|sâmbătă, ianuarie 22, 2022
  • Follow Us!

Primăria Pesceana caută parteneri în vederea depunerii unei cereri de finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 

primar_pesceana

 

Conform unui anunţ, Primăria Pesceana organizează o procedură de selecție pentru încheierea unui acord de parteneriat cu entități publice sau de drept privat, în vederea depunerii unei cereri de finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU), Axa prioritară nr. 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Prioritatea de investiții – 9.v Promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și economia socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forței de muncă, Obiective Specifice: O4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră autosustenabilă. Activițățile care vor face obiectul proiectului dezvoltat în parteneriat se vor desfășura pe o perioadă de maximum 36 de luni. Activitățile eligibile, care vor fi derulate în cadrul proiectului, sunt cele menționate în Ghidul Solicitantului – Condiții specifice, cât și activitățile orizontale: managementul proiectului, achiziții publice și măsuri specifice pentru informare și publicitate pentru proiect. Având în vedere activitățile pe care urmează să le desfășoare în cadrul proiectului, partenerii pot fi entități ale economiei sociale, rețele, uniuni, federații din sectorul economiei sociale, atât ca beneficiar unic, cât și în parteneriat, inclusiv în parteneriat cu autorități publice centrale sau locale; alte entități relevante – furnizori de formare profesională autorizaţi publici şi privaţi, furnizori de servicii de ocupare acreditați publici și privați, furnizori de servicii sociale, organizaţii sindicale şi organizații patronale, asociaţii profesionale, camere de comerț și industrie, ONG-uri. Activitățile în care vor fi implicați partenerii selectați sunt activitățile aferente OS 4.16., conform Ghidului Solicitantului – Condiții Specifice. Criterii pentru selectarea organizațiilor partenere (Orientari privind accesarea finantarilor in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020): potențialul partener trebuie să respecte regulile generale privind eligibilitatea; partenerii naționali sunt organizații cu personalitate juridică din România (exclusiv Persoane Fizice, întreprinderi individuale sau echivalent) ce desfășoară activități relevante în cadrul proiectului și au în obiectul de activitate/ statut al entității pe care o reprezintă și activitatea/ activitățile din cadrul proiectului pentru care au rol de parteneri; prevederea referitoare la obiectul de activitate nu este aplicabilă universitatilor; partenerii naționali trebuie să fie implicați cel puțin într-o activitate relevantă. Prin activitate relevantă se înțelege acea activitate care contribuie în mod direct la atingerea indicatorilor, asa cum sunt definiți aceștia în secțiunea 1.10 Indicatori specifici de program din Ghidul Conditii Specifice; partenerii naționali trebuie să contribuie financiar la realizarea proiectului; potențialul partener trebuie să demonstreze că are capacitate financiară şi operaţională, etc.

Leave a Response