|marți, ianuarie 18, 2022
  • Follow Us!

Consiliul Local, chemat să aprobe majorarea cu 250% a impozitului pe clădirile neîngrijite în cazul a 4 persoane fizice 

primaria-ramnicu-valcea-cladire-4

 

 

Joi, 27 decembrie, a avut loc şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, în care au fost apobate următoarele propuneri: raport şi proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinaţiei pentru imobilul – construcţie şi teren aferent, situat în Calea lui Traian nr. 178; raport şi proiect de hotărâre privind completarea anexelor 8 şi 9 la Contractul de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local; raport şi proiect de hotărâre privind demararea procedurilor de efectuare a unui schimb de imobile; raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor distincte pentru activităţile serviciului de salubrizare de pe raza Municipiului Râmnicu Vâlcea a căror gestiune a fost delegată; raport şi proiect de hotărâre privind modificarea tarifului de depozitare a deşeurilor municipale la Depozitul de Deşeuri Feţeni; raport şi proiect de hotărâre privind clarificarea situaţiei contractelor de închiriere a unor terenuri din zona Nord (Spitalul Judeţean de Urgenţă şi Liceul Tehnologic Forestier); raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii prin licitaţie publică cu strigare a amplasamentelor de pe domeniul public al municipiului în vederea desfăşurării comerţului stradal ocazional „Mărţişor 2019” şi a caietului de sarcini aferent; raport şi proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii, organigramei şi actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Filarmonicii „Ion Dumitrescu”; raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ’’Amenajare trecere la nivel linie CF cu dale elastice – strada Mihai Eminescu, municipiul Râmnicu Vâlcea”; raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ’’Amenajare trecere la nivel linie CF cu dale elastice – strada Copăcelu, municipiul Râmnicu Vâlcea”; raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ’’Amenajare trecere la nivel linie CF cu dale elastice – bd. Nicolae Bălcescu, municipiul Râmnicu Vâlcea”; raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici conform Devizului General aferent documentaţiei tehnice pentru obiectivul ’’Sala de sport la Liceul Sanitar Antim Ivireanu – utilităţi şi sistematizare verticală – Râmnicu Vâlcea”; raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate (SF) şi a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiţii “Sala de sport Şcoala Gimnazială nr.4”; raport şi proiect de hotărâre privind actualizarea Devizului General aferent obiectivului ’’Grădiniţa cu 4 grupe – şcoala Waldorf – lucrări de construire corp multifuncţional”; raport şi proiect de hotărâre privind majorarea cu 250% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2019 pentru imobilul situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Carol I nr. 18 – proprietar Angelescu Basarab Leonard ca urmare a constatării stării tehnice de clădiri neîngrijite; raport şi proiect de hotărâre privind majorarea cu 250% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2019 pentru imobilul situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Râureni nr. 78 – 80, proprietar Lascu Nicolae, ca urmare a constatării stării tehnice de clădiri neîngrijite; raport şi proiect de hotărâre privind majorarea cu 250% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2019 pentru imobilul situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Ştirbei Vodă nr. 110 – proprietar Bondoc Ion, ca urmare a constatării stării tehnice de clădiri neîngrijite; raport şi proiect de hotărâre privind majorarea cu 250% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2019 pentru imobilul situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Ştrandului nr.20 – proprietar Barbu Dragoş Florin ca urmare a constatării stării tehnice de clădiri neîngrijite; raport şi proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Vâlcea; raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau lucrări de interes local pe anul 2019, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, acordat în baza Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, şi de către părinţii apţi de muncă obligaţi la întreţinerea copilului în condiţiile stabilite de Codul Civil.

Leave a Response