|sâmbătă, ianuarie 22, 2022
  • Follow Us!

Tarifele la salubrizare vor fi MAJORATE în Râmnic, dacă propunerea trece de votul Consiliului Local 

statii sortare salubrizare

 

După ce, la şedinţa din luna decembrie, propunerea a fost retrasă de pe ordinea de zi de primarul Mircia Gutău pentru că reprezentanţii Romprest nu erau în sală, în prezent a fost convocată şedinţa Consiliului Local al Râmnicului pentru data de 31 ianuarie 2019, în care există şi proiectul de hotărâre privind majorarea tarifelor pentru prestarea activităţilor a căror gestiune a fost delegată către Romprest. Astfel, noile tarife vor fi după cum urmează: tarif pentru colectare separată şi transport separat al deşeurilor menajere, inclusiv fracţii colectate separat, pentru persoane fizice din Municipiul Râmnicu Vâlcea, pentru beneficiarii care precolectează selectiv cu asigurarea sacilor de către UAT – 7,55 lei/persoană/lună, TVA inclus; tarif pentru colectare separată şi transport separat al deşeurilor menajere, inclusiv fracţii colectate separat, pentru persoane fizice din Municipiul Râmnicu Vâlcea, pentru beneficiarii care nu precolectează selectiv cu asigurarea sacilor de către UAT – 8,88 lei/persoană/lună, TVA inclus; tarif pentru colectare separată şi transport separat al deşeurilor menajere, inclusiv fracţii colectate separat, pentru persoane juridice, instituţii din Municipiul Râmnicu Vâlcea, care precolectează selectiv – 407,96 lei/tonă, TVA inclus; tarif pentru colectare separată şi transport separat al deşeurilor menajere, inclusiv fracţii colectate separat, pentru persoane juridice, instituţii din Municipiul Râmnicu Vâlcea, care nu precolectează selectiv – 505,93 lei/tonă, TVA inclus; tarif pentru colectare şi transport al deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară din Municipiul Râmnicu Vâlcea, pentru deşeuri care nu necesită tratare/sortare – 188,02 lei/mc, TVA inclus; tarif pentru colectare şi transport al deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară din Municipiul Râmnicu Vâlcea, pentru deşeuri care necesită tratare/sortare – 243,17 lei/ mc, TVA inclus.

În vederea punerii în aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul de Mediu, cu adresa înregistrată la Primăria Municipiului sub nr. 45360/03.12.2018, Romprest a solicitat majorarea tarifelor. Solicitarea de modificare a tarifelor mai sus menţionate este motivată de prevederile din OUG nr. 74/2018, conform cărora autorităţile administraţiei publice locale, ale unităţilor administrativ teritoriale, sau, după caz, subdiviziunile administrativ teritoriale ale municipiilor, respectiv asociaţiile de dezvoltare intercomunitară ale acestora, au obligaţia să stabilească şi să aprobe începând cu data de 1 ianuarie 2019, pentru beneficiarii serviciului de salubrizare, tarife distincte pentru gestionarea deşeurilor municipale, respectiv pentru celelalte tipuri de deşeuri provenind din alte surse şi să includă începând cu data de 1 ianuarie 2019 în tarifele mai sus menţionate, contribuţia pentru economia circulară pentru deşeurile municipale destinate a fi eliminate prin depozitare rezultate din aplicarea indicatorilor de performanţă prevăzuţi în contracte şi pentru celelalte tipuri de deşeuri, altele decât cele municipale, destinate a fi eliminate prin depozitare, precum şi de creşterea cheltuielilor indirecte (cu munca vie, ca urmare a creşterii salariului minim pe economie de la 1 ianuarie 2019, cu combustibili, cu materia primă şi materiale consumabile).

Cu adresa nr. 45360/R/11.12.2018, Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea a solicitat Romprest să fundamenteze propunerile de modificare a tarifelor activităţilor serviciului de salubrizare delegate în baza contractului nr. 23205/26.06.2015, doar pentru reglementările cuprinse în OUG 74/2018, respectiv ofertarea unor tarife distincte pentru gestionarea deşeurilor municipale si a deşeurilor, altele decât cele municipale, cu includerea în tarifele mai sus menţionate a taxei pe economia circulară, din notele de fundamentare care însoţesc propunerile de modificare a tarifelor nereieşind că preţul de achiziţie al combustibililor, carburanţilor şi lubrifianţilor ar fi suportat modificări. De asemenea, costurile cu munca vie trebuie să fie luate în calcul conform Hotărârii de Guvern privind stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată din data de 7 decembrie 2018. Cu adresa nr. 13451/20.12.2018, Romprest a retransmis fişele de fundamentare a tarifelor şi memoriile tehnico-economice, conform cărora justificarea pentru creşterea costurilor carburanţilor este mărirea numărului de curse impuse de colectarea, separată, a celor 4 fracţii de deşeuri reciclabile precum şi a deşeurilor municipale, crescând, astfel, numărul de kilometri efectuaţi. De asemenea, creşterea cheltuielilor cu munca vie a fost justificată prin creşterea salariului minim pe economie, introducerea programului de lucru în schimburi şi creşterea, implicit, a numărului de angajaţi necesari pentru realizarea obligaţiilor impuse prin OUG 74/2018 în vederea atingerii indicatorilor de performanţă.

Potrivit Ordinului nr. 109/2007 privind aprobarea normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor, modificarea de tarife semnifică operaţiunea de analiză a nivelului tarifelor existente şi a structurii acestora, conform normelor metodologice elaborate de autoritatea de reglementare competentă, în situaţiile când intervin schimbări majore în structura costurilor care conduc la recalcularea tarifelor existente. De asemenea, tarifele pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor se stabilesc, se ajustează sau se modifică pe baza solicitărilor operatorilor, în conformitate cu prevederile elaborate şi aprobate de autoritatea de reglementare competentă, tarifele propuse pentru populaţie urmând a fi determinate cu TVA inclus. Se mai stipulează faptul că modificările tarifelor pentru activităţile serviciului de salubrizare se determină avându-se în vedere următoarele criterii: pentru cheltuielile cu combustibilul tehnologic, cu lubrifianţi, cu energia electrică, cu materii prime şi materiale consumabile şi cu piese de schimb, cu pondere semnificativă în tarif, se va lua în calcul modificarea preţurilor de achiziţie faţă de preţurile în vigoare, în limita preţurilor de piaţă; consumurile normate de combustibil, lubrifianţi, energie electrică, materii prime şi materiale vor fi luate în calcul; cheltuielile cu amortizarea se vor lua în calcul, respectându-se reglementările legale în vigoare; cheltuielile cu redevenţa determinate potrivit prevederilor legale; cheltuielile pentru protecţia mediului se vor lua în calcul la nivelul prevăzut de legislaţia în vigoare; cheltuielile cu personalul se fundamentează în funcţie de legislaţia în vigoare, corelată cu principiul eficienţei economice; fondul pentru închiderea depozitului de deşeuri şi urmărirea acestuia postînchidere, unde este cazul, în conformitate cu prevederile legale şi potrivit aprobării autorităţii administraţiei publice locale; o cotă de profit.

(Petre Coman)

Leave a Response