|vineri, mai 27, 2022
  • Follow Us!

Deputaţii PSD Vasile Cocoş, Eugen Neaţă şi Ovidiu Popa vor extinderea Programului Naţional de Dezvoltare Locală 

f_350_200_16777215_00_images_afiseelectoralevalcea_parlamentarii-valceni

 

Anul trecut, deputaţii PSD Vasile Cocoş, Eugen Neaţă şi Ovidiu Popa au depus la Parlament o propunere legislativă pentru completarea alineatului (1) al articolului 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, în sensul cuprinderii în listele de investiţii a extinderii sau modernizării reţelelor de energie electrică sau gaze. În expunerea de motive se arată: „Accesul egal al cetăţenilor la servicii şi utilităţi de bază, de la locuire până la sănătate şi cultură, indiferent de mediul în care aceştia trăiesc, reprezintă un obiectiv fundamental al oricărui guvern. Programul naţional de dezvoltare locală urmăreşte cofinanţarea proiectelor derulate de autorităţile administraţiei publice locale în vederea creşterii calităţii vieţii în localităţile ţării, a reducerii decalajelor dintre urban şi rural, dintre localităţile mici şi cele mari. Creşterea calităţii vieţii în România presupune investiţii în infrastructurile care asigură accesul populaţiei la utilităţi şi servicii publice de bază: alimentare cu apă, canalizare, transport, educaţie, sănătate. De remarcat este faptul că tară acces universal la energie electrică şi, acolo unde este posibil, la gaze naturale, funcţionarea şi, implicit, furnizarea celor mai multe servicii publice este imposibilă. în prezent, doar 44,2% din consumatorii casnici sunt racordaţi la reţeaua de gaze naturale, un procent foarte mic dacă ne raportăm pe de o parte la tradiţia istorică a acestei industrii în România, iar pe de altă parte la rezervele de gaze naturale sigure şi cele prospectate. în ceea ce priveşte alimentarea cu energie electrică, deşi proporţia gospodăriilor neracordate este relativ mică, cca. 4%, este greu de conceput un trai decent în lipsa curentului electric. Cele mai recente modificări aduse de Legea nr. 167/2018 Legii nr. 123/2012 privind energiei electrice şi a gazelor naturale oferă o soluţie problemelor ivite în calea investiţiilor de realizat în sistemele de alimentare cu energie electrică şi în cele de distribuţie a gazelor naturale, acolo unde operatorii de distribuţie nu consideră investiţiile ca fiind justificate din punct de vedere economic. Astfel, autorităţile administraţiei publice locale pot avea iniţiativa demarării unor astfel de proiecte şi pot cofinanţa proiectele din fonduri proprii sau din fonduri de la bugetul de stat. Completarea pe care prezenta iniţiativă legislativă o propune constituie de fapt o armonizare a prevederilor Programului de dezvoltare locală cu cele ale Legii nr. 123/2012, astfel autorităţile administraţiei publice locale putând accesa fonduri de la bugetul de stat pentru finanţarea construirii/modernizării/reabilitării/extinderii sistemelor de distribuţie a energiei electrice şi a gazelor naturale”.

Leave a Response