|joi, ianuarie 20, 2022
  • Follow Us!

Directorul general al CAS Vâlcea, Alin Voiculeț: Spitalele sunt obligate să suporte cheltuielile cu investigațiile paraclinice, materialele sanitare și medicamentele 

Alin_Voiculet_CAS1
 COMUNICAT DE PRESA AL CAS VALCEA

„În conformitate cu prevederile Hotărrii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale si a contractului cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2018-2019spitalele sunt obligate sa suporte din suma contractată cu CAS Valcea pentru asiguraţii internati în regim de spitalizare continua si în regim de spitalizare de zi toate cheltuielile necesare pentru rezolvarea cazurilor respectivetoate investigatiile paraclinice, materialelesanitare, precum si medicamentele (acestea in limita listei prezentata de spitale la contractare).

In situatia in care asiguratii, pe perioada internarii in spital, in baza unor documente medicale intocmite de medicul curant din sectia in care acestia sunt internati suporta cheltuieli cu medicamente, materiale sanitare si investigatii paraclinice la care ar fi fost indreptatiti faracontributie personalain conditiile H.G.nr.140/2018, spitalele ramburseazcontravaloarea acestor cheltuieli la cererea asiguratilor.

Rambursarea cheltuielilor prevazute reprezinta o obligatie exclusiva a spitalelor si se realizeaza numai din veniturile proprii ale acestora, pe baza unei metodologii proprii aprobata prin decizie a managerului spitaluluimetodologie care va fi adusa la cunostinta pacientilor la internarea acestora în spital.

Listele cu medicamentele asigurate de spitale pe perioada internarii, prezentate la contractarea cu CAS Valcea, sunt publicate pe site-ul institutiei noastre, www.cnas/casvl.ro.

Icazul in care, asiguratilor din judetul Valcea nu li se respecta de catre spitalele aflate in relatie contractuala cu institutia noastra drepturile prezentate in comunicat, rugam sa ne semnaleze aceste situatii pe adresa de mailcasvl@rdslink.ro sau casvl@casvl.ro, la fax 0250/737949 sau la sediul institutiei” – mentionează directorul general al CAS Vâlcea, Alin Voiculeț. 

Leave a Response