|sâmbătă, mai 21, 2022
  • Follow Us!

Proiect de 3,45 milioane euro pentru modernizarea şi dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Judeţean Vâlcea 

spital vechi

 

Săptămâna trecută, Consiliul Judeţean Vâlcea a aprobat proiectul „Modernizarea, extinderea şi dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea”, la valoarea de 15,9 milioane de lei inclusiv TVA (3,45 milioane de euro). În Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Vâlcea pentru perioada 2015-2020, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 149/31.07.2015, sunt prevăzute Direcţia strategică de intervenţie 2.6 – Dezvoltarea infrastructurii adecvate la nivel judeţean şi local în vederea reducerii inechitătii accesului la servicii de sănătate si Măsura 2.6.1. îmbunătăţirea infrastructurii serviciilor de sănătate în regim ambulatoriu. În acest sens, Consiliul Judeţean Vâlcea pregăteşte aplicaţia pentru proiectul „Modernizarea, extinderea şi dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea” în vederea depunerii spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020; Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale; Prioritatea de investitii 8.1. – Investitii în infrastructurile sanitare si sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreere, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de comunităţi; Obiectivul Specific 8.1. – Creşterea accesibilităţii serviciilor de sănătate, comunitare şi a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace şi izolate; Operaţiunea A – Ambulatorii.

În urma organizării procedurii de achiziţie publică a fost încheiat contractul de servicii nr. 11.335/9.490/14.08.2018, cu SC Spiri Com SRL Bucureşti, care are ca obiect elaborarea Temei de Proiectare, a Expertizei Tehnice şi a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (DALI) pentru obiectivul de investiţii „Modernizarea, extinderea şi dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea”. Prin DALI s-au propus lucrări de arhitectură şi instalaţii la Corpul C2 (existent), dar şi lucrări de extindere a acestuia (realizarea unui corp nou, legat structural şi funcţional de C2 printr-o pasarelă). De asemenea, prin proiect se vor achiziţiona dotări şi echipamente medicale. Durata realizării activităţilor propuse este de 33 de luni, începând de la semnării contractului de finanţare. Conform DALI, valoarea totală a proiectului este de 15,9 milioane de lei, inclusiv TVA. Precizăm că toate activităţile/ cheltuielile propuse prin DALI sunt eligibile prin natura lor, însă, dată fiind valoarea maximă eligibilă de 2.300.000 euro, suma care depăşeşte valoarea maximă eligibilă devine neeligibilă. În aceste condiţii, prin proiectul de Hotărâre amintit a fost propusă şi încheierea unui Acord de Parteneriat cu Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea, în care este prevăzută asigurarea a: 10,56 milioane de lei, valoarea cheltuielilor eligibile, de către Judeţul Vâlcea, în condiţiile rambursăriiulterioare a cheltuielilor (contribuţia proprie în proiect a Judeţului Vâlcea în cuantum de 2% din valoarea eligibilă a proiectului este în valoare de 211.208 lei); 5,33 milioane de lei, valoarea cheltuielilor neeligibile, de către Spital (suportarea integrală a acestora). În conformitate cu prevederile ghidului solicitantului – Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte menţionat, la cererea de finanţare trebuie anexată si hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea de aprobare a proiectului şi a acordului de parteneriat.

(Petre Coman)

Leave a Response