|sâmbătă, ianuarie 22, 2022
  • Follow Us!

Deputatul PSD Daniela Oteșanu, activitate parlamentara bogata in 2018 

Otesanu-e1488991203962-300x200

Deputatul PSD de Valcea, Daniela Oteșanu, a avut o activitate parlamentara bogata in anul 2018. Daniela Otesanu face parte din Comisia de pentru muncă și protecție socială și în trei grupuri parlamentare de prietenie cu Chile, Norvegia și Luxemburg. Parlamentarul de Valcea are opt luări de cuvânt, o declarație politică și 17 declarații politice depuse în scris. Mai are la activ si 9 întrebări și interpelări.

În ceea ce privește inițiativele legislative, parlamentarul din Băile Govora a contribuit la 82, dintre care 20 au devenit legi.

Legi promulgate:

Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare a laptelui în zona montană

Proiect de Lege privind Legea muntelui

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României

Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare, spălare şi prelucrare primară a lânii în zona montană

Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de sacrificare a animalelor în zona montană

Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea stânelor montane

Proiect de Lege pentru aprobarea Programului de încurajare a investiţiilor din zona montană

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat şi confesional

Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare şi prelucrare primară a fructelor, fructelor de pădure şi plantelor medicinale în zona montană

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 educaţiei naţionale

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul asigurării pentru accidente de muncă

Proiectul Legii cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

Proiect de Lege pentru modificarea art.19 alin.(3) din Legea contabilităţii nr.82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr.31/1990, precum şi modificarea Legii nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei

Proiect de Lege privind unele măsuri în domeniul protecţiei apelor

Propunere legislativă pentru modificarea art.84 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.20/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi condiţiile de aprobare a posturilor de inspecţie la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din ţări terţe şi pentru controalele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ale produselor alimentare şi hranei pentru animale provenite din ţări terţe

Propunere legislativă privind transmiterea unei părţi din imobilul “Palatul Parlamentului”, proprietate publică a statului, din administrarea Camerei Deputaţilor în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice

Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) şi (2) ale articolului 64 din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

Leave a Response