|miercuri, mai 12, 2021
  • Follow Us!

Primăria din Ramnicu Valcea a infiintat o echipa mobila pentru intervenţia în cazurile de violenţă domestică 

header_interventii

 

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară în data de 19 februarie 2019, a aprobat constituirea echipei mobile pentru intervenţia în cazurile de violenţă domestică, având în componenţă 4 persoane din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Rm. Vâlcea. Desemnarea persoanelor, precum şi stabilirea atribuţiilor acestora se va realiza prin dispoziţie a directorului executiv al Direcţiei de Asistenţă Socială Rm.Vâlcea, de preferat dintre funcţionarii cu pregătire în asistenţă socială sau psihologie. A fost desemnată doamna Carmen Georgiana Marinescu – șef Centru Social de Urgenţă „Ioana”, licenţiată în psihologie, în calitate de coordonator al echipei mobile. În fine, s-a stabilit Centrul Social de Urgenţă „Ioana” ca centru rezidenţial care să asigure cazarea în regim de urgenţă pentru agresorul evacuat temporar din locuinţă, la solicitarea acestuia şi în absenţa altor alternative de cazare (rude, prieteni). A fost împuternicit directorul executiv al Direcţiei de Asistenţă Socială Rm.Vâlcea pentru încheierea unor acorduri de parteneriat cu Poliţia Municipiului Rm. Vâlcea, DGASPC Vâlcea, reprezentanţi ai diferitelor culte religioase sau ai unor asociaţii sau fundaţii cu activitate relevantă în domeniu, în vederea asigurării eficienţei intervenţiilor în cazurile de violenţă domestică. Directorul executiv al DAS Rm. Vâlcea, împreună cu coordonatorul echipei mobile, va organiza instruirea personalului din echipă, elaborându-se şi o procedură care să faciliteze aplicarea legilor.

 

A fost stabilită modalitatea de gestionare a cazurilor de violenţă domestică de către poliţişti

 

Prin Ordinul comun al Ministerului de Interne şi Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale nr. 146/2578/18.12.2018 a fost aprobată modalitatea de gestionare a cazurilor de violenţă domestică de către poliţişti (inclusiv modelele formularului de evaluare a riscului şi a ordinului de protecţie provizoriu), stipulându-se inclusiv posibilitatea ca lucrătorii de poliţie să solicite intervenţia echipei mobile constituite la nivelul unităţii administrativ-teritoriale pentru a evalua gradul de risc din perspectiva acordării serviciilor sociale (inclusiv transportarea agresorului evacuat din locuinţă, la centrele rezidenţiale care oferă cazare pentru persoanele fără adăpost sau adăposturile de noapte gestionate de autorităţile administraţiei publice locale. Ulterior, prin Ordinul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale 2525/07.12.2018, a fost aprobată procedura pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică, inclusiv modelul fişei pentru evaluarea gradului de risc şi stabilirea măsurilor de siguranţă necesare pentru victimele violenţei domestice. În esenţă. Ordinul nr. 2525/2018 stabileşte în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale obligaţia de a constitui o echipă mobilă din reprezentanţi ai SPAS care să asigure eficiența, operativitatea si permanenta în ceea ce priveşte intervenţia de urgentă în cazurile de violență domestică. Astfel, prin hotărâre a consiliului local, se va desemna un coordonator al echipei din cadrul serviciului public de asistentă socială, dar se va stabili si componenta echipei, precum si datele concrete despre modul de alocare a mijlocului de transport care este pus la dispoziţia echipei mobile pentru intervenţiile de urgentă. Totodată, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a Ordinului, SPAS va pune la dispoziţia organelor de poliţie de pe aceeaşi rază teritorială datele de contact ale coordonatorului echipei mobile sau persoanelor desemnate cu atribuţii în cadrul acesteia, precum şi lista cu centrele rezidenţiale care oferă cazare pentru persoanele fără adăpost sau alte centre rezidenţiale adecvate nevoilor persoanelor fără adăpost, publice sau private.

 

Echipa mobilă va avea mai multe atribuţii

 

Conform prevederilor din Ordinul nr.2525/2018 echipa mobilă are următoarele atribuţii: verifică semnalările de violenţă domestică efectuate prin intermediul liniilor telefonice ale instituţiilor publice abilitate, inclusiv al liniilor telefonice de urgenţă, altele decât numărul unic de urgenţă la nivel naţional (SNUAU) -112; realizează evaluarea iniţială a gradului de risc din perspectiva acordării serviciilor sociale, pe baza Fişei pentru evaluarea gradului de risc şi stabilirea măsurilor de siguranţă necesare pentru victimele violenţei domestice, prevăzute în anexa la Ordinul nr.2525/2018; acordă informare şi consiliere victimelor violenţei domestice; sprijină victimele violenţei domestice, prin orientarea acestora către serviciile sociale existente pe raza localităţii/judeţului, adecvate nevoilor acestora; informează, consiliază şi orientează victima în ceea ce priveşte măsurile de protecţie de care aceasta poate beneficia din partea instituţiilor competente: ordin de protecţie provizoriu, ordin de protecţie, formularea unei plângeri penale, eliberarea unui certificat medico-legal etc.; asigură măsurile de protecţie socială necesare pentru victime, minori, persoane cu dizabilităţi sau persoane cu nevoi speciale, vizate de ordinul de protecţie provizoriu sau ordinul de protecţie, şi păstrează confidenţialitatea asupra identităţii acestora; colaborează cu serviciile de asistenţă medicală comunitară în situaţia în care identifică probleme medicale privind victimele şi/sau copiii lor; realizează demersurile necesare pentru depăşirea riscului imediat, după caz, acestea putând consta în transport la unitatea sanitară cea mai apropiată în situaţiile în care victima necesită îngrijiri medicale de urgenţă sau, după caz, sesizarea numărului unic pentru apeluri de urgenţă 112; intervine în cazurile de violenţă domestică, la solicitarea organelor de poliţie, atunci când prin ordinul de protecţie provizoriu s-a dispus măsura evacuării temporare a agresorului din domiciliu, iar acesta din urmă a solicitat, potrivit legii, cazarea într-un centru rezidenţial, etc.

(Petre Coman)

Leave a Response