|vineri, ianuarie 21, 2022
  • Follow Us!

Numărul de posturi de la UPU, din cadrul Spitalului Județean, suplimentat cu 12 posturi, după aprobarea CJ Vâlcea 

Spitalul Judetean Valcea

 

Zilele trecute, Consiliul Județean Vâlcea a aprobat proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea. Conform Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 3/31.01.2019 s-au aprobat bugetele de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, a numărului de personal şi a fondului aferent salariilor de bază pe anul 2019 şi estimările pe anii 2020-2022. Potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 69/27.04.2018 s-a aprobat organigrama şi statul de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea. Cu adresa nr. 4900/12.02.2019 conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea a propus suplimentarea numărului de posturi la UPU SMURD, astfel: 1 post asistent social; 3 posturi asistent generalist; 2 posturi registrator medical; 1 post operator date; 2 posturi îngrijitor; 2 posturi brancardier; 1 post secretar. Toate aceste modificări au fost avizate de către Comitetul Director al Spitalului Judeţean Vâlcea.

În conformitate cu prevederile din Legea privind reforma în domeniul sănătăţii, nr.95/2016, spitalele se organizează şi funcţionează, în funcţie de regimul proprietăţii, în spitale publice, organizate ca instituţii publice. De asemenea, Consiliul judeţean îndeplineşte atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor reglementate de Legea nr. 31/1990. Consiliul judeţean aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului judeţean, organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate, precum şi ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor reglementate de Legea nr. 31/1990. Mai mult, potrivit din normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008, privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.56/2009, cu modificările şi completările ulterioare, autoritatea administraţiei publice locale, prin structura cu atribuţii specifice în domeniu, are următoarele competenţe: aprobă ştatele de funcţii ale unităţilor sanitare subordonate, cu încadrarea în normativele de personal şi în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat; aprobă modificarea ştatelor de funcţii aprobate; aprobă organigrama şi modificarea acesteia.

Leave a Response