|vineri, august 12, 2022
  • Follow Us!

Alte 4 blocuri de locuinţe din Râmnic, incluse în programul local de reabilitare termică 

large_12-8-10--22-34-51blocuri anl_2 pp

 

Zilele trecute, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a decis completarea centralizatorului blocurilor de locuinţe incluse în programul local de reabilitare termică, cu un număr de 4 blocuri de locuinţe, adică Bl. A26 strada Nicolae Iorga; Bl. P10 strada Petrişor; Bl. 93 strada Doctor Hacman; Bl. A27/1 strada Nicolae Iorga. Din cele 356 de blocuri de locuinţe din Râmnicu Vâlcea înscrise în program, au fost executate până la această dată lucrări de reabilitare termică la un număr de 48 de blocuri situate în cartierele municipiului, cu fonduri din bugetul local, bugetul statului, precum şi cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere Domeniul de intervenţie 1.2 – Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe. De asemenea, în cadrul apelului de proiecte POR 2017, Primăria Râmnicului a înaintat la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, cereri de finanţare pentru reabilitarea termică a unui număr de 46 blocuri de locuinţe din cartierele municipiului.

Conform prevederilor din Ordinul 163/2009 al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG 18/2009, coordonatorul local înştiinţează asociaţiile de proprietari asupra posibilităţii înscrierii în programul local multianual şi transmite proiectul de contract de mandat semnat de acesta, precum şi despre posibilitatea asigurării de către autorităţile administraţiei publice, în baza şi în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie, a finanţării cheltuielilor aferente executării lucrărilor de intervenţie corespunzătoare cotei de contribuţie ce revine proprietarilor sau asociaţiilor de proprietari, cu recuperarea sumelor în conformitate cu prevederile din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 18/2009. În baza acestor dispoziţii, au fost transmise asociaţiilor de proprietari ale blocurilor care au solicitat în ultima perioadă înscrierea în program, contractul de mandat, iar în temeiul hotărârii adunării generale, preşedintele asociaţiei a fost mandatat să semneze acest contract şi să solicite coordonatorului local înscrierea în programul local, înaintând odată cu contractul semnat şi hotărârea adunării generale, precum şi lista proprietarilor din imobil.

(Petre Coman)

Leave a Response