|vineri, decembrie 9, 2022
  • Follow Us!

Primăria Berislăveşti anunţă închirierea pajiştilor libere de sarcini, care fac parte din domeniul privat al comunei 

berislavesti

ANUNŢ

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 34/2013, privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente, cu modificările şi completările ulterioare, H.G. nr. 1064/2013, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 34/2013 şi ţinând cont de Hotărârea nr. 13/2019 a Consiliului Local Berislăveşti, Primăria Comunei Berislăveşti anunţă închirierea, prin atribuire directă a pajiştilor libere de sarcini, care fac parte din domeniul privat al Comunei Berislăveşti, respectiv pajiştile din satele: Berislăveşti, Stoeneşti, Scăueni, Robaia, Dângeşti şi Brădişor.

Preţul de închiriere este de 180 lei/ha/an, iar închirierea se face pe o perioadă cuprinsă între 7 şi 10 ani.

Ofertele se depun la sediul Primăriei până în data de 21 martie 2019, iar evaluarea acestora se va realiza în data de 22 martie 2019 la sediul Primăriei Comunei Berislăveşti.

În cazul depunerii de ofertă de către Asociaţia crescătorilor de animale, aceasta va fi însoţită de un tabel cu membrii asociaţiei şi cu numărul de animale înscrise în Registrul naţional al exploataţiilor din care să rezulte că acoperă încărcătura minimă, conform art. 10, alin.1 din ordonanţă, adică să asigure încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha, în oricare din zilele perioadei de păşunat, ori cosirea, cel puţin o dată pe an, a vegetaţiei.

 

 

 

Viceprimar,

Popescu Nicolae

Leave a Response