|sâmbătă, mai 28, 2022
 • Follow Us!

Seful IPJ Valcea, Cosmin Adrian Iana, a prezentat PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI ALE INSPECTORATULUI DE POLIŢIE JUDEŢEAN VÂLCEA ÎN ANUL 2018 

conferinta IPJ Valcea

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI ALE  INSPECTORATULUI DE POLIŢIE JUDEŢEAN VÂLCEA ÎN ANUL 2018

 

           Activităţile desfăşurate de polițiștii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vâlcea în anul 2018 au vizat:

Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni prin protejarea persoanei, protejarea patrimoniului, siguranţa stradală si siguranţa rutieră.

Prevenirea şi combaterea infracţionalităţii organizate şi transfrontaliere, destructurarea grupurilor/grupărilor infracţionale.

Asigurarea climatului de legalitate mediului de afaceri prin combaterea evaziunii fiscale, contrabandei, corupţiei, contrafacerii de mărfuri, a infracţiunilor din domeniul achiziţiilor publice precum şi prin protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene.

        Asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale, financiare şi informaţionale necesare dezvoltării şi menţinerii capacităţii operaţionale a Poliţiei Române.

 

Resursele logistice

Au fost efectuate demersuri pentru modernizarea parcului auto, reușindu-se pe parcursul anului 2018, distribuirea a 46 de mijloace de transport, repartizate astfel:

 

 • 2 motociclete repartizate la Serviciul Rutier ;
 • 8 autoturisme, repartizate la formaţiunile de poliție rutieră;
 • 20 autoturisme repartizate la posturile de poliție  comunale;
 • o autospecială pentru transport  reţinuţi;
 • o autospecială pentru  Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatricularea Vehiculelor;
 • 8 autoturisme repartizate la formaţiunile  operative din cadrul unității;
 • 6 autoturisme primite prin redistribuire și repartizate la formaţiunile  operative din cadrul unității noastre.

 

 

 

 

Au fost solicitate şi alocate fonduri de 200.000 lei pentru efectuarea de reparaţii curente la 5 posturi de poliţie de pe raza comunelor: Olanu, Oteşani, Runcu, Şuşani şi Vaideeni. Pentru efectuarea acestor lucrări a fost iniţiată procedura de achiziţie prin SEAP, fiind încheiat un contract de lucrări de 165.873,42 lei. În urma desfăşurării procedurii de achiziţie au mai rămas 34.126,58 lei, bani folosiți pentru efectuarea lucrărilor de reparaţii curente la Secţia de Poliţie Rurală Lăpuşata.

 

S-au alocat 83.000 lei pentru efectuarea de reparaţii curente, constând în amenajarea de birouri cu instalaţiile aferente,  pentru polițiștii din cadrul Serviciului Operaţiuni Speciale.

 

În perioada analizată au mai fost efectuate reparaţii curente la următoarele imobile: Posturile de Poliţie Amărăşti, Goleşti, Milcoiu şi Stoileşti, Secţia de Poliţie Rurală Zătreni, Poliţia oraş Brezoi şi Poliţia oraş Băile Govora.

 

De asemenea, s-au alocat 22.000 lei pentru efectuarea lucrărilor de reparaţii curente la spaţiile Centrului de Reţinere şi Arest Preventiv.

 

La acest moment avem 2 proiecte în stadiul de evaluare pentru accesarea de fonduri europene nerambursabile pentru sediile Poliţiilor municipiului Râmnicu Vâlcea şi Băile Olăneşti. Au fost formulate deja cereri de finanţare în cadrul Proiectului POR 2014 – 2020 Sud-Vest Oltenia pentru modernizare în vederea creşterii eficienţei energetice a clădirilor celor două subunităţi de poliţie amintite.

 

Activităţi desfăşurate pentru deservirea comunităţii

 

Atât activităţile de prevenire, cât şi cele de combatere desfăşurate de poliţie au ca scop principal siguranţa cetăţeanului.

 

În sens strict, principalii indicatori pe linia deservirii comunităţii au fost următorii:

– 4.989 de petiţii şi audienţe soluţionate;

15.252 de intervenţii la solicitări prin 112;

8.215 de persoane primite în puncte de consiliere;

136 de minori nesupravegheaţi depistaţi;

54 de părinţi sau tutori sancţionaţi pentru lipsa de supraveghere a copiilor;

1.932 de controale şi verificări la sistemele de pază;

2.266 de mandate de aducere executate;

88 de participări la executări silite.

