|sâmbătă, ianuarie 22, 2022
  • Follow Us!

ICSI Râmnicu Vâlcea sprijina Simpozionul Internațional “Surse Naturale de Radiații – Provocări, Abordări și Oportunități” 

download

Simpozionul Internațional “Surse Naturale de Radiații – Provocări, Abordări și Oportunități” București, România 21 – 24 mai 2019

Organizat sub auspiciile Președinției României la Consiliul Uniunii Europene de către: Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN) în colaborare cu Societatea Română de Protecție Radiologică (SRPR) și cu sprijinul:

Universității Politehnica din București (UPB) Universității Tehnice de Construcții București (UTCB)

Universității Babes Bolyai Cluj Napoca (UBB) Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” (IFIN-HH)

Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară (RATEN)

Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice Râmnicu Valcea (ICSI Râmnicu Vâlcea)

Comitetul Inter-ministerial penru implementarea Planului Național de Acțiune la Radon Directiva Consiliului Uniunii Europene 2013/59/Euratom a stabilit normele de securitate de bază privind protecţia împotriva pericolelor prezentate de expunerea la radiaţiile ionizante. În conformitate cu prevederile acestei directive, sursele naturale de radiații au o importanță deosebită. Astfel, tematicile simpozionului sunt legate de provocările, abordările și oportunitățile în managementul surselor naturale de radiații, precum și ale radonului din locuințe, din clădiriile cu acces public, de la locurile de muncă și ale materialelor de construcție cu conținut radioactiv. Simpozionul este un forum de discuții între experți, profesioniști și reprezentanți ai organizațiilor implicate în managementul surselor naturale de radiații și se dorește a reprezenta o oportunitate pentru noi inițiative în domeniul științific și de afaceri. Manifestarea se adresează deasemeni si studenților și tinerilor cercetători. În plus, o atenție deosebită va fi acordată prezentărilor și discuțiilor legate de cele mai noi descoperiri din domeniul cercetării și dezvoltării, educarea și informarea publicului, precum și identificarea unor noi modalități de a sprijini necesitățile societății viitoare. Rezumatele lucrărilor prezentate vor fi colectate într-o carte de rezumate, care va fi furnizată participanților. Lucrările selectate vor fi publicate în Revista de Fizică, Buletinul Științific al UPB sau Buletinul de Cercetare și Dezvoltare Nucleară. Limba de lucru: Engleza (cu asigurarea traducerii simultane în limba română) Locația: București, România Data: 21 – 24 mai 2019 Taxă de participare: Fără taxă de participare Tematici principale Politici, strategii și cadrul de reglementare în domeniu surselor naturale de radiații. Implementarea celor mai noi standard și cerințe. Provocările și abordarea problematicii radonului – Radonul în interior; Radonul la locurile de muncă; Estimarea dozei; Tehnici de măsurare; Experiența în remediere. Provocările și abordările gestionării surselor naturale de radiații – Industrii generatoare de surse naturale de radiații. Inventarul surselor naturale de radiații; Estimarea dozei; Managementul pe termen lung; Experiența în remediere amplasamentelor și dezafectarea instalațiilor contaminate cu radionuclizi de proveniență naturală. Provocări și abordări în ceea ce privesc materialele de construcții cu conținut de materiale radioactive Rolul cercetării și dezvoltării în sprijinirea proiectelor actuale în domeniul radonului, surselor naturale de radiații și al materialelor de construcții cu continut radioactiv. Educația, formarea, managementul cunoștințelor și provocarea gestionării resurselor umane. Comunicarea cu publicul și implicarea părților interesate.

DATE IMPORTANTE

28 februarie 2019: Data limită pentru transmiterea rezumatelor 15 martie 2019: Notificarea acceptării rezumatelor 15 aprilie 2019: Data limită pentru transmiterea lucrărilor 25 aprilie 2019: Deschiderea înregistrării 30 aprilie 2019: Programul simpozionului 21 – 24 mai 2019: Închiderea înregistrării

INFORMAȚII – DATE DE CONTACT

Pentru transmiterea rezumatelor, înregistrare și mai multe informații legate de simpozion, vă rugăm să vizitați site-ul simpozionului: http://www.cncan.ro Pentru mai multe informații puteți contacta următoarele persoane: Dna. Daniela Maria Dogaru daniela.dogaru@cncan.ro Dna Felicia Dragan felicia.dragan@cncan.ro Dna Camelia Liutiev camelia.liutiev@cncan.ro GHID PENTRU REZUMATE Titlul va fi scris cu „Times New Roman“ 14, majuscule, bold, centrat, urmat de un rând liber. Numele autorilor vor fi scrise cu ”Times New Roman”, corp de 12, prenumele se va scrie cu litere mici, iar numele de familie cu majuscule, centrat, urmat de un rând liber. Se vor utiliza adnotări pentru referirile la diverși autori. Numele autorului care prezintă lucrarea va fi subliniat. Referirile vor fi scrise cu litere mici, folosind „Times New Roman“, corp de 10, italic, centrat, urmat de un rând liber. Rezumatele vor fi scrise în limba engleză pe o singură pagină A4, nu mai mult de 400 de cuvinte, cu margini de 2,5 cm, folosind „Times New Roman“, corp de 12, la un singur rând. Textul rezumatului trebuie justificat. Utilizarea graficelor, referințelor în rezumat este încurajată.

FORMULAR DE ÎNREGISTRARE

Prenume

Nume de familie

Funcție

Instituție

Oraș

Țară

e-mail

Voi transmite:__________________ prezentare orală ___________________poster ______________ Titlul lucrării: ______________________________________________

Sursa: http://www.cncan.ro/assets/Prima-pagina/Inf-Simpozion-RO.pdf

Leave a Response