|marți, mai 11, 2021
  • Follow Us!

Primăria Băbeni a alocat suma de 200.000 euro pentru proiectul SISTEM – Servicii Integrate de Sănătate, Trai, Educaţie şi Muncă 

Bogdan babeni

 

La inițiativa primarului Ştefan Bogdan, Consiliul Local al oraşului Băbeni, întrunit în şedinţa ordinară din data de 23 ianuarie 2019, a aprobat utilizarea sumei de 878.550 lei (circa 200.000 euro) în anul 2019, reprezentând prefinanţare rămasă neutilizată la finele anului 2018 şi reflectată în excedentul anului 2018, pentru finanţarea proiectului „SISTEM Băbeni – Servicii Integrate de Sănătate, Trai, Educaţie şi Muncă în Băbeni”, finanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 Axa prioritară 4 – Incluziunea socială şi combaterea sărăciei, după cum urmează: suma de 627.470 lei, reprezentând prefinanţare rămasă neutilizată de liderul de parteneriat – oraş Băbeni; suma de 251.080 lei, prefinanţare rămasă neutilizată de partenerul 2 – Şcoala Gimnazială sat Valea Mare, oraş Băbeni. Primăria orașului Băbeni este beneficiar al proiectului „SISTEM Băbeni  – Servicii Integrate de Sănătate, Trai, Educație si Muncă în Băbeni”. În cadrul activității A1 – Sprijin pentru cresterea accesului si participarii la educatie, s-au continuat acțiunile de pregătire a membrilor grupului țintă pentru „Stimularea accesului la educatie timpurie”, „Combaterea fenomenului de parasire timpurie a scolii” și „Activități educative remediale de tip a doua șansă”. La data de 3 septembrie 2018, Consiliul Local al oraşului Băbeni a aprobat documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie aferentă obiectivului de investiţii „Asfaltare străzi în oraşul Băbeni”, în valoare de circa 22 miliarde de lei vechi. În vara anului 2018, primarul Ştefan Bogdan a lucrat din plin la asfaltarea următoarelor artere: Aleea Brutăriei, Dealul Grecilor, Râioasa, Brâncuşi, Braia, Berbeniţei, Dejului, etc. În acest an, primarul oraşului Băbeni va realiza în zona centrală piaţă modernă. Anul trecut, primarul Ştefan Bogdan a reuşit scoaterea la licitaţie a unor proiecte pentru modernizarea străzilor Ungureni şi Uzinei, investiţie care se va realiza tot din bugetul local: „Acest proiect se va derula pe o perioadă de doi ani. Bugetul local nu ne permite mari investiţii, dar încercăm să mişcăm lucrurile. Veţi vedea că, în 2020, oraşul Băbeni va căpăta o altă înfăţişare. Dacă reuşim să asfaltăm şi cele două străzi, Uzinei şi Ungureni, atunci ne vor mai rămâne vreo şapte capete de străzi, şi închidem infrastructura de la Băbeni. Avem şi noi colaborare cu o firmă de specialitate pe fonduri europene şi am înţeles că s-au deschis câteva linii de finanţare, vom vedea ce putem accesa şi noi”.

Leave a Response