|miercuri, octombrie 20, 2021
  • Follow Us!

FOTO – Director Stefan Prala: ABA OLT a sarbatorit Ziua Mondială a Apei 

ABA1

 

Sărbătorirea Zilei Mondiale a Apei are ca scop aducerea în atenția opiniei publice, prin diferite acțiuni de conștientizare, a necesității protejării mediului înconjurător și a apelor.
De asemenea, această festivitate mondială este un bun prilej de a reaminti cât de periculoasă este poluarea apei, una din resursele indispensabile pentru viaţa omenirii.
Administrația Bazinală de Apă Olt, cu sprijinul Administraţiei Naţionale „Apele Române’’, a organizat cu această ocazie, în perioada 18- 22 martie 2019, ședința Comitetului de Bazin Olt, acţiuni educative în rândul școlarilor și preșcolarilor cu rol de conştientizare a importanţei calităţii apei şi conservării resurselor de apă, precum și acțiuni de igienizare pe cursuri de apă .
Și în acest an, la invitația domnului director al Administrației Bazinale de Apă Olt, Ștefan Prală, cu prilejul sărbătoririi Zilei Mondiale a Apei, un eveniment important a fost ședința Comitetului de Bazin Olt, din 21 martie, care a reunit reprezentanți ai prefecturilor, primăriilor, consiliilor judeţene şi agenţilor economici din bazinul hidrografic Olt.

Alături de alți invitați de seamă, directori și șefi de instituții, ne-au onorat cu prezența subprefectul județului Vâlcea, doamna Aurora Gherghina, viceprimarul municipiului Râmnicu Vâlcea, domnul Eusebiu Vețeleanu, administratorul public al CJ Vâlcea, domnul Adrian Mihailă. Printre participanţii la şedinţa Comitetului de Bazin Olt, am avut onoarea să-i avem alături de noi pe domnul Vasile Cocoș și domnul Eugen Neață, deputați în Parlamentul României.
Şedinţa a fost prezidată de Prefectul județului Vâlcea, Florian Marin, în calitate de preşedinte al Comitetului de Bazin
Olt, care a dat citire mesajului transmis de domnul Ioan Deneș, Ministrul Apelor și Pădurilor cu ocazia Zilei Mondiale a Apei ,, Noi suntem niște privilegiați! Deschidem robinetul și avem apă potabilă. Câteodată, mai avem și noi problemele „tehnice”, ca să spun așa, dar lipsa apei este un accident, nu o constantă. Însă, vă rog să nu uitați că 4 miliarde de contemporani de-ai noștri se confruntă cu un deficit de apă sever și permanent, sau cel puțin câteva luni din an.

Doamna subprefect Aurora Gherghina a dat citire mesajului transmis de doamna Adriana PETCU, Secretar de stat în Ministerul Apelor și Pădurilor, ,, România are o reţea hidrografică ce acoperă armonios întreaga suprafaţă a teritoriului naţional. Resursele de apă asociate acestei reţele hidrografice au o particularitate şi anume marea variabilitate în spaţiu şi timp. Multe cursuri de apă au un caracter torenţial pronunţat, astfel încât, pentru a face acestor cerinţelor tot mai mari legate atât de asigurarea surselor de apă cât și de protecția împotriva inundațiilor, în ultima jumătate de veac au fost realizate numeroase lucrări inginereşti de amenajare a cursurilor de apă, reprezentate de baraje pentru acumulări de apă, captări de apă şi lucrări de derivaţii pentru transportul apei care se constituie astăzi în principala sursă de apă pentru populaţie și totodată asigură protecția centrelor populate împotriva efectelor distructive ale apei’’.

Domnul director Ștefan Prală a dat citire mesajului transmis de domnul Victor SANDU, Director General al Administrației Naționale „Apele Române”- „ Pentru Administraţia Naţională „Apele Române”, Ziua Mondială a Apei nu este numai un eveniment anual, ci este un prilej de a marca importanța activităţii noastre, având în vedere că eforturile noastre sunt permanent concentrate în scopul asigurării resurselor de apă pentru toate folosințele, precum și pentru protejarea acestei resurse. Astfel, Administraţia Naţională „Apele Române” realizează managementul integrat al resurselor de apă din punct de vedere cantitativ și calitativ, având ca bază legislația națională și europeană din domeniul apelor”.
Următorul subiect pe ordinea de zi a fost prezentat de domnul inginer Vasile Bojan, șef serviciu Plan Management Bazinal – Resursele de apă – drept fundamental al omului – ,, Directiva Cadru 2000/60/EC a Parlamentului și Consiliului European, care stabilește un cadru de acțiune pentru țările din Uniunea Europeană în domeniul politicii apei, recunoaște bazinul hidrografic ca unitate naturală și fundamentală pentru formarea, utilizarea și protecția apelor.’’.

