|joi, octombrie 28, 2021
  • Follow Us!

A fost semnat contractul de proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții „Restaurarea, dotarea și punerea în valoare a Muzeului Memorial Nicolae Bălcescu” 

Muzeul_Memorial__Nicolae_Bălcescu_

CJ Valcea - comunicat (27.03.2019, 28.03.2019 si 29.03.2019)

COMUNICAT DE PRESĂ

                                                                                                                                                                              Data: 27 martie 2019

 

A fost semnat contractul de proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții
„Restaurarea, dotarea și punerea în valoare a Muzeului Memorial Nicolae Bălcescu”

 

UAT Județul Vâlcea implementează, în perioada 05.07.2017 – 31.08.2021, proiectul Restaurarea, dotarea și punerea în valoare a Muzeului Memorial Nicolae Bălcescu”- Cod SMIS 118768, finanțat în cadrul Programului Operațional  Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, în baza contractului de finanțare nr. 1855/18.04.2018.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă punerea în valoare a patrimoniului cultural mobil și imobil al Muzeului Memorial Nicolae Bălcescu, monument istoric de valoare națională – grupa A, prin conservarea, restaurarea, dotarea, promovarea și dezvoltarea acestuia.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

– Impulsionarea dezvoltării locale prin reabilitarea, consolidarea, restaurarea arhitecturală și amenajarea peisagistică a celor trei obiecte din cadrul obiectivului de investirii, respectiv Conacul Bălceștilor, Biserica de lemn ”Adormirea Maicii Domnului” și Parcul Conacului;

– Creșterea numărului de vizitatori/turiști prin acțiunile de promovare a patrimoniului cultural mobil și imobil al Muzeului;

– Îmbunătățirea gradului de cunoaștere a Muzeului, prin realizarea digitizării acestuia, ulterior reabilitării, restaurării și amenajării acestuia.

Valoarea totală a proiectului este de 19.570.816,05 lei.

Valoarea totală eligibilă este de 19.478.212,04 lei din care:

16.556.480,23 lei, finanțare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională (85 %),

2.532.167,57 lei, finanțare nerambursabilă din bugetul național (13 %),

389.564,24 lei, cofinanțare de la Consiliul Județean Vâlcea (2 %)

Valoarea totală neeligibilă (inclusiv TVA aferentă) este de 92.604,01 lei și va fi asigurată de Consiliul Județean Vâlcea.

În data de 21.03.2019 , s-a semnat Acordul Contractual nr. 4014/19 privind proiectarea și execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiții, încheiat între UAT Județul Vâlcea, prin Consiliul Județean Vâlcea, în calitate de Beneficiar, și Asocierea S.T.C. Engeneering Concept S.R.L. – Research Consorzio Stabile Societa’ Consortile A.R.L. – Groma Societa’di Ingegneria – Societa a Responsabilita Limitata Semplificata, reprezentată prin Lider de asociere S.T.C. Engeneering Concept S.R.L., în calitate de Antreprenor.

Potrivit clauzelor contractuale, Antreprenorul va proiecta și executa lucrările de construcții pentru consolidarea, restaurarea, dotarea și amenajarea Conacului Bălceștilor, Bisericii de lemn ”Adormirea Maicii Domnului” Gâltofani și parcului, componente ale Muzeului Memorial „Nicolae Bălcescu”, unul dintre cele mai frumoase monumente istorice de valoare națională din județ, care expune mărturii legate de viața și activitatea istoricului și omului politic român.

Contractul de lucrări, cu o valoare de 11.346.705,62 lei fără TVA, se va derula pe o perioadă de 28 luni de la data emiterii ordinului de începere.

 

 

 

Județul Vâlcea

 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

 

Str. General Praporgescu nr. 1

240595 – Râmnicu Vâlcea

www.cjvalcea.ro

E-mail: consiliu@cjvalcea.ro;

cjvalcea@vl.e-adm.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Leave a Response