|marți, iunie 15, 2021
  • Follow Us!

Şedinţă ordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea cu 13 puncte pe ordinea de zi 

rmvalcea_primaria

 

Marţi, 19 februarie 2019, va avea loc şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, cu următoarea ordine de zi: raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local la 31 decembrie 2018; raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri proprii al unităţilor de învăţământ, al instituţiilor de cultură, sport şi asistenţă socială pentru anul 2018; raport şi proiect de hotărâre privind modificarea listei provizorii de investiţii pentru anul 2019; raport şi proiect de hotărâre privind completarea anexei 1 la Contractul de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local; raport şi proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 404/31.10.2017 referitoare la închirierea unui spaţiu situat în incinta imobilului din Intrarea Pribeanu nr.1, cu destinaţia de cabinet medical – medicină de familie; raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea declanşării procedurii de expropriere a imobilului teren în suprafaţă de 1912 m.p., afectat de realizarea obiectivului de investiţii „Amenajare cimitir în zona Târgului Râureni”; raport şi proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile – construcţii din domeniul public în domeniul privat al municipiului în vederea demolării; raport şi proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 9 din 22.01.2019 de aprobare a „Registrului Local al Spaţiilor Verzi din Municipiul Râmnicu Vâlcea”; raport şi proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a parcărilor cu plată aflate pe domeniul public şi a taxelor de parcare, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 318 din 08.10.2018; raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ şi RLU – Construire şi dotare clinică stomatologică – bulevardul Dem Rădulescu nr. 65 A, investitor SC Datix Med Clinic SRL; raport şi proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii al Direcţiei Administrării Domeniului Public, începând cu 01.03.2019; raport şi proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea PIEŢE PREST SA; raport şi proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere – 2019 pentru copiii înscrişi în creşele din municipiul Râmnicu Vâlcea.

Leave a Response