 

 

Prevenirea Criminalității

Activităţile desfăşurate în anul  2018 au fost structurate pe 3 programe cadru de prevenire, respectiv Prevenirea infracţiunilor contra patrimoniului (beneficiari 3.800 cetăţeni, 3.700 elevi, 130 cadre didactice; 22 emisiuni TV, 90 articole scrise) Prevenirea delincvenţei juvenile şi victimizării minorilor (beneficiari 11.799 elevi, 1.364 cadre didactice, 12 emisiuni TV, 105 articole scrise) şi Prevenirea violenţei (beneficiari 3.682 cetăţeni, 2.828 elevi, 100 cadre didactice; 12 emisiuni TV, 90 articole scrise).

 

Activitatea de prevenire a criminalităţii a avut un rol proactiv, astfel că în perioada analizată au fost organizate de către polițiști, următoarele:

–     39 de razii;

–     964 de acţiuni cu efective mărite;

–     14.125 controale directe;  

–     51.354 amenzi contravenţionale aplicate, de 27.842 lei.

 

 

 

Evoluția fenomenului infracțional

Infracţionalitatea  sesizată  s-a diminuat pentru al 10-lea an consecutiv, înregistrând în anul 2018 cea mai mică valoare, față de anul 2009 existând o scădere cu 46,96 %.

 

Se remarcă o scădere a numărului de infracţiuni de natură judiciară şi de altă natură. Ponderea este reprezentată de infracţiunile de natură judiciară, 65,17% din totalul infracţiunilor sesizate.

 

În mediu urban au fost comise 55,65% dintre fapte şi 44,03% în mediul rural.

 

 

În anul 2018, la nivelul judeţului Vâlcea, din totalul faptelor penale sesizate, cea mai mare pondere au avut-o următoarele genuri de fapte: furtul 25,99%, lovirea sau alte violenţe 20% şi  distrugerea 7,45%.

 

                                       Criminalitatea contra patrimoniului

 

Înregistrăm scăderi cu 3,07% la infracțiunile contra patrimoniului.

 

O pondere importantă din aceste fapte o reprezintă furturile, 61,45%.

 

 

 

 

Din datele statistice se observă scăderi la toate categoriile de furt, existând un minus de 120 de fapte de furt.

 

Siguranța în școli

Pentru prevenirea şi monitorizarea infracţionalităţii în şcoli, au fost desfăşurate  acţiuni, patrulări în zona adiacentă a unităţilor de învăţământ, precum şi şedinţe cu caracter informativ-preventiv la care au participat elevi, dar şi cadre didactice. Aceste activităţi s-au desfăşurat în conformitate cu Planul Teritorial Comun de Acţiune, plan aprobat de Instituţia Prefectului – Judeţul Vâlcea.

 

Totodată s-au purtat discuții la nivelul conducerilor tuturor unităţilor de învăţământ necesitatea adoptării unor sisteme proprii de securitate, a respectării regulamentelor de ordine internă şi cooperarea permanentă cu organele de poliţie.

 

Regimul armelor, explozivilor şi substanţelor periculoase

 

În anul 2018 au fost înregistrate 27 infracţiuni privind regimul armelor şi muniţiilor, 20 infracţiuni la Legea fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului şi 12 infracţiuni la regimul materialelor explozive.

 

În urma celor 91 de acţiuni desfăşurate şi a celor 9 percheziţii efectuate au fost ridicate în vederea confiscării 125 de  arme de foc (46 letale şi 79 neletale), 719 cartuşe, 136 kg carne vânat, 51 trofee, 3.500 de kg articole pirotehnice, 32 kg substanţe toxice, 30 kg mercur şi a fost indisponibilizat un autovehicul folosit la braconaj cinegetic.

 

De asemenea au fost anulate 155 permise de armă şi 6 au fost suspendate.

 

Criminalitatea economico-financiară

La nivel judeţean, în anul 2018 au fost soluţionate 374 de dosare penale privind infracţiuni de natură economică. Precizăm de asemenea că au fost întocmite 27 de rechizitorii.

