|sâmbătă, august 20, 2022
  • Follow Us!

Deputatul Oteşanu a primit răspuns de la Ministerul Muncii în problema combaterii violenţei domestice împotriva copiilor 

Otesanu-e1488991203962-300x200

 

Referitor la întrebarea deputatului PSD Daniela Oteşanu, formulată în Parlament la finele anului trecut, având ca obiect „Identificarea de soluţii pentru combaterea si reducerea violenţei domestice împotriva copiilor”, Ministerul Muncii a comunicat următoarele: „Continuând să considere problematica violenţei asupra copilului drept un domeniu de interes căruia vor trebui să îi fie adresate în continuare măsuri concrete, MMJS a inclus în Strategia naţională pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului 2014-2020 o serie de măsuri şi acţiuni, al căror scop este diminuarea acestui fenomen şi prevenirea apariţiei unor astfel de cazuri. Astfel, în cuprinsul strategiei naţionale în domeniu, aprobată prin Hotărârea de Guvern nr.1113/2014, unul dintre obiectivele generale asumate de către autorităţi se referă la prevenirea şi combaterea oricăror forme de violenţă asupra copiilor. Măsurile ce vor fi adoptate în vederea atingerii acestui obiectiv vor viza implementarea unor campanii cu acoperire naţională al căror obiectiv să îl constituie schimbarea percepţiei colective cu privire la violenţă şi impactul negativ al acesteia asupra dezvoltării copilului, implicarea copiilor, prin educaţia de la egal la egal, în activităţi derulate la nivelul şcolii de prevenire şi diminuare a violenţei asupra copiilor sau prin implicarea părinţilor în activităţi derulate la nivelul şcolii în vederea prevenirii şi diminuării violenţei asupra copiilor. Pentru concretizarea măsurilor asumate prin Strategie, actualele programe operaţionale oferă posibilitatea furnizorilor de servicii publice, respectiv Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, precum şi autorităţile administraţiei publice locale de la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor, de a aplica şi implementa proiecte cu finanţare din fonduri nerambursabile care au ca obiectiv unele dintre măsurile prevăzute în Strategie. Astfel, din FSE/ POCU 2014-2020 este finanţată dezvoltarea sistemelor alternative de servicii sociale centrate pe familie şi comunitate, inclusiv prin măsuri de facilitare a integrării pe piaţa muncii (servicii de consiliere şi de formare profesională sau de reîntoarcere în sistemul educaţional etc.). În cadrul obiectivului specific 4.4. din POCU – reducerea numărului de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio- profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice, sunt susţinute din FSE următoarele tipuri de acţiuni destinate victimelor violenţei în familie: sprijinirea dezvoltării/ furnizării de servicii/ accesului la servicii integrate (ex. cazare temporară, servicii de consiliere psiho-socio-medicală, consiliere juridică, continuarea/ reintegrarea în sistemul de educaţie, furnizarea de măsuri active de ocupare, consiliere, formare, reinserţie/ acompaniere socio-profesională în vederea inserţiei/reinserţiei socio-profesionale, măsuri de acompaniament etc.) destinate victimelor violenţei domestice, în concordanţă cu nevoile specifice, inclusiv prin utilizarea de soluţii inovatoare în furnizarea serviciilor de bază; campanie de conştientizare şi sensibilizare a opiniei publice privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie, precum şi acţiuni specifice pentru creşterea responsabilităţii sociale şi promovarea iniţiativelor de voluntariat. Ne exprimăm speranţa că toate instituţiile cu atribuţii în domeniul protecţiei copilului, vor folosi oportunitatea accesării fondurilor structurale, în vederea implementării de programe care să aibă ca obiectiv combaterea şi reducerea violenţei asupra copilului”.

Leave a Response