|miercuri, octombrie 20, 2021
  • Follow Us!

Parlamentarii Bogdan Matei, Vasile Cocoş şi Daniela Oteşanu sprijină investiţiile pentru înfiinţarea stânelor montane 

Cocos Otesanu

 

Parlamentarii de Vâlcea Bogdan Matei, Vasile Cocoş şi Daniela Oteşanu, au depus la sfârşitul anului trecut la Parlament un proiect de lege privind aprobarea programului de investiţii pentru înfiinţarea stânelor montane. Programul de investiţii pentru înfiinţarea stânelor montane, derulat pe perioada 2018-2020 are ca obiect facilitarea accesului la finanţare pentru realizarea de investiţii pentru înfiinţarea stânelor montane de către crescătorii de animale din zona montană. Programul de investiţii pentru înfiinţarea stânelor montane vizează realizarea de investiţii pentru înfiinţarea de stâne montane în localităţile din judeţele care au incidenţă asupra zonei montane. Investiţiile din program au ca obiectiv valorificarea superioara a produselor montane, limitarea declinului sectorului de producţie primară, în scopul asigurării consumului intern, menţinerea şi crearea de noi locuri de muncă, cu accent deosebit pe stoparea depopularii. Înfiinţarea stânelor montane se realizează în conformitate cu proiectele tip puse la dispoziţie de către Agenţia Zonei Montane. Numărul de stâne montane, tipul acestora, amplasamentul în localităţile din zona montană, proiectul tip de realizare se stabilesc anual, prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. Modul de finanţare şi de accesare a programului prevede instituirea unei scheme de finanţare prin care beneficiarii Programului primesc până la 40% din valoarea investiţiei în vederea realizării de stâne montane. Intensitatea sprijinului poate fi majorată cu câte 20 de puncte procentuale din costul standard, fără a depăşi 90 de puncte procentuale din valoare investiţiei pentru: tinerii fermieri sau fermierii care s-au instalat în cei cinci ani anteriori datei de depunere a cererii de înscriere în Program; investiţiile care se realizează în zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specific; cooperativele constituite în conformitate cu prevederile Legii nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Sprijinul financiar se acordă o singură dată pentru un beneficiar şi pentru un singur obiectiv dezvoltat prin Program. Sumele necesare pentru finanţarea prezentei scheme se asigură de la Fondul Suveran de Dezvoltare şi Investiţii/bugetul de stat, puse la dispoziţie, anual, Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în acest scop. Valoarea anuală a schemei, condiţiile de eligibilitate, cheltuielile eligibile, modul de acordare a finanţării, precum şi modalităţile de verificare şi control se stabilesc anual, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Sprijinul financiar se acordă beneficiarilor privaţi în vederea realizării investiţiilor stabilite prin proiectele tip puse la dispoziţie de către Agenţia Zonei Montane. Valoarea totală a Programului este de 7 milioane euro pentru realizarea unui număr maxim de 135 de stâne şi se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Anual, prin hotărâre a Guvernului, se stabileşte bugetul pentru implementarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea stânelor montane. Stânele montane realizate de beneficiarii privaţi pot fi puse la dispoziţie şi altor producători agricoli sau crescători de animale care desfăşoară activităţi agricole în principalele bazine tradiţionale ale judeţului, în mod transparent, pe bază de contracte de prestări servicii.

Leave a Response