|joi, iunie 17, 2021
  • Follow Us!

Îmbunătățirea infrastructurii de turism în stațiunea Băile Olănești- Modernizare Parc Unirii 

Olanesti1

 

Comunicat de presă

Data:21.02.2019

Îmbunătățirea infrastructurii de turism în stațiunea Băile Olănești- Modernizare Parc Unirii  

Orașul Băile Olănești în calitate de beneficiar al contractului de finanțare numărul 1756/03.04.2018, anunţăînceperea implementării Proiectului Îmbunătățirea infrastructurii de turism în stațiunea Băile Olănești- Modernizare Parc Unirii,cod MySMIS 2014+:119090 finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, axa prioritară 7, diversificarea economiilor locale prin dezvoltare durabila a turismului prioritatea de investiții 7.1 sprijinirea unei creșteri favorabile aocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale a unei anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate in declin, precum și sporirea accesibilității si dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice.

Obiectiv general:
Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului turistic al Stațiunii Băile Olănesti, care include cresterea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice.
Obiective specifice:
 – Crearea şi extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilităţilor aferente; Modernizarea infrastructurilor conexe de utilitate publică; Dezvoltarea de infrastructuri publice la scară mică pentru valorificarea atracțiilor turistice; Activități de marketing și promovare turistică a obiectivului finanțat.
Rezultate așteptate:
–  Suprafata reabilitata spatiu verde – 7.056,90 mp; Suprafata reabilitata amenajare alei pavate – 3.311,90 mp;  Suprafata reabilitata amenajare fantana arteziana – 19,60 mp; Suprafata reabilitata amenajare iaz cascada – 72,60 m; Suprafata reabilitata Foisor fitness – 164,00 mp;Suprafata reabilitata Foisor agrement (sah, mese tenis) – 240,50 mp;Suprafata reabilitata amenajare loc de joaca – 267,40 mp; Activitati de marketing si promovare turistica a obiectivului finantat; Turism durabil: Cresterea numarului preconizat de vizite la siturile din patrimoniul cultural si natural si atractiile care beneficiaza de sprijin la 14.000 de turisti pe an
Valoarea totală a proiectului: 6.817.412,55 lei ; Valoarea cofinanțării FEDR: 5.691.350,52 lei.,
Data începerii: 30.05.2017; Data finalizării:31.05.2020
 Persoana de contact :Manager Proiect – Iliuta Vasii Ovidiu Tel. 0250/775012
Email : primariabaileolanesti@yahoo.com

ORAŞUL     BĂILE    OLĂNEŞTI

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

Olanesti1

Leave a Response