 

 

 

 

 

 

Polițiștii au instituit  măsuri de indisponibilizare asupra unor bunuri de 569.198 lei și

măsuri asiguratorii de 26.928.772 lei.

 

Criminalitatea stradală

 

Privitor la infracţionalitatea stradală sesizată, inspectoratul înregistrează scăderi importante cu 44,74% raportat la perioada similară a anului 2017 şi în acelaşi timp este cea mai mică valoare din ultimii 10 ani.

 

Din totalul acestora, 98,18% au fost comise în mediul urban, iar 1,82% au fost comise în mediul rural, 34,54% au fost comise pe timp de zi și 108 fapte penale 65,46%, pe timp de noapte.

 

Silvicultură

 

Activităţile de prevenire şi combatere a delictelor silvice sunt deosebit de importante având în vedere că fondul forestier la nivelul judeţului Vâlcea ocupă  aproximativ 46% din suprafaţa totală a judeţului nostru.

 

Pentru prevenirea şi combaterea delictelor silvice s-au desfăşurat  activităţi după cum urmează:

 

 • au fost organizate 382 de acţiuni;
 • au fost efectuate 513 de controale cu privire la respectarea modului de exploatare a masei lemnoase şi a regimului circulaţiei materialelor lemnoase pe drumurile publice;
 • au fost înregistrate 209 infracţiuni ;
 • au fost aplicate 318 sancţiuni contravenţionale;
 • au fost confiscaţi 264 m.c. material lemnos;

 

 

 

Piscicultură

 

 

Pe linia prevenirii şi combaterii braconajului piscicol, la nivelul judeţului Vâlcea, cu participarea I.P.J. Vâlcea, I.J.J. Vâlcea, Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean Vâlcea şi Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură a fost întocmit Planul comun de acţiune “STOP BRACONAJULUI 2018”.

 

În perioada analizată au fost soluţionate 64 dosare penale în domeniul piscicol.

 

De asemenea, în urma celor 133 acţiuni şi 121 controale au fost aplicate 124 sancţiuni contravenţionale şi s-a reuşit confiscarea mai multor bunuri, respectiv:

 

 • 15 bucăţi plasă de pescuit monofilament
 • 73 plase fir textil
 • 5 ambarcaţiuni
 • 518 kg peşte
 • 2 năvoade
 • 15 alte unelte de pescuit

 

Activităţi de urmărire şi supraveghere judiciară

În perioada de referinţă, la nivelul IPJ Vâlcea au fost executate  120 de mandate, după cum urmează:

 • 93 de mandate de executare a pedepsei închisorii
 • 13 mandate de arestare preventivă
 • 35 de mandate europene de arestare
 • 1 mandat de urmărire internaţională
 • 3 sentinţe penale de internare

Polițiștii au identificat 109 persoane dispărute și 12 persoane cu identitate necunoscută.

 

Au fost desfăşurate activităţi de supraveghere judiciară faţă de:

 • 43 persoane arestate la domiciliu ;
 • 152 persoane puse sub control judiciar.

 

Criminalistică

Specialiştii criminalişti au avut o contribuţie importantă atât la identificarea autorilor de infracţiuni, cât şi la probarea vinovăţiei acestora ori a lămuririi împrejurărilor în

 

care s-au comis faptele. Astfel au fost efectuate 1.788 investigări tehnico-ştiinţifice ale locului faptei, care au contribuit la identificarea a 89 de  autori de infracţiuni. De asemenea au fost efectuate 124 expertize criminalistice şi constatări tehnico-ştiinţifice, 49 dactiloscopice, 41 grafice, 9 traseologice şi 25 balistice.

 

Siguranţa rutieră şi a transporturilor

 

 Activităţile desfăşurate  de efectivele de poliţie rutieră pe întreg parcursul anului  2018 au presupus:

 • 804 de acţiuni;
 • 551 de amenzi (cele mai multe: 9.259 pentru depăşirea vitezei legale, 5.354 pentru neportul centurii de siguranţă, 1.786 pentru încălcarea normelor privind depăşirea, 1.160 pentru folosirea telefonului în timpul conducerii auto);
 • 877 de infracţiuni, din care 345 de infracţiuni la regimul rutier;
 • 751 de permise de conducere reţinute din contravenţii;
 • 360 de certificate de înmatriculare retrase;

 

Totodată au fost organizate pe linia transportului public de persoane, inclusiv taxi, 183 de acţiuni în urma cărora au fost aplicate 437 de sancţiuni contravenţionale. Pe linia transportului public de mărfuri, inclusiv mărfuri periculoase, au fost organizate 38 de acţiuni în urma cărora s-au aplicat 997 de sancţiuni contravenţionale.

