|joi, octombrie 6, 2022
  • Follow Us!

SC Cazicom SRL – locul I la Topul firmelor – sectiunea Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale 

Cazan-utilaje_asfaltare-685x320

 

Miercuri, 29 noiembrie 2017, la restaurantul Paradis Royal din Râmnicu Vâlcea, a avut loc Gala Economiei Vâlcene (Topul firmelor), organizat pentru a 24-a oară tot de Camera de Comerţ şi Industrie Vâlcea. De fapt, CCI Vâlcea a premiat, conform tradiţiei ultimului sfert de secol, performanţa şi excelenţa a 1257 de firme judeţene din cele 9926 care au depus bilanţ la 31 decembrie 2016. Clasamentul a fost validat de o comisie din care au făcut parte Virgil Pîrvulescu – şeful Finanţelor Publice Vâlcea, Ion Tănăsoiu – şeful ITM Vâlcea, Ion Năfliu – şeful AJOFM Vâlcea, Valentin Cismaru – preşedintele CCI Vâlcea, etc. Alte firme mai importante din judeţ clasate pe locuri fruntaşe au fost: ICSI Vâlcea – la Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie; SC Avi-Giis SRL – la Prelucrarea şi conservarea cărnii; SC Diana Prod SRL şi SC Diana SRL – la Fabricarea produselor din carne; SC Fralvil SA, SC Anabella Fabrica de Conserve Râureni SRL – la Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor; SC Boromir Ind SRL, SC Şapte Spice SA – la Fabricarea produselor de morărit; SC Vel Pitar SA – la Fabricarea pâinii; SC Minet SA – la Fabricarea de textile neţesute; SC Eurofina SRL – la Fabricarea încălţămintei; SC Hardwood SRL – la Tăierea şi rindeluirea lemnului; SC Resin SRL – la Fabricarea cleiurilor; SC Turbonef SRL – la Turnarea metalelor neferoase; SC Corom Export SRL – la Fabricarea de mobilă; SC Măr SRL – la Cultivarea strugurilor; SC Cazicom SRL – la Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale; SC Valoris SRL – la Lucrări de instalaţii electrice, etc. Premiul Investitorului Străin a fost acordat în acest an companiei franceze Faurecia, iar Trofeul Comunităţii (Lahovary) l-a primit Primăria Râmnicu Vâlcea. Potrivit metodologiei de realizare a topului firmelor, clasamentul judeţean de firme pe 2016 a fost determinat de către Camera de Comerţ şi Industrie Vâlcea. Sursele de informaţii utilizate sunt: informaţii din situaţiile financiare ale societăţilor pentru anul anterior, conforme cu Directivele Europene, furnizate de Ministerul Finanţelor Publice; informaţii despre firmele legal înregistrate în România, furnizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului; informaţii despre firme, rezultate din activitatea CCI Vâlcea. Au fost admise în topul judeţean de firme entităţile care sunt comercianţi conform legii şi îndeplinesc simultan următoarele condiţii, cu privire la datele de bilanţ depus pentru anul anterior: profit din exploatare pozitiv; cifră de afaceri de minim 100.000 lei în cazul microîntreprinderilor şi minim 250.000 lei în cazul celorlalte entități. Nu au fost admise în top: grupurile de interes economic (GIE); firmele ale căror cuantum format din suma datoriilor în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului și impozitele și taxele neplătite la termenul stabilit la bugetele locale depășește cuantumul creanțelor în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului; firmele pentru care valoarea a cel puţin unui indicator calculat este negativă; firmele care la data realizării clasamentului se află în stare de radiere, faliment, lichidare, dizolvare, întrerupere temporară de activitate, insolvenţă. Pentru realizarea clasamentelor Topul Firmelor se prelucrează numai bilanţurile depuse în termenul legal la Ministerul Finanţelor Publice. Topul judeţean de firme a fost structurat pe şase domenii de activitate: Cercetare-Dezvoltare şi High-Tech; Industrie; Agricultură, Silvicultură, Pescuit; Construcţii; Servicii; Comerţ și Turism. Domeniile sunt împărţite pe grupe de activitate conform codului CAEN rev. 2, publicat în Monitorul Oficial nr. 293/2007 și al obiectului de activitate preponderent efectiv desfășurat declarat pe propria răspundere în situaţiile financiare pentru anul anterior. Clasificarea întreprinderilor pe clase de mărime s-a realizat în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu completările şi modificările ulterioare, care stabileşte criteriile de încadrare a firmelor. Pentru firmele care au maxim 249 de salariaţi, depăşirea unuia dintre criteriile de încadrare determină trecerea firmei în clasa următoare de mărime. Firmele membre ale Camerei de Comerţ şi Industrie Vâlcea, care au achitat cotizaţia la zi, au primit o bonificaţie de 10% din punctajul total. Clasamentul judeţean de firme conţine câte maxim 10 firme pentru fiecare domeniu, grupă de activitate şi clasă de mărime a întreprinderii, determinate prin ordonarea descrescătoare a punctajului total.

(Petre Coman)

Leave a Response