|miercuri, ianuarie 26, 2022
  • Follow Us!

Eliberarea cărţii de identitate de către Evidenţa Persoanelor Vâlcea rămâne şi în acest an la suma de 7 lei 

0-146199-buletin-600-605x

 

În urma aprobării Consiliului Judeţean Vâlcea, în anul 2019, taxele aplicate de Direcţia Judeţeană de Evidenţa Persoanelor Vâlcea sunt: taxă pentru furnizarea datelor cu caracter personal, în regim normal, în termen de 30 zile lucrătoare, de la data înregistrării cererii (1 leu); taxă specială pentru furnizarea datelor cu caracter personal, în regim de urgenţă, în termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii (10 lei); contravaloarea cărţii de identitate (7 lei). De la plata taxelor pentru furnizarea datelor cu caracter personal, în regim normal şi în regim de urgenţă, sunt scutite următoarele: instituţiile publice cu atribuţii în domeniul aparării, ordinii publice, securităţii naţionale şi justiţiei; instituţiile publice cu atribuţii în domeniul realizării creanţelor bugetare prin modalităţile de executare silită prevăzute de lege; casele de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti, Casa de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor; Ministerul Finanţelor Publice şi structurile subordonate acestuia, în scopul urmăririi impozitului pe venit datorat de persoanele fizice; instituţiile cu atribuţii în domeniul protecţiei drepturilor copilului, al asistenţei şi ocrotirii sociale a bătrânilor. Nivelul taxelor locale şi tarifelor ce se aplică în anul 2019 a fost stabilit de Consiliul Judeţean Vâlcea în baza consultării formulate de către structurile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Vâlcea, reprezentate de către Direcţia Tehnică, Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, Direcţia Generală Administraţie Locală şi Direcţia Generală Economică.

Leave a Response