|joi, iunie 24, 2021
  • Follow Us!

S-a înfiinţat SC Chimcomplex SA – Filiala Râmnicu Vâlcea, proprietara activelor preluate de la Oltchim 

oltchim_sm_770x470_55749300_42779900

 

La sfârşitul lunii ianuarie 2019, a avut loc şedinţa Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor de la SC Chimcomplex SA Borzeşti, cu acest prilej fiind aprobată înfiinţarea filialei SC Chimcomplex SA Borzeşti, cu denumirea SC Chimcomplex SA Borzeşti – Filiala Râmnicu Vâlcea, cu sediul în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Uzinei, nr. 1, judeţul Valcea, înregistrarea în registrul comerţului şi autorizarea funcţionării filialei, cu codul CAEN 2014 – Fabricarea altor produse chimice organice de bază, precum şi mai multe obiecte de activitate secundare ale societăţii. În urma votului exprimat, propunerea a fost aprobată cu 206,55 milioane de voturi pentru, reprezentând 99,87% din voturile valabil exprimate în şedinţa AGA de la SC Chimcomplex SA, respectiv 87,775% din capitalul social.

Tot acţionarii SC Chimcomplex SA au mai aprobat statutul SC Chimcomplex SA Borzeşti – Filiala Râmnicu Vâlcea şi s-a împuternicit preşedintele Consiliului de Administraţie să semneze statutul noii societăţi. Adunarea Generală a Acţionarilor de la SC Chimcomplex SA a decis modificarea art. 12 „Consiliul de Administraţie” alin. 12.6, din actul constitutiv al SC Chimcomplex SA Borzeşti, care, după modificare, va avea următorul conţinut: „Fără a aduce atingere prevederilor art. 12.18 de mai jos, consiliul de administraţie, prin preşedinte, poate reprezenta societatea în relaţiile cu terţii şi întreprinde măsurile necesare realizării obiectului de activitate al societăţii, realizarea programelor şi bugetelor de venituri şi cheltuieli aprobate de adunarea generală a acţionarilor, în condiţiile prevederilor înscrise în prezentul act constitutiv, în acest scop, consiliul de administraţie va putea încheia contracte cu persoane fizice sau juridice din ţară sau străinatate, în limitele acordate de prezentul act constitutiv”. În fine, AGA de la SC Chimcomplex SA a mai aprobat modificarea şi actualizarea actului constitutiv al SC Chimcomplex SA Borzeşti cu cele dispuse de AGEA referitor la punctele 1 şi 3, precum şi împuternicirea preşedintelui Consiliului de Administraţie al SC Chimcomplex SA să semneze forma actualizată a actului constitutiv al noii societăţi.

În cadrul şedinţei AGA de la SC Chimcomplex SA, din 29 ianuarie 2019, s-a aprobat ratificarea tuturor deciziilor Consiliului de Administraţie adoptate prin Decizia Consiliului de Administraţie din data de 27 noiembrie 2018, respectiv a oricăror şi tuturor documentelor încheiate în baza deciziei Consiliului de Administraţie din 27 noiembrie 2018. Pentru claritate, ratificarea de către Chimcomplex SA Borzeşti a următoarelor contracte de vânzare-cumpărare, identificate în contractul de vânzare de active (pachetele 1-5 şi parţial 7) încheiat la data de 17 octombrie 2017 între SC Oltchim SA, în calitate de vânzător, SC Chimcomplex SA Borzeşti, în calitate de cumpărător, şi Serviciile Comerciale Române, în calitate de garant, având forma şi conţinutul prevăzute în anexele la acesta: contract de vânzare-cumpărare bunuri imobile (denumit protocol de transfer de bunuri imobile, în anexă la contractul de achiziţie Oltchim); contract de cesiune brevete şi mărci; protocol privind transferul autorizaţiilor, etc.

(Petre Coman)

Leave a Response