|vineri, iunie 25, 2021
  • Follow Us!

Bugetele spitalelor din Vâlcea şi al Serviciului de Pază pe anul 2019, aprobate de Consiliul Judeţean 

Consiliul-Judetean-Valcea-300x295

 

Consiliul Judeţean Vâlcea a aprobat recent bugetele de venituri şi cheltuieli ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea, Spitalului de Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu Mihăeşti”, Spitalulului de Psihiatrie Drăgoeşti Serviciului Public Judeţean de Pază Vâlcea, a numărului de personal şi a fondului aferent salariilor de bază pe anul 2019. Veniturile totale au fost estimate la nivelul de 282.240 mii lei. În ceea ce priveşte cheltuielile, în bugete au fost cuprinse numai acele cheltuieli pentru care există bază legală, de efectuare, nivelul acestora fiind fundamentat la valoarea de 282.240 mii lei, din care 4.624 mii lei, reprezintă plăţi restante înregistrate la finele anului 2018.

Pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea, veniturile totale au fost fundamentate la nivelul de 242.755,51 mii lei, din care: 130.693,70 mii lei, venituri proprii reprezentând valoarea estimată a contractului de furnizare servicii medicale încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Vâlcea; 3.902,97 mii lei, venituri proprii estimate din contractul încheiat cu institutul de medicină legală; 10.826,32 mii lei, venituri din contractele încheiate cu Direcţia de Sănătate Publică Vâlcea, din sume alocate de la bugetul de stat; 12.201,22 mii lei, reprezentând venituri din contractele încheiate cu Direcţia de Sănătate Publică Vâlcea din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii; 3.508,58 mii lei, alte venituri din prestări servicii (consultaţii, taxe, etc.); 111,51 mii lei, venituri din concesiuni şi închirieri; 100 mii lei, reprezintă subvenţii din Bugetul local al Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru finanţarea cheltuielilor curente în domeniul sănătăţii; 80.211,21 mii lei, reprezintă subvenţii din Bugetul Fondului naţional unic de sănătate pentru acoperirea cheltuielilor salariale; 1.200 mii lei, reprezintă sume din veniturile proprii ale Consiliului Judeţean Vâlcea. Cheltuielile au fost fundamentate la nivelul de 242.755,51 mii lei. Numărul de personal pentru anul 2019, este de 1771 posturi, iar fondul aferent salariilor de bază pe anul 2019 este de 116.278 mii lei. Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea a solicitat dotarea cu aparatură medicală, întrucât cea existentă este uzată fizic şi moral, necesitând costuri de întreţinere foarte mari. Valoarea totală a aparaturii este în cuantum 3.125 mii lei.

Pentru Spitalul de Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu” Mihăeşti, veniturile totale au fost estimate la nivelul de 22.488,41 mii lei, din care: 10.000 mii lei reprezintă venituri din contractele încheiate cu Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Vâlcea; 900 mii iei, reprezintă venituri din contractele încheiate cu Direcţia de Sănătate Publică Vâlcea, din sume alocate de la bugetul de stat; 200 mii lei, reprezintă venituri din contractele încheiate cu Direcţia de Sănătate Publică Vâlcea din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii; 200 mii lei, reprezintă venituri din prestări servicii şi alte activităţi; 9.600 mii lei, reprezintă sume din bugetul Fondului naţional unic de sănătate pentru acoperirea cheltuielilor salariale; 638,41 mii lei, reprezintă sume utilizate de administraţiile locale din excedentul anului precedent; 950 mii lei, reprezintă subvenţie din bugetul local pentru finanţarea cheltuielilor de capital în domeniul sănătăţii. Cheltuielile au fost fundamentate la nivelul de 22.488,41 mii lei. Numărul maxim de posturi propus pentru anul 2019, este de 128 posturi, din care 127 posturi permanente şi 1 post temporar, iar fondul aferent salariilor de bază pe anul 2019 este de 8.000 mii lei.

Pentru Spitalul de Psihiatrie Drăgoeşti veniturile totale au fost estimate la nivelul de 13.115,40 mii lei, din care: 4.920 mii lei, reprezintă venituri din contractele încheiate cu Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Vâlcea; 140 mii lei, reprezintă venituri din contractele încheiate cu Direcţia de Sănătate Publică Vâlcea, din sume alocate de la bugetul de stat; 3,00 mii lei, reprezintă venituri din prestări de servicii şi alte activităţi; 850 mii lei, subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de capital în domeniul sănătăţii; 1.736,99 mii lei, reprezentând sume utilizate din excedentul anului precedent; 5.465,41 mii lei, reprezintă sume din bugetul Fondului naţional unic de sănătate pentru acoperirea cheltuielilor salariale. Cheltuielile au fost fundamentate la nivelul de 13.115,4 mii lei. Numărul de personal propus pentru anul 2019, este de 91 posturi, iar fondul aferent salariilor de bază pe anul 2019 este de 4.960 mii lei.

Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019, al Serviciului Public Judeţean de Pază a fost fundamentat la nivelul de 3.881 mii lei, ţinând cont de veniturile prognozate a se încasa din prestări servicii, şi de obiectivele propuse pentru anul 2019. Veniturile ce se vor încasa în anul 2019, provin din serviciile de pază efectuate în baza contractelor de servicii încheiate, în cuantum de 3.877 mii lei, precum şi din alte venituri, în sumă de 4,00 mii lei. Cheltuielile totale au fost fundamentate la nivelul de 3.881 mii lei. Numărul de personal propus pentru anul 2019, este de 80 posturi, iar fondul aferent salariilor de bază pe anul 2019 este de 2.718 mii lei. Serviciul Public Judeţean de Pază nu înregistrează plăţi restante la data de 31.12.2018.

(Petre Coman)

Leave a Response