|sâmbătă, octombrie 16, 2021
  • Follow Us!

Consilierii locali de la Ramnicu Valcea, chemati sa aprobe reabilitarea mai multor blocuri din municipiu 

Primaria Ramnicu Valcea cladire (4)

Marti, 30 ianuarie, cu incepere de la ora 13:00, în sala de şedinţă a Primăriei Ramnicu Valcea va avea loc sedinta ordinara a Consiliului Local, care va avea pe ordinea de zi urmatoarele puncte:

1. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul ” Lucrări de intervenție în vederea creșterii performanței energetice a blocurilor de locuințe – Bloc A10, b-dul Tineretului nr. 12”;

2. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul ”Lucrări de intervenție în vederea creșterii performanței energetice a blocurilor de locuințe – Bloc A53, strada Lucian Blaga nr. 2”;

3. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul ”Lucrări de intervenție în vederea creșterii performanței energetice a blocurilor de locuințe – Bloc C16, aleea Stejarului nr.1”.

4. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul ”Lucrări de intervenție în vederea creșterii performanței energetice a blocurilor de locuințe – Bloc B2, bdul Tineretului nr.4”;

5. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul ”Lucrări de intervenție în vederea creșterii performanței energetice a blocurilor de locuințe – Bloc C12, strada Mihai Eminescu nr.45”;

6. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul ”Lucrări de intervenție în vederea creșterii performanței energetice a blocurilor de locuințe – Bloc C24, aleea Narciselor nr.3”;

7. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul ”Lucrări de intervenție în vederea creșterii performanței energetice a blocurilor de locuințe – Bloc P2, strada Petrișor nr.2”.

8. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul ”Lucrări de intervenție în vederea creșterii performanței energetice a blocurilor de locuințe – Bloc P6, strada Zorilor nr.2”;

9. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul ”Lucrări de intervenție în vederea creșterii performanței energetice a blocurilor de locuințe – Bloc P8, strada Petrișor nr. 4”;

10. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul ”Lucrări de intervenție în vederea creșterii performanței energetice a blocurilor de locuințe – Bloc P9, strada Petrișor nr.6”;

11. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru activitatea de colectare separată și transportul separat al deșeurilor menajere, inclusiv fracții colectate separat și pentru activitatea de colectare și transport a deșeurilor din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora;

12. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 2 din 15.01.2018, la lit.B, pct.1 prin includerea funcțiilor publice de consilier și consilier juridic;

13. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 502/2017 referitoare la prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru suprafețe de teren proprietatea municipiului Râmnicu Vâlcea pe care sunt amplasate construcții provizorii (chioșcuri) pentru activități comerciale, prestări servicii și comercializare presă și carte;

14. Raport și proiect de hotărâre privind exprimarea acordului pentru amplasarea de către Consiliul Județean Vâlcea a unor panouri indicatoare;

15. Raport și proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr. 1622/2012 încheiat între Municipiul Râmnicu Vâlcea și Mihăilescu Ion;

16. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea chiriei nominale pentru locuințele pentru tineri, destinate închirierii pentru anul 2018;

17. Raport și proiect de hotărâre privind actualizarea programului local multianual de creștere a performanței energetice la blocurile de locuințe din municipiul Râmnicu Vâlcea;

18. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii prin licitație publică cu strigare a amplasamentelor de pe domeniul public al municipiului, în vederea desfășurării comerțului stradal ocazional ”Mărțișor 2018” și a caietului de sarcini aferent;

19. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea unor investiții pentru modernizarea construcției Cafenea Literar-Artistică”Ariel” (fosta Agenție Teatrală);

20. Raport și proiect de hotărâre privind închirierea unor obiective în incinta Bazei de Agrement Ostroveni;

21. Raport și proiect de hotărâre privind achiziționarea unui imobil-construcție și teren aferent;

22. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD ”Construire locuințe colective D+P+2E-3E retras, strada Ostroveni nr. 96”, investitori Bușcă Constantin Alexandru, Bușcă Oana Mihaela;

23. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul școlar 2018-2019;

24. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local pe anul 2018, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, acordat în baza Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările ulterioare, și de către părinții apți de muncă obligați la întreținerea copilului în condițiile stabilite de Codul civil;

25. Raport și proiect de hotărâre privind evaluarea activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav în perioada iulie – decembrie 2017;

26. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la Acordul de parteneriat cu Forumul Cultural al Râmnicului;

27. Raport și proiect de hotărâre privind achiziționarea de către municipiul Râmnicu Vâlcea a unor servicii de asistență și reprezentare juridică în dosarele civile derivate din dosarul penal nr. 11700/288/2016 aflat pe rolul Judecătoriei Râmnicu Vâlcea. 28. Raport și proiect de hotărâre privind prelungirea suspendării aplicării Hotărârii Consiliului Local nr. 296 din 26.07.2017 referitoare la retragerea Municipiului Râmnicu Vâlcea din Asociația ”Handbal club Municipal Rm. Vâlcea”.

Leave a Response