Un subiect foarte important, pentru bazinul hidrografic Olt, a fost prezentat de către directorul Ștefan Prală- REALIZĂRI ȘI PERSPERCTIVE PRIVIND APĂRAREA ÎN TIMPUL INUNDAȚIILOR.

JUDEȚUL VÂLCEA
În vederea protejării locuinţelor şi obiectivelor social-economice, au fost aprobate și finalizate în regim de urgență, prin HG 582/2018, următoarele obiective de investiții: Regularizare pârâu Luncavăț și afluenți pe sectorul Vaideeni-Horezu-Popești; Amenajare pârâu Iazul Morților, oraș Băbeni și Amenajare pârâu Topolog, comuna Nicolae Bălcescu.
De asemenea, prin Decizia ANAR 584/2018, au fost aprobate și finalizate în regim de urgență: Îndiguire pârâu Urșani la Horezu, județul Vâlcea; Regularizare pârâu Luncavăț la Oteșani, zona Cârstănești, sector David-Cârjaliu, județul Vâlcea; Regularizare pârâu Ursana la Olanu și la Stoilești, județul Vâlcea;Amenajare pârâu Valea Plopilor, comuna Vaideeni, județul Vâlcea; Decolmatare și îndiguire pârâu Geamăna la Drăgoești, zona Buciumeni, județul Vâlcea; Consolidare albie minoră pârâu Sasca la Milcoiu, zona Ciutești-Tepșenari, județul Vâlcea; Regularizare pârâu Bistrița pe sectorul Costești – Băbeni, jud. Vâlcea și Regularizare pârâu Luncavâț și afluenți sectorul Vaideeni – Popești, jud. Vâlcea.
În materialul prezentat au fost reamintite și lucrările aprobate și finalizate în alte trei județe din B.H. Olt în baza HG 582/2018 și prin Decizia ANAR 584/2018.
Județul Brașov: Reabilitare dig apărare râu Olt la Comana; Reabilitare și îndiguire pârâu Bârsa la Bod; Reabilitare pârâu Târlung la Teliu; Apărare mal Timișul Sec, în Brașov.
Județul Covasna: Îndiguire râu Râul Negru și afluenți; Regularizare pârâu Cașin – sector Rușeni-Sânzieni; Îndiguire pârâu Tărlung la Băcel-Chichiș; Îndiguire pârâu Dobârlău și Combaterea inundațiilor râul Olt și afluenți, județul Covasna.
Județul Harghita: Regularizare și apărări de mal pe pârâul Cașin în localitatea Plăieșii de Jos, jud. Harghita.

La finalul prezentării, domnul director Ștefan Prală a adus în atenția celor prezenți- PROPUNERILE PRIVIND EXECUȚIA ȘI FINALIZAREA LUCRĂRILOR DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INUNDAȚIILOR ÎN B.H. OLT PENTRU PERIOADA 2019-2020, despre care vom reveni cu amănunte.

“Aceste investiţii au fost necesare datorită riscului major de producere a pagubelor, atât anuale cât și repetarea acestora la noi viituri. Lucrările au fost prioritare și cu efecte benefice pentru comunitățile locale”, a precizat domnul Ștefan Prală, directorul Administrației Bazinale de Apă Olt.
În încheiere, prefectul județului Vâlcea, domnul Marin Florin l-a felicitat, încă o dată, pe directorul A.B.A. Olt și echipa de specialiști din cadrul instituției, pentru numărul mare de lucrări derulate și finalizate, în tot Bazinul Hidrografic Olt, în anul 2018.

În data de 22 martie, de Ziua Mondială a Apei, un eveniment importat a fost vizita ministrului Apelor și Pădurilor, domnul Ioan Deneș, în județul Vâlcea.
Cu ocazia recepționării unor obiective de investiții derulate în județul Vâlcea, ministrul Apelor și Pădurilor, domnul Ioan Deneș, însoțit de directorul general al Administrației Naționale ,,Apele Române’’, domnul Victor Sandu, directorul general al Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva, domnul Gheorghe Mihăilescu și de directorul Direcției Managementul Riscului la Inundații și Siguranța Barajelor din cadrul M.A.P., domnul Altan Abdulamit, a efectuat o vizită de lucru în județul Vâlcea.
De asemenea, alături de domnul ministru, au fost prezenți președintele C. J. Vâlcea, domnul Constantin Rădulescu, prefectul județului Vâlcea, domnul Florian Marin, directorul Administrației Bazinale de Apă Olt (A.B.A.Olt), domnul Ștefan Prală, domnul Vasile Cocoș și domnul Eugen Neață, deputați în Parlamentul României.