 

Pe linia stării tehnice, împreună cu reprezentanţii Registrului Auto Român, au fost organizate 210 de acţiuni, fiind constatate 1.629 de abateri contravenţionale.

 

Extrem de important este că întregistrăm o scădere cu 26% a numărului persoanelor decedate, în urma accidentelor rutiere, dar și a accidentelor rutiere cu victime, cu 3,86%, față de perioada similară a anului 2017.

 

Din analizele efectuate, concluzionăm că principalele trei  cauze  de

producere a accidentelor rutiere  au fost:

 

*Viteza neadaptată la condiţiile de drum;

*Abateri bicicliști;

*Nerespectare distanţă între vehicule.

 

 

Poliţia de proximitate

 

Poliţia de proximitate  a desfăşurat activităţi de consiliere a cetăţenilor şi pe linia prevenirii şi combaterii faptelor antisociale, vizând îndeosebi protejarea categoriilor de populaţie defavorizate, a bătrânilor, monitorizarea stărilor conflictuale în stare latentă, aplanarea operativă a conflictelor intra şi interfamiliale.

 

Şedinţele de popularizare a legislaţiei şi efectuarea de recomandări antivictimizare sunt activităţi desfăşurate în cadrul întâlnirilor cu elevii, părinţii acestora şi cadrele şcolare din unităţile de învăţământ partenere, fiind vizaţi îndeosebi tinerii-problemă sau cei care absentează de la cursuri.

 

Principalii indicatori obţinuţi de poliţia de proximitate sunt următorii:

– 2.806 de activităţi cu unităţile de învăţământ;

– 552 de activităţi cu administraţia publică locală;

– 1.072 de activităţi cu asociaţiile de proprietari;

– 3.188 stări conflictuale aplanate, din care 1198 intrafamiliale;

– 1.112 de activităţi pentru prevenirea victimizării bătrânilor;

 

Obiective

 

În vederea îndeplinirii obiectivelor precizate, la nivelul Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vâlcea vor fi avute în vedere următoarele priorităţi:

 

 • Urmărirea principalilor indicatori de performanţă, respectiv: infracţionalitatea sesizată, stradală, judiciară, riscul rutier, implementarea în aplicaţiile Poliţiei Române;
 • Realizarea unei pregătiri profesionale temeinice;
 • Activităţile preventive şi de combatere a infracţionalităţii vor viza în principal, infracţiunile comise cu violenţă şi infracţiunile de furt;
 • Realizarea unui dispozitiv de ordine publică eficient şi adaptat permanent situaţiei operative;
 • Intensificarea activităţii privind soluţionarea dosarelor penale aflate în lucru la nivelul tuturor structurilor inspectoratului;
 • Desfăşurarea de activităţi specifice perioadei sezonului rece, dar şi pe perioada sezonului estival ţinând cont că judeţul Vâlcea este unul turistic, dar şi de tranzit;
 • Intensificarea activităţilor pe linie de evaziune fiscală;
 • Desfăşurarea de activităţi specifice pentru reducerea riscului rutier, respectiv prezenţa echipajelor de poliţie rutieră în punctele negre şi zonele de risc, scopul fiind diminuarea numărului persoanelor decedate.
 • Intensificarea activităţilor pe linia prevenirii şi combaterii delictelor silvice;
 • Adoptarea tuturor măsurilor ce vor reveni Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vâlcea în contextul preluării de către România a Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene;
 • Realizarea misiunilor din competenţa organelor de poliţie circumscrise alegerilor europarlamentare şi prezidenţiale din anul 2019;
 • Desfăşurarea de activităţi preventive în continuare şi prezentarea tuturor rezultatelor obţinute opiniei publice prin intermediul mass – media;
 • Gestionarea judicioasă a resurselor financiare alocate şi folosirea eficientă a resursei umane.

 

             Poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vâlcea vor acţiona pentru prevenirea şi combaterea oricăror evenimente negative, care pot afecta siguranţa cetăţenilor.

 

 

 

Leave a Response