|joi, iunie 17, 2021
  • Follow Us!

Primăria Râmnicului va implementa un proiect european de 10 milioane euro privind managementul traficului în municipiu 

gutau-terenuri-sport

 

Recent, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a aprobat studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Modernizarea staţiilor de îmbarcare, debarcare, echiparea mijloacelor de transport în comun şi dezvoltarea unui centru utilat cu un sistem de management al traficului general în Municipiul Râmnicu Vâlcea”, la valoarea totală de 46.845.012 lei cu TVA (circa 10 milioane de euro). În urma realizării studiului de trafic, prin analizele efectuate la nivel de intersecţie, axă şi reţea, au rezultat următoarele concluzii: inexistenţa unor informaţii în timp real asupra graficului de circulaţie al vehiculelor de transport public; întârzieri în deplasările cu transportul public, datorate congestiilor de circulaţie care afectează şi traficul general; existenţa unor intersecţii cu grad mare de complexitate si care nu sunt dirijate decât prin semnalizare orizontală sau verticală care generează ambuteiaje, în special în punctele de intrare/ieşire din zona centrală; cota modală redusă a transportului public (si implicit utilizarea pe scara larga a transportului privat); utilizarea excesivă a vehiculelor personale conduce la supraîncărcarea reţelei rutiere; volumele mari de trafic în orele de vârf; lipsa unui sistem centralizat de coordonare, monitorizare şi management a infrastructurii rutiere la nivelul oraşului; lipsa atractivităţii transportului public, în staţiile de călători.

Potrivit raportului Primăriei Râmnicului, în vederea realizarii implementării unui sistem de prioritizare a transportului public si a ridicării gradului de confort in mijloacele de transport in comun precum si in statiile de îmbarcare debarcare calatori, se vor avea in vedere următoarele componente relevante: implementarea unui sistem centralizat de prioritizare electronica a transportului public, prin monitorizarea poziţiei in trafic a fiecărui vehicul in parte si coordonarea semaforizării in mod corespunzător; instalarea de panouri de informare a calatorilor in statiile de transport public, pe care se vor rula informaţii privind orarul de transport, actualizat; dezvoltarea sistemului de Semaforizare la niveltil oraşului in vederea creşterii fluentei rutiere, scăderii poluării provenite din transportul rutier si creşterii siguranţei pietonilor, a biciclistilor si a tuturor participanţilor la trafic in general; realizarea unui centru de dispecerizare a transportului public si management al traficului, precum si monitorizare video la nivel rutier, pietonal si in vehiculele de transport public; amplasarea de camere de supraveghere a zonelor pietonalc si a celor in care exista transport public, in vederea creşterii siguranţei in spatiile publice si implicit crearea unui climat mai sigur pentru deplasarile utilizând transportul public, pietonal sau bicicletele; modernizarea unui număr de 19 intersectii si 90 de statii imbarcare-debarcare calatori; dotarea intersecţiilor cu automat de intersecţie şi dispozitive de comunicaţie in vederea sincronizării acestora; creşterea atractivitatii transportului public, prin asigrarea de condiţii civilizate, curate si estetice in statiile de calatori (adaposturi moderne si echipate) precum şi informarea călătorilor în staţii.

Investiţia „Modernizarea staţiilor de îmbarcare debarcare, echiparea mijloacelor de transport în comun şi dezvoltarea unui centru utilat cu un sistem de management al traficului general în Municipiul Râmnicu Vâlcea” se propune a fi finantata prin Programul Operaţional Regional POR 2014-2020. Obiectivul general al POR 2014-2020 il constituie creşterea competitivitatii economice si imbunatatirea condiţiilor de viata ale comunităţilor locale si regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condiţiilor infrastructurale si a serviciilor, care sa asigure o dezvoltare sustenabila a regiunilor, capabile sa gestioneze in mod eficient resursele, sa valorifice potentialul lor de inovare si de asimilare a progresului tehnologic. Axa prioritara 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile are ca si Prioritate de investitii (4.1.) – Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, in particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbana si a unor masuri relevante pentru atenuarea adaptarilor cu obiectiv specific – Reducerea emisiilor de carbon in municipiile reşedinţă de judeţ prin investiţii bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

(Petre Coman)

Leave a Response