Domnul ministru a inspectat trei lucrări de apărare împotriva inundațiilor: Amenajare pârâu Iazul Morților, oraș Băbeni, județul Vâlcea; Regularizare pârâu Luncavăț și afluenți pe sectorul Vaideeni – Horezu – Popești, județul Vâlcea și Amenajare pârâu Topolog, comuna Nicolae Bălcescu, județul Vâlcea, unde au fost prezenți și primarii acestor localități.
După vizita în teren, domnul Ioan Deneș a susținut o conferință de presă începând cu ora 12:30, care a avut loc la sediul Primăriei Băbeni.
În cadrul conferinței de presă, domnul ministru Ioan Deneș a prezentat “Realizările și perspectivele privind apărarea în timpul inundațiilor din județul Vâlcea”.
La finalul conferinței de presă, domnul ministru Ioan Deneș și domnul director Ștefan Prală au răspuns întrebărilor adresate de către jurnalişti.

Mentionăm faptul că, în perioadele cu ape mari, iunie – iulie 2018, în zonele menționate, ministrul Apelor şi Pădurilor, Ioan Deneș, însoțit de directorul general al Administrației Naționale „Apele Române” (A.N.A.R.), Victor Sandu, directorul Administrației Bazinale de Apă Olt (A.B.A. Olt), Ștefan Prală, a fost prezent pentru a coordona echipele de intervenție.

Acţiuni educative

Acţiunile educative, în rândul școlarilor și preșcolarilor desfășurate săptămâna trecută, s-au derulat la Școala Gimnazială nr.5, cu elevii clasei a III-a B, îndrumați de doamna prof. Camelia Mitan și la sediul Administrației Bazinale de Apă Olt, unde au fost în vizită elevii Liceului Tehnologic Forestier, îndrumați de doamna prof. Manea Sconțaru Rodica și preșcolarii din grupa Albinuțelor, de la Grădinița Sfânta Ioana Antida din Rm. Vâlcea, îndumați de doamna educatoare Tudor Florentina.
Elevii Liceului Tehnologic Forestier au vizitat laboratoarele instituţiei, unde le-a fost prezentată aparatura din dotare și au primit explicaţii despre importanţa acestora pentru determinarea analizelor fizico-chimice necesare stabilirii calităţii apei.
Ca în fiecare an, cu ajutorul imaginilor vizionate şi a informaţiilor primite, încercăm să-i învăţăm pe cei mici stabilirea principalelor utilizări ale apei (grădinărit, uz casnic, uz industrial, etc); modalități de economisire a apei, modul prin care trebuie să contribuie la refacerea naturii, la menţinerea curăţeniei și să înţeleagă necesitatea protejării surselor de apă, care înseamnă foarte mult pentru omul de astăzi şi va însemna şi mai mult pentru omul de mâine

Ne dorim ca aceste lecții interactive desfășurate cu tânăra generație, care au ca obiectiv informarea elevilor despre importanţa apei în viaţa noastră și conştientizarea nevoii de reducere a consumului de apă, să devină model de comportament și atitudine față de natură și apă, a precizat domnul Ștefan Prală, directorul Administrației Bazinale de Apă Olt.

La finalul acțiunii, cei mici au fost recompensați din partea Administrației Bazinale de Apă Olt, cu dulciuri, cărți de povești și diplome.
Acțiuni de igienizare
Ziua Mondială a Apei a fost marcată în tot bazinul hidrografic Olt, prin acțiuni de igienizare a cursurilor de apă de pe raza județelor Olt, Vâlcea, Sibiu, Brașov,Covasna și Harghita, cu personalul Sistemelor de Gospodărire a Apelor din subordinea Administrației Bazinale de Apă Olt .

Compartimentul de Comunicare, Relaţii Publice, Relaţii cu Presa
Mihaela COCA, e-mail: : mihaela.coca@dao.rowater.ro

ABA1 aba2 ABA3

 

Leave a Response