|miercuri, ianuarie 26, 2022
 • Follow Us!

A N U N Ţ privind organizarea licitaţiei publice cu strigare în vederea atribuirii amplasamentelor de pe domeniul public al municipiului pentru desfăşurarea comerţului stradal ocazional „Mărţişor 2019” 

martisoare-1024x768

În aplicarea H.C.L. nr.423/27.12.2018 privind aprobarea atribuirii prin licitaţie publică cu strigare a amplasamentelor de pe domeniul public al municipiului în vederea desfăşurării comerţului stradal ocazional „Mărţişor 2019” şi a caietului de sarcini aferent,  Primăria muncipiului Râmnicu-Vâlcea face următorul

 

A N U N Ţ

privind organizarea licitaţiei publice cu strigare în vederea atribuirii amplasamentelor de pe domeniul public al municipiului pentru desfăşurarea comerţului stradal ocazional „Mărţişor 2019”

 

 1. Organizator: Municipiul Râmnicu-Vâlcea.
 2. Obiectul licitaţiei: atribuirea prin licitaţie publică cu strigare a amplasamentelor de pe domeniul public al municipiului în vederea desfăşurării comerţului stradal ocazional „Mărţişor 2019”.
 3. Procedura de atribuire: licitaţie publică cu strigare.
 4. Preţul de pornirea licitaţiei:

400 lei/amplasament/perioadă – în zona Centrală

150 lei/amplasament/perioadă – în zonele Nord şi Ostroveni.

Pasul de licitaţie este de 10,0 lei iar orice pas superior va fi multiplu de 10 şi va fi folosit numai

cu acordul ofertanţilor.

Preţul licitat final va fi cel puţin egal cu preţul de pornire a licitaţiei în cazul unui singur solicitant

sau preţul de pornire+un pas în cazul mai multor solicitanţi înscrişi pentru un loc.

 1. 5. Caietul de sarcini, cererea tip de înscriere la licitaţie şi planurile de situaţie a amplasamentelor se pun la dispoziţie gratuit de către Servciul Autorizări Activităţi Comerciale, Evenimente Publice, str.G.ral Praporgescu, nr.3.
 2. a) Taxa de participare la licitaţie este de 15 lei pentru fiecare amplasament solicitat şi se achită cu numerar depus la casieria Primăriei din strada G-ral Praporgescu, nr.14.
 3. b) Garanţia de participare este în valoare de 150 lei pentru fiecare amplasament solicitat şi se achită cu numerar depus la casieria Primăriei din strada G-ral Praporgescu, nr.14.
 4. Licitaţia publică cu strigare se va desfăşura în perioada 22-23 ianuarie 2019, după cum urmează:

 – în data de 22.01.2019, ora 10,00 pentru amplasamentele din zona Centrală;

 – în data de 23.01.2019, ora 10,00 pentru amplasamentele din zonele Nord şi Ostroveni.

Licitaţia cu strigare se va desfăşura în sala Filarmonicii „Ion Dumitrescu”, Calea lui Traian nr.138 B.

Pentru locurile neadjudecate în datele menţionate mai sus, licitaţia cu strigare se va repeta, respectând condiţiile Caietului de sarcini, în zilele de marţi şi joi ale săptămânilor rămase până la începerea activităţii de comercializare a mărţişoarelor la sediul Primăriei municipiului de la ora 10,00

 1. 8. Termenul limită de depunere a cererilor şi a documentelor solicitate, conform Caietului de sarcini, este:
Data licitaţiei Termen limită de depunere Ora
22-23 ianuarie 2019 18 ianuarie 2019 12,00
29 ianuarie 2019 (pentru locurile neocupate anterior) 28 ianuarie 2019 12,00
31 ianuarie 2019 (pentru locurile neocupate anterior) 30 ianuarie 2019 12,00
5 februarie 2019 (pentru locurile neocupate anterior) 4 februarie 2019 12,00
7 februarie 2019 (pentru locurile neocupate anterior) 6 februarie 2019 12,00
12 februarie 2019 (pentru locurile neocupate anterior) 11 februarie 2019 12,00
14 februarie 2019 (pentru locurile neocupate anterior) 13 februarie 2019 12,00
19 februarie 2019 (pentru locurile neocupate anterior) 18 februarie 2019 12,00

Documentele se depun la Registratura Primăriei Râmnicu-Vâlcea, str.G.ral Praporgescu, nr.14.

 1. Perioada pentru care se vor atribui amplasamentele în vederea desfăşurării comerţului stradal ocazional „Mărţişor 2019” : 22.02.2019-08.03.2019
 2. Informaţii suplimentare se pot solicita de la Servciul Autorizări Activităţi Comerciale, Evenimente Publice, str.G.ral Praporgescu, nr.3, tel.0250/731016 int.153

Leave a Response