniment.

Urăm succes acestui simpozion.

 

Nicolae Dinescu

Leave a Response