|vineri, ianuarie 21, 2022
  • Follow Us!

Nenumărate activități in LOGICA BINELUI desfășurate în februarie de preşedintele Consiliului Judeţean, Constantin Rădulescu 

Constantin-RADULESCU

 

Conform unei informări, la solicitarea preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, Constantin Rădulescu, Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea a emis luni, 4 februarie 2019, AUTORIZAŢIA DE CONSTRUIRE prin care autorizează executarea lucrărilor la obiectivul de investiţii „Reabilitare şi modernizare spaţii aferente fostei Policlinici cu Plată Vâlcea”. Pe lângă recompartimentarea spaţiilor din cadrul fostei Policlinici cu Plată rămase în administrarea Consiliului Judeţean Vâlcea, prin proiect se mai propun lucrări pentru asigurarea circuitelor prevăzute de normele sanitare, realizarea unor căi de circulaţie separate faţă de circulaţia pacienţilor medicilor de familie sau ai cabinetului medical de la parter, precum şi alte categorii de lucrări. De asemenea, în acest imobil vor fi realizate spaţii care să îndeplinească normele sanitare impuse de legislaţie, pentru desfăşurarea activităţii Centrului de Transfuzie Sangvină Vâlcea. Durata de realizare a investiţiei, în valoare totală de 1.686.469,49 lei, este de 12 luni, iar finanţarea se va asigura din fonduri proprii şi alte fonduri legal constituite. La începutul lunii februarie, comisia specială, constituită la iniţiativa Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea, pentru înfiinţarea unei secţii exterioare a Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea în oraşul Bălceşti, s-a întrunit din nou, pentru stabilirea cadrului legal, medical şi financiar. Cu această ocazie, Comisia a stabilit ca în oraşul Bălceşti poate fi înfiinţată o secţie exterioară a Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea cu servicii medicale de Recuperare Balneo-Fizio-Terapie, având 40 paturi, un număr de 27 angajaţi şi o structură de gardă la domiciliu. Imediat ce Primaria oraşului Bălceşti, proprietara imobilului, va finaliza investiţiile care trebuie făcute pentru autorizarea spaţiului şi asigurarea utilităţilor, Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea va proceda la întocmirea Organigramei şi a Statului de Funcţii cu personalul medical, astfel încât, Consiliul Judeţean Vâlcea să aprobe Organigrama şi Statul de funcţii refăcute. Aceste documente vor fi depuse distinct în procedura de contractare a serviciilor medicale cu Casa Asigurărilor de Sănătate Vâlcea. În data de 4 februarie 2019, la sediul Consiliului Judeţean Vâlcea a avut loc o întâlnire între conducerea instituţiei, angajaţi din aparatul de specialitate, reprezentanţi ai conducerii CET Govora – Dinu Constantinescu, administratorul special al societăţii, administratorul judiciar – EURO INSOL SPRL Bucureşti şi primarul comunei Alunu, Birăruţi Cristian, cu scopul de a discuta despre situaţiile create de alunecările de teren produse la Alunu, despre măsurile care se impun pentru înlăturarea efectelor acestora, dar şi despre necesitatea realizării unor investiţii în echipamente, pentru eficientizarea exploatării. Marti, 5 februarie 2019, la invitaţia domnului Witold Urbanowski, Preşedintele Constantin Rădulescu, însoţit de personal din aparatul propriu de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, s-a deplasat la sediul Ciech Sodă SA, unde a avut loc o întâlnire informală, în cadrul căreia s-a discutat despre contribuţia fiecăruia la rezolvarea problemelor de la cariera de calcar şi despre un program de întâlniri periodice, pentru evaluarea stadiului acţiunilor comune. Întâlnirea se înscrie în programul de consultări periodice pe care preşedintele Constantin Rădulescu le-a demarat, la începutul acestui an, cu agenţii economici care desfăşoară activităţi şi se dezvoltă în judeţul Vâlcea, indiferent de forma capitalului investit. Marti. 