|sâmbătă, mai 28, 2022
  • Follow Us!

Joi, 31 ianuarie, va avea loc prima şedinţă a Consiliului Judeţean Vâlcea din anul 2019 

Consiliul-Judetean-Valcea-300x295

 

La data de 31 ianuarie 2019, va avea loc prima şedinţă a Consiliului Judeţean Vâlcea din acest an, cu următoarea ordine de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare de învăţământ special din Judeţul Vâlcea, pentru anul şcolar 2019-2020; proiect de hotărâre privind utilizarea unor sume din Excedentul bugetului local şi din Fondul de întreţinere, înlocuire şi Dezvoltare, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, pe anul 2019; proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, a numărului de personal şi a fondului aferent salariilor de bază pe anul 2019 şi estimările pe anii 2020-2022; proiect de hotărâre privind modificarea articolului 1, litera „m”- anexa nr. 13, la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.229 din 18 decembrie 2018, privind nivelul taxelor locale şi tarifelor ce se vor aplica în anul 2019; proiect de hotărâre privind atribuirea directă, pe perioada 04.02.2019-02.12.2019, a licenţei de traseu pentru efectuarea serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate, pe traseul judeţean 053, „Autogara Antares Transport Râmnicu Vâlcea-Frânceşti-Păuşeşti Otăsău”, operatorului de transport rutier S.C. Viltrans S.R.L., declarat câştigător în urma organizării licitatiei electronice la nivel naţional din data de 07.01.2019; proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Şcolii Populare de Arte şi Meserii Râmnicu Vâlcea; proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea; proiect de hotărâre privind aprobarea modelului-cadru a Convenţiei de colaborare pentru cofinanţarea/furnizarea serviciilor sociale din domeniul protecţiei copilului, încheiată între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea şi Fundaţia “Inimă pentru Inimă”; proiect de hotărâre privind actualizarea valorii obiectivului de investiţii „Refacere platformă drum, ziduri de sprijin şi amenajări podeţe pe DJ 701 D Ciunget – Latoriţa – Galbenu, km 0+000 – 5+500”, judeţul Vâlcea, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 152 din 31 iulie 2017, cu modificările şi completările ulterioare; proiect de hotărâre privind actualizarea valorii obiectivului de investiţii „Refacere DJ 703 M Perişani – Cornet, km 2+800, km 3+800, km 5+200 (platformă drum şi ziduri de sprijin)”, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 153 din 31 iulie 2017; proiect de hotărâre privind actualizarea valorii obiectivului de investiţii “Reamenajare spaţii Şcoala Populară de Arte şi Meserii Râmnicu Vâlcea”, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 155 din 31 iulie 2017; proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico- economice – faza Studiu de Fezabilitate, completat cu elementele specifice din Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Modernizarea, extinderea şi dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea”; proiect de hotărâre privind concesionarea către Societatea CET GOVORA si calculul redeventei minime lunare pentru bunurile aparţinând domeniului public al Judeţului Vâlcea, în baza prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr.23 din 15 februarie 2018, privind declararea de interes public judeţean, a unor bunuri rezultate din investiţia “Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice”; proiect de hotărâre privind declararea de interes public judeţean a unor bunuri aferente obiectivului de investiţii “Mirajul Oltului – extinderea infrastructurii turistice de agrement a staţiunii Călimăneşti – Căciulata”; proiect de hotărâre privind darea în administrarea Serviciului Public de Turism, Agrement şi Servicii a unor bunuri aflate în domeniul public şi privat al judeţului Vâlcea, aferente obiectivului de investiţii “Mirajul Oltului – extinderea infrastructurii turistice de agrement a staţiunii Călimăneşti – Căciulata”; proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului referitor la acordarea voucherelor de vacanţă pentru personalul din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea; proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Parc Ind Vâlcea SA să aprobe Actul Constitutiv al societăţii; proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Parc Ind Vâlcea S.A., să aprobe declanşarea procedurii de selecţie pentru doi membri în Consiliul de Administraţie; proiect de hotărâre privind aprobarea reluării procedurii de selecţie pentru un membru în consiliul de administraţie al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri si Poduri Vâlcea; proiect de hotărâre privind delegarea domnului Bobe Ion – Şef Serviciu, să exercite atribuţiile de Director al Direcţiei Judeţene pentru Protecţia Plantelor Vâlcea; proiect de hotărâre privind reorganizarea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism.

Leave a Response