|joi, mai 26, 2022
  • Follow Us!

Şedinţă-maraton a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, cu 32 de puncte pe ordinea de zi 

primaria-ramnicu-valcea-cladire-4-1

 

Joi, 31 ianuarie, va avea loc şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, cu 32 de puncte pe ordinea de zi: raport şi proiect de hotărâre privind solicitarea de transmitere cu titlu gratuit, a unor suprafeţe de fond forestier, din proprietatea publică a statului şi administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, în proprietatea publică a Municipiului Râmnicu Vâlcea; raport şi proiect de hotărâre privind modificarea unor tarife de salubrizare stradală; raport şi proiect de hotărâre privind ajustarea nivelului taxelor aplicabile de ’’PIEŢE PREST SA” în pieţele agroalimentare de pe raza Municipiului Râmnicu Vâlcea; raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor distincte pentru activităţile serviciului de salubrizare de pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea a căror gestiune a fost delegată; raport şi proiect de hotărâre privind actualizarea „Strategiei Locale de Alimentare cu Energie Termică a Municipiului Râmnicu Vâlcea”; raport şi proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 335/183/30.10.2008, referitoare la reglementarea, pe teritoriul municipiului, a transportului public de persoane judeţean şi interjudeţean prin curse regulate sau speciale; raport şi proiect de hotărâre privind acceptarea unei donaţii – Pâslaru; raport şi proiect de hotărâre privind acceptarea unei donaţii; raport şi proiect de hotărâre privind demararea procedurilor de efectuare a unui schimb de terenuri; raport şi proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 30/27.02.2007 referitoare la însuşirea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului Râmnicu Vâlcea; raport şi proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local; raport şi proiect de hotărâre privind suplimentarea suprafeţei de teren concesionată prin contractul nr. 16265/14.08.1996; raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea chiriei nominale pentru locuinţele pentru tineri destinate închirierii, pentru anul 2019; raport şi proiect de hotărâre privind efectuarea unei plăţi din bugetul local; raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiţii ’’Reabilitare, modernizare, reconstrucţie elemente ale infrastructurii rutiere în municipiul Râmnicu Vâlcea”; raport şi proiect de hotărâre privind actualizarea programului local multianual de creştere a performanţei energetice la blocurile de locuinţe din municipiul Râmnicu Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 170/2009, cu modificările şi completările ulterioare; raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism modificată Plan Urbanistic Zonal şi RLU ’’Amenajare cimitir în zona Târgului Râureni”, iniţiator: Municipiul Râmnicu Vâlcea; raport şi proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Teatrului municipal ’’Ariel” Râmnicu Vâlcea; raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale ’Administraţie” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea; raport şi proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Râmnicu Vâlcea; raport şi proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Direcţiei Administrării Domeniului Public; raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea salariilor de bază pentru personalul din cadrul Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea; raport şi proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor municipiului în Adunarea Generală a Acţionarilor la societăţile Pieţe Prest SA şi ETA SA; raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul 2019; raport şi proiect de hotărâre privind evaluarea activităţii asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav în perioada iulie – decembrie 2018; modificare stat functii Filarmonica; devize actualizate pt reabilitare termica blocuri; PUZ si RLU construire bloc strada Republicii; contributie intretinere persoane varstnice pt camera single; demarare schimb cu Certa Grup; modificare HCL 265 din 2018; modificare listă provizorie de investiţii 2019.

Leave a Response