|vineri, ianuarie 21, 2022
  • Follow Us!

Primăria Râmnicului a alocat 1,3 milioane euro pentru transformarea internatului de la Liceul Ferdinand I în locuinţe sociale 

rmvalcea_primaria

 

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă extraordinară, a aprobat noii indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Transformare clădire internat Liceul Tehnologic Ferdinand I în locuinţe sociale”, conform deviz general actualizat, la valoarea totală de 5.188.615 lei fără TVA, respectiv 6.169.241 lei cu TVA (1,3 milioane de euro), din care cheltuieli de la bugetul de stat prin Programul de Construcţii Locuinţe Sociale şi de Necesitate derulat conform Legii nr. 114/1996 de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în valoare de 4.045.975 lei cu TVA şi cofinanţare buget local în valoare de 2.123.265 lei cu TVA. Proiectul „Transformare clădire internat Liceul Tehnologic Ferdinad I in locuinţe sociale”, este propus pentru finanţare in Programului de Constructii Locuinţe Sociale si de Necesitate derulat conform Legii nr. 114/1996 de Ministerul Dezvoltării Regionale si Administraţiei Publice. Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (DALI) şi indicatorii tehnico- economici pentru obiectivul de investiţii „Transformare clădire internat Liceul Tehnologic Ferdinand I în locuinţe sociale” a fost aprobată prin Hotararea de Consiliu Local nr. 366 din 28 noiembrie 2018, la valoarea totală de 6.164.352 lei cu TVA, respectiv 5.188.615,91 lei fara TVA. La începutul anului, primăria a transmis la MDRAP solicitarea pentru finanţare a lucrărilor pentru obiectivul „Transformare clădire internat Liceul Tehnologic Ferdinad I in locuinţe sociale”, prin Programul de Constructii Locuinţe Sociale si de Necesitate derulat conform Legii nr. 114/1996 de Ministerul Dezvoltării Regionale si Administraţiei Publice. Datorită faptului ca au fost executate si decontate lucrări din contract in anul 2018 si anul 2019, era necesara actualizarea devizul general al cheltuielor obiectivului de investitie, defalcat pe restul lucrărilor de executat, cat si cu impartirea cheltuielilor pe surse de finanţare buget de stat si buget local.

Leave a Response