12,02.2019, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, Constantin Rădulescu, a convocat o şedinţă operativă, Ia sediul Consiliului Judeţean Vâlcea, cu managerii instituţiilor publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Vâlcea, în cadrul căreia au fost abordate următoarele subiecte: analiza situaţiei veniturilor proprii, subvenţiilor şi cheltuielilor instituţiilor publice de cultură în anii 2016, 2017 şi 2018, precum şi previziunile acestora pentru anul 2019; situaţia proiectelor, programelor şi manifestărilor culturale desfăşurate în trecut, precum şi o proiecţie a acestora pentru viitor; analiza potenţialului material, tehnic, logistic şi uman de care dispun instituţiilor publice de cultură, în vederea valorificării eficiente a acestuia pe viitor. La începutul lunii februarie. Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, Constantin Rădulescu, s-a deplasat la Bucureşti, la Ministerul Tineretului şi Sportului, pentru a discuta cu ministrul Bogdan Matei despre oportunitatea promovării unor proiecte comune care să le ofere vâlcenilor posibilităţi diverse de practicare a sportului în masă. Temele abordate cu acest prilej au vizat: situaţia bazelor sportive şi pentru tineret din judeţul Vâlcea; necesitatea realizării unor programe pentru cei care îşi doresc să facă mişcare, într-un mod organizat, dar renunţă din cauza eforturilor financiare pe care ar trebui să le facă pentru folosirea unei baze sportive; posibilitatea preluării în patrimoniul Judeţului Vâlcea a patru imobile ce aparţin Ministerului Tineretului şi Sportului – 3 tabere şcolare şi o unitate hotelieră – în vederea modernizării lor. Deoarece pentru această ultimă temă este nevoie de o analiză mai atentă, în vederea luării unei hotărâri, preşedintele Constantin Rădulescu se va deplasa în teritoriu, însoţit de specialişti din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea, pentru a vedea care este starea în care se află aceste 4 imobile şi a face o primă evaluare a necesarului de fonduri pentru realizarea lucrărilor de reparaţii şi modernizări de care ar fi nevoie. Luni. 11 februarie 2019. începând cu ora 11.00, preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, Constantin Rădulescu, împreună cu prefectul judeţului, Florian Marin, s-au întâlnit cu reprezentanţi ai conducerii Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Craiova, ai SDN Vâlcea, ai IPJ Vâlcea şi ai SPR Vâlcea, pentru a discuta, din nou, despre problemele create în trafic de starea precară a drumurilor naţionale şi despre măsurile care trebuie luate pentru înlăturarea stării de pericol în traficul judeţean. La întâlnire au mai participat: preşedintele Centrului pentru Prevenirea Accidentelor de Circulaţie, domnul Bogdan Florin Ţigaret, dar şi specialişti din cadrul aparatelor de specialitate ale Consiliului Judeţean şi Prefecturii Vâlcea. Discuţiile au vizat următoarele probleme principale: reabilitarea şi refacerea sectoarelor de drum afectate de alunecări de teren (DN 64 la Băile Olăneşti, de la km 134+367 – km 134+416, DN 67 la Bărbăteşti, km 160+240, DN 67 B la Măciuca, km 92+300, DN 7 A Brezo ‘hPetroşani, porţiunea Voineasa-limita judeţ Hunedoara); necesitatea luării unor măsuri pentru creşterea siguranţei circulaţiei şi reducerea numărului de accidente. De asemenea, s~a discutat şi despre Programul de investiţii al D.R.D.P. Craiova, respectiv S.D.N. Vâlcea, pentru reţeaua de drumuri naţionale din judeţul Vâlcea, dar şi despre necesitatea asigurării salubrizării zonelor adiacente drumurilor naţionale prin montarea de pubele şi ridicarea periodică a deşeurilor colectate. Printr-o adresă transmisă directorului Narcis Neaga, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, Constantin Rădulescu, solicită intervenţia rapidă a Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) pe patru segmente din patru drumuri naţionale care tranzitează judeţul Vâlcea, care au nevoie urgentă de lucrări de reabilitare şi punere în siguranţă. De altfel, despre intervenţiile care se impun la aceste drumuri s-a discutat şi cu prilejul întâlnirilor dintre