|sâmbătă, septembrie 18, 2021
  • Follow Us!

Consiliul Judeţean, convocat să adopte nivelul taxelor locale şi tarifelor ce se vor aplica în anul 2018 

Consiliul-Judetean-Valcea-300x295

 

Miercuri, 31 ianuarie 2018, va avea loc şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Vâlcea, cu următoarea ordine de zi: proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare, înregistrat la data de 31 decembrie 2017; proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului împrumuturilor interne şi a Listei obiectivelor de investiţii finanţate din împrumuturile interne, pe anul 2018; proiect de hotărâre privind utilizarea unor sume din Excedentul bugetului local şi din Fondul de întreţinere, înlocuire şi Dezvoltare, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, pe anul 2018; proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unor instituţii publice finanţate integral din venituri proprii, a numărului de personal şi a fondului aferent salariilor de bază pe anul 2018 şi estimările pe anii 2019-2021; proiect de hotărâre privind nivelul taxelor locale şi tarifelor ce se vor aplica în anul 2018; proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului lunar pentru prestarea serviciului de pază de către Serviciul Public Judeţean de Pază Vâlcea; proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de funcţionare a Serviciului Public Judeţean de Pază Vâlcea; proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare de învăţământ special din judeţul Vâlcea, pentru anul şcolar 2018-2019; proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcţia Generală Anticorupţie şi Consiliul Judeţean Vâlcea; proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare pe linia furnizării de date din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor; proiect de hotărâre privind aprobarea Scrisorii de aşteptări şi mandatarea reprezentaţilor Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea „Parc Ind Vâlcea” SA, să declanşeze procedura de selecţie pentru membrii în Consiliul de Administraţie al societătii; proiect de hotărâre privind darea în administrarea Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea, a unor spaţii care aparţin domeniului public al Judeţului Vâlcea, situate în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Maior V. Popescu, nr.8, judeţul Vâlcea; proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.51 din 31 martie 2017; proiect de hotărâre privind stabilirea componenţei Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea; proiect de hotărâre privind modificarea art 1 lit. a) pct. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 40 din 31 august 2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Vâlcea în Consiliul de Administraţie al Spitalului de Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu” Mihăeşti; proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 lit. b) pct. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 22 din 28 iulie 2016 privind desemnarea unor reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Vâlcea în Consiliul de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea; proiect de hotărâre privind exercitarea cu caracter temporar, pentru o perioada de 6 luni, a funcţiei publice de conducere de Director executiv adjunct economic al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, de către doamna Udubasa Daniela Stefania, consilier, gradul profesional superior; proiect de hotărâre privind exercitarea cu caracter temporar, pentru o perioada de 6 luni, a funcţiei publice de conducere de Director executiv adjunct al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, de către doamna Diaconu Jana, consilier juridic, gradul profesional superior.

Leave a Response