|sâmbătă, ianuarie 22, 2022
  • Follow Us!

Proiectul privind nivelul impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019, pus în dezbatere de Primăria oraşului Călimăneşti 

Florinel-Constantinescu-680x365_c

 

În luna noiembrie, Primăria oraşului Călimăneşti a pus în dezbatere publică proiectul de hotărâre privind stabilirea şi aprobarea nivelului impozitelor, taxelor şi a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2019. În vederea finanţării proiectelor aflate în derulare dar şi pentru ca resursele bugetului local să satisfacă intr-o proporţie cât mai mare nevoile actuale de dezvoltare ale oraşului Călimăneşti, este necesară menţinerea surselor actuale ale bugetului local, atragerea de noi surse extrabugetare, precum şi valorificarea judicioasă a patrimoniului unitatii administrativ teritoriale. Pentru anul 2019, cotele de impozitare si nivelul impozitelor locale asupra carora se pot aplica cotele aditionale sunt prevazute de Codul fiscal şi se stabilesc în funcţie de criterile: economice, sociale, geografice, precum şi de necesităţile bugetare locale. Pentru anul 2019 se propune menținerea cotei adiţionale de 20% pentru impozitul pe clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice iar cu privire la impozitele si taxele locale pentru care sunt prevazute in Codul fiscal limite minime si maxime, propunem mentinerea acestora la nivelul anului 2018. În ceea ce priveste facilitatile care se pot acorda la plata impozitelor si taxelor locale se propune ca facilitatile fiscale la plata impozitului pe cladiri conform Regulamentelor aprobate pentru anul 2018 sa fie mentinute si pentru anul 2019 astfel: la clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice, pe baza procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit în condiţiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenţie recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanţă energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic; la clădirile unde au fost executate lucrări în condiţiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor. Nivelul bonificatiei ce se poate aproba pentru plata cu anticipaţie, pană la 31 martie a anului respectiv pentru obligaţiilor datorate pentru intregul an de catre contribuabili este de pană la 10% inclusiv si se acorda pentru fiecare din sursele de venit reprezentand impozit/taxă cladiri, impozit/taxă teren şi impozit pe mijloacele de transport. Pentru anul 2019 propun a se acorda o bonificaţie de 10% contribuabililor persoane fizice care efectuează anticipat până la 31 martie inclusiv, plata fiecăreia din obligatiilor datorate bugetului local provenind din sursele de venit reprezentând impozitul/taxa pe cladiri, impozitul/taxa teren şi impozitul pe mijloace de transport. De asemenea pentru anul 2019 propun a se acorda bonificaţie de 2% contribuabililor persoane juridice care efectuează anticipat până la 31 martie inclusiv, plata obligatiilor datorate bugetului local provenind din sursele de venit reprezentând impozitul/taxa pe cladiri, impozitul/taxa teren şi impozitul pe mijloace de transport. În vederea punerii în valoare şi în siguranţă a fondului construit şi respectiv a terenurilor agricole situate pe raza oraşului Călimăneşti, se propune menţinerea majorării cu până la 500% a impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren pentru clădirile şi terenurile neîngrijite şi respectiv pentru terenurile agricole nelucrate timp de 2 ani consecutiv.

Leave a Response