conducerile celor două instituţii, la care au participat şi reprezentanţi ai Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Craiova, dar şi la vizitele comune efectuate în zonele cu probleme. Deoarece starea celor patru segmente de drum aflate pe teritoriul judeţului Vâlcea este improprie asigurării unui trafic fluent şi în siguranţă, Preşedintele Constantin Rădulescu i-a solicitat directorului CNAIR, Narcis Neaga, un răspuns concret cu privire la intervenţiile pe care instituţia pe care o conduce le va face la drumurile amintite, dar şi la termenele de începere a lucrărilor pentru amenajarea unor sensuri giratorii pe teritoriul judeţului Vâlcea: intersecţia dintre DN 67 Limită Jud. Gorj – Horezu – Râmnicu Vâlcea – Goranu şi DC 128 Halta Govora (DN 64) – Buleta (DJ 647); intersecţia dintre DN 67 Limită judeţ Gorj – Horezu – Râmnicu Vâlcea – Goranu, DJ 649 Băile Govora – Pietrari şi DJ 647 Tătărani – Mihăeşti – Buleta şi intersecţia dintre DN 7 Piteşti – Râmnicu Vâlcea – Sibiu şi DN 7 CC Călimăneşti (DN /) – Jiblea Veche – Păuşa (DN 7) (în zona Barajului Turnu). Cele patru sectoare de drum naţional pentru care se solicită intervenţia urgentă a CNAIR sunt: DN 7 A Brezoi – Voineasa – Obârşia Lotrului, unde se solicită finalizarea lucrărilor de asfaltare, dar şi intervenţii la poduri şi alunecări de teren; DN 7 Piteşti – Râmnicu Vâlcea – Sibiu – unde se impun intervenţii cu covor asfaltic după trecerea perioadei de iarnă, precum şi lărgirea la două benzi de circulaţie la intersecţia cu DN 73 C (spre Curtea de Argeş); DN 64 Limită Judeţ Olt – Drăgăşani – Râmnicu Vâlcea – Olăneşti – finalizare asfaltare şi finalizare intervenţie la alunecarea de teren produsă între km 134+364 şi km 134+416, dar şi separatoare de benzi, semnalizare luminoasă şi pasarelă pietonală în zona industrială a municipiului Râmnicu Vâlcea, în scopul diminuării numărului de accidente; precum şi DN 67 B Scoarţa (DN 67) – Târgu Cărbuneşti – Hurezani – Drăgăşani – Piteşti (DN 7), pentru care este nevoie de lucrări de reabilitare şi modernizare. Sub genericul „Vâlcea iubeşte româneşte!”, la iniţiativa Preşedintelui Constantin Rădulescu, Consiliul Judeţean Vâlcea a organizat, prin instituţiile judeţene de cultură, în perioada 20-24 februarie a.c., o serie de evenimente dedicate unuia dintre cele mai frumoase obiceiuri ale poporului român, sărbătorit, an de an, la 24 februarie – Dragobetele. În cursul zilei de miercuri, 20 februarie a.c, Preşedintele Constantin Rădulescu şi specialişti din aparatul de specialitate ai Consiliului Judeţean Vâlcea au verificat stadiul a două obiective de investiţii extrem de importante, finanţate fie din bugetul de stat, fie din bugetul propriu. Au fost vizitate construcţia clădirii în care va fi amplasat aparatul de rezonanţă magnetico-nucleară şi Şcoala Populară de Arte şi Meserii Râmnicu Vâlcea, investiţie finanţată prin PNDL. La data vizitei, lucrările la clădirea RMN erau în grafic. Se turnase planşeul clădirii şi se lucra la hidroizolaţii şi la utimele retuşuri, în interiorul clădirii, astfel încât, în a doua jumătate a lunii martie să poată fi gata pentru a primi aparatura, care va fi livrată, Ia sfârşitul lunii martie, începutul lunii aprilie. La Şcoala Populară de Arte, lucrările sunt aproape finalizate, urmând ca toţi cei care îşi desfăşoară activitatea aici – cadre didactice şi elevi – să fie primiţi în cursul lunii martie într-un spaţiu modern şi funcţional. În cursul zilei de ioi, 21 februarie a.c, Preşedintele Constantin Rădulescu şi specialişti din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea s-au deplasat în zona Vârful lui Roman, pentru a verifica starea drumului care face legătura între satul Romani şi platoul alpin cu acelaşi nume, dar şi pentru a discuta cu reprezentanţii proprietarilor drumului despre situaţia juridică a acestuia şi despre paşii care vor trebui parcurşi pentru preluarea lui în domeniul public al judeţului şi în administrarea RAJDP Vâlcea.

Leave a Response