|marți, iunie 22, 2021
  • Follow Us!

Primăria Tomşani a actualizat valoarea obiectivului „Modernizare infrastructură rutieră de interes local” la suma de 850.000 euro 

tomsani_dumitru_pearcu_1

 

La sfârşitul anului trecut, Primăria Tomşani a aprobat cofinanţarea din bugetul local a lucrărilor suplimentare pentru obiectivul „Modernizare infrastructură rutieră de interes local, comuna Tomşani, jud. Vâlcea”, în sumă de 371.582 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 70.600 lei. Valoarea modificării este mai mică decât 15% din preţul contractului de achiziţie publică iniţial – respectiv 371.582 lei, ceea ce reprezintă 10,47% din valoarea actualizată conform OUG nr. 79/2017 a contractului de lucrări iniţial de 3.546.821 lei. Valoarea totală a contractului de lucrări va fi de 3.918.404 (850.000 de euro), la care se adaugă TVA. La propunerea primarului Dumitru Pearcu, Consiliul Local Tomşani, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 17.12.2018, a decis actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare şi modernizare drumuri de interes local în satele Tomşani, Bogdăneşti, Chiceni, Băltăţeni Foleştii de Sus, Foleştii de Jos”, în vederea includerii şi finanţării investiţiei în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală – subprogramul „Modernizarea satului românesc”, domeniul specific – reabilitarea drumurilor publice clasificate şi încadrate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ca drumuri judeţene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale sau drumuri publice din interiorul localităţilor, la valoarea de 12,8 milioane de lei (2,78 milioane de euro). Tot Consiliul local al comunei Tomşani a mai aprobat în octombrie 2018 cofinanţarea investiţiei „Construire pod din beton armat peste râul Bistriţa în punct Chiceni, DC 133, comuna Tomşani, judeţul Vâlcea” în sumă 167.192 lei din bugetul local, în urma actualizării valorii de investiţie. Valoarea totală a proiectului este de 1.754.298 lei (380.000 euro), din care 1.587.105 lei de la bugetul de stat şi 167.192 lei de la bugetul local. În luna martie 2018, primarul comunei Tomşani, Dumitru Pearcu, a depus la autorităţile de mediu pentru avizare proiectul „Reconstruire punte pietonală pe DC 149 Apa Sărată, sat Foleştii de Jos, comuna Tomşani”. În cadrul alocărilor financiare prin intermediul PNDL 2, Ministerul Dezvoltării Regionale a repartizat comunei Tomşani suma totală de circa 58,5 miliarde de lei vechi pentru două proiecte: „Construcţie pod din beton armat peste pârâul Bistriţa în punctul Boereasca”; „Construire pod peste râul Bistriţa, punct Chiceni, DC 133”.

Leave a Response