|marți, august 9, 2022
  • Follow Us!

Deputatul Vasile Cocoş vrea instituirea datei de 21 aprilie ca Ziua naţională a luptei împotriva traficului ilicit de mărfuri 

Vasile-Cocos-300x200

 

La data de 6 februarie 2019, deputatul PSD Vasile Cocoş a depus la Parlament o propunere legislativă privind instituirea zilei de 21 aprilie – Ziua naţională a luptei împotriva traficului ilicit de mărfuri. Conform expunerii de motive, „instituirea zilei de 21 aprilie – Ziua naţională a luptei împotriva traficului ilicit de mărfuri va contribui la informarea si conştientizarea cetătenilor si a autorităţilor publice cu privire la efectele grave generate de acest fenomen. În sensul prezentei propuneri legislative, traficul ilicit de mărfuri reprezintă orice practică sau comportament, realizate prin încălcarea legii, legate de producerea, transportul, distribuţia, comercializarea şi posesia de mărfuri. În prezent, în România, traficul ilicit se manifestă printr-o incidenţă crescută a contrabandei şi a traficului cu produse contrafăcute. Acestea prejudiciază bugetul statului de încasări consistente, creând dezechilibre în economie prin competiţia inegală între agenţii economici plătitori de taxe şi impozite, şi reţelele de criminalitate organizată. Prin evenimentele ce pot fi organizate marcând această zi, se doreşte stimularea interacţiunii şi comunicării dintre reprezentanţii administraţiei publice, agenţii economici, societatea civilă şi consumatori, fapt ce poate contribui la o mai bună înţelegere a problemelor existente şi conturarea unor soluţii concrete. Ziua naţională a luptei împotriva traficului ilicit de mărfuri poate oferi instituţiilor statului cu atribuţii şi responsabilităţi în domeniu, prilejul de a face cunoscute publicului demersurile şi acţiunile întreprinse, precum şi succesele repurtate în lupta împotriva acestui fenomen. Faţă de cele prezentate, am iniţiat prezenta propunere legislativă, pe care o supunem spre dezbatere şi aprobare Parlamentului în procedură ordinară”.

Leave a Response