|marți, iunie 22, 2021
  • Follow Us!

Primăria Râmnicului va solicita Romsilva transmiterea în domeniul public a 46 ha din Dealul Capela pentru amenajarea unui parc 

Mircia-GUTAU-1-300x187
  • După ce Consiliul Local a aprobat propunerea,

Primăria Râmnicului va solicita Romsilva transmiterea în domeniul public a 46 ha din Dealul Capela pentru amenajarea unui parc

 

Cu unanimitate de voturi, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 ianuarie 2019, a decis solicitarea de transmitere cu titlu gratuit, din proprietatea publică a statului şi administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva, în proprietatea publică a Municipiului Râmnicu Vâlcea, a unor suprafeţe de fond forestier (în total, 46 de hectare), în scopul realizării amenajărilor specifice pădurii – parc Dealul Capela. Primăria Râmnicului se obligă: să încheie un contract de administrare cu un ocol silvic; să respecte regimul silvic; să evidenţieze suprafaţa totală preluată de 465.623 mp, în patrimoniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea; să asigure elaborarea studiului de fundamentare pentru suprafeţele de fond forestier încadrate în categoria funcţională 1.4.a – păduri special amenajate în scop recreativ – păduri – parc, care fac obiectul transmiterii şi să le depună în vederea avizării la comisia tehnică de avizare pentru silvicultură, în termen de 2 ani de la data aprobării transmiterii.

În portofoliul de proiecte din „Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Râmnicu Vâlcea 2014-2020” aprobată prin HCL nr. 382/28 septembrie 2017, se regăseşte proiectul „Amenajare Parc Dealul Capela – trasee promenadă, jogging, biciclete, puncte de belleview”. Primăria a iniţiat demersurile pentru preluarea în proprietatea publică a municipiului, a terenurilor cu vegetaţie forestieră situate pe raza municipiului, care se încadrează în categoriile prevăzute de legea mai sus amintită şi care urmează să facă obiectul proiectului menţionat anterior. În acest sens, anul trecut, primăria a solicitat Direcţiei Silvice Vâlcea să comunice dacă pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea, Romsilva are în administrare astfel de categorii de păduri, iar în caz afirmativ să comunice datele tehnice ale acestora. În luna octombrie 2018, Direcţia Silvică a transmis primăriei datele tehnice ale unităţilor amenajistice încadrate în grupa I funcţională, care fac parte din amenajamentul silvic al Unităţii de Producţie I Vlădeşti din cadrul Ocolului Silvic Râmnicu Vâlcea şi a căror suprafaţă totalizează 45,08 ha. Ulterior, au fost efectuate împreună cu reprezentanţii Ocolului Silvic Râmnicu Vâlcea, măsurătorile terenurilor fond forestier încadrate în grupa I funcţională, au fost întocmite documentaţiile tehnice de cadastru şi au fost înscrise în cartea funciară. Menţionăm că aceste suprafeţe de fond forestier sunt amplasate în interiorul limitei administrative a municipiului Râmnicu Vâlcea.

(Petre Coman)

Leave a Response