|joi, octombrie 6, 2022
  • Follow Us!

Rectificare pozitivă a bugetului propriu de 930.000 euro operată de Consiliul Judeţean 

Consiliul-Judetean-Valcea-300x295

 

Consiliul Judeţean Vâlcea a aprobat recent rectificarea bugetului propriu, prin majorarea cu suma de 4,14 milioane de lei (930.000 euro), astfel: 2.184 mii lei, la categoria de venit „Venituri din concesiuni şi închirieri”; 1.910 mii lei, sumă alocată prin anexa la OUG nr. 83/17.11.2017, cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului Vâlcea; 51,70 mii lei la categoria de venit „Alte subvenţii primite de la administraţia centrală pentru finanţarea unor activităţi”. Având în vedere cele prezentate, veniturile totale ale bugetului propriu al judeţului Vâlcea, se majorează cu suma totală de 4.145,70 mii lei, iar cheltuielile totale se rectifică în sensul majorării acestora cu aceeaşi sumă, după cum urmează: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea solicită repartizarea sumei de 1.425 mii lei, la titlul 20 „Bunuri si servicii”, sumă ce a fost aprobată prin OUG nr. 83/2017. Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului solicită reînnoirea software-ului antivirus din cadrul Consiliului Judeţean Vâlcea, pentru 132 de clienţi, întrucât acesta expiră la data de 05.12.2017. Din experienţa anilor trecuţi, s-a constatat că software-ul antivirus „Kasperski”, corespunde din punct de vedere tehnic cerinţelor calculatoarelor din cadrul Consiliului Judeţean Vâlcea, acest software putând să protejeze reţeaua de calculatoare la peste 90% din viruşii cunoscuţi. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „General Magheru” al judeţului Vâlcea solicită rectificarea listei de dotări independente şi alte cheltuieli de investiţii, în sensul includerii în listă a fondurilor necesare achiziţionării unui cazan de încălzire de 80 kw pentru Garda de Intervenţie Măciuca, a cărui valoare estimată este de 10 mii lei. Suma de 10 mii lei se va asigura din economiile înregistrate la alineatul 20.01.09 „Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional”. Prin OUG nr.83/2017, pentru finanţarea Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vâlcea, a Şcolii Profesionale Speciale Bistriţa, şi a Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Băbeni, a fost aprobată suma de 485,00 mii lei. Potrivit prevederilor din OUG nr.83/2017, cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017, economiile înregistrate la finanţarea unor cheltuieli descentralizate la nivelul judeţelor, cu excepţia celor destinate plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ special şi din centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională, pot fi utilizate pentru finanţarea celorlalte categorii de cheltuieli care, potrivit legii, se finanţează din aceeaşi sursă, fără a afecta finanţarea celorlalte servicii care se asigură din suma totală repartizată. Economiile înregistrate