|marți, iunie 22, 2021
  • Follow Us!

ITM Vâlcea a dat anul trecut sancţiuni de 20 miliarde de lei vechi pentru lipsa contractelor individuale de muncă 

itm

 

În anul 2018, Inspectoratul Teritorial de Muncă Vâlcea a controlat 2.510 de angajatori, din care 1.501 angajatori au fost controlaţi pentru verificarea respectări legislaţiei în domeniul relaţiilor de muncă şi 1.009 angajatori pentru respectarea legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Pentru neconformităţile constatate au fost aplicate 2.953 de sancţiuni contravenţionale, din care 338 în domeniul relaţiilor de muncă şi 2.615 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. În timpul controalelor au fost identificate 235 persoane pentru care nu au fost încheiate în formă scrisă contracte individuale de muncă, fiind aplicate sancţiuni în valoare de peste 20 miliarde de lei vechi. Au fost înregistrate 43 de contracte colective de muncă şi 18 de acte adiţionale la contractele colective de muncă. Conform evidenţelor existente la Inspectoratul Teritorial de Munca Valcea, patru angajatori au efectuat concedieri colective în anul 2018. „În urma controalelor au fost dispuse măsuri pentru realizarea neconformităţilor constatate care se referă la: neîntocmirea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă; neplata salariilor de către angajator; neplata concediilor de odihnă; neplata salariilor aferente timpului de muncă suplimentar; plata orelor de noapte; nerespectarea legislaţiei la concedierea salariaţilor; nerespectarea prevederilor referitoare la înregistrarea contractelor individuale de muncă conform H.G. nr. 500/2011”, a declarat Ion Tănăsoiu, inspector şef al ITM Vâlcea.

În anul 2018 Compartimentul Securitate şi Sănătate în Muncă a efectuat 1.009 controale la un număr de 798 angajatori, aplicând un număr de 2.615 de sancţiuni contravenţionale. Au fost cercetate 18 de evenimente cu urmări grave, din care: 7 accidente de muncă mortale, inregistrare la I.T.M. Valcea, două evenimente care au fost incadrate ca accidente si care au avut urmare initial incapacitate temporara de munca, incapacitate care s-a incheiat cu invaliditate, pentru restul fie nu au fost intrunite prevederile legale pentru a fi inregistrate ca accidente de munca mortale, fie angajatorii au avut sediul pe teritoriul altui judet. Au fost avizate 61 de accidente de muncă cu incapacitate temporară de muncă. „Au fost dispuse măsuri pentru remedierea neconformităţilor care se referă la: efectuarea instructajului de securitate şi sănătate în muncă; elaborarea instrucţiunilor de lucru şi securitate şi sănătate în muncă; dotarea şi acordarea cu echipament individual de protecţia muncii; dotarea locurilor de muncă cu truse pentru acordarea primului ajutor; luarea masurilor corespunzatoare pentru prevenirea caderilor de la inaltime, in gol; realizare sprijinirilor peretilor verticali la sapaturile in spatii inguste; verificarea condiţiilor la locurile de muncă pentru acordarea de condiţii deosebite de muncă. Au fost efectuate controale pe timp de noapte pentru a verifica modul de respectare a legislaţiei din domeniul relaţiilor de muncă şi de securitate şi sănătate în muncă”, a mai precizat Ion Tănăsoiu, şeful ITM Vâlcea.

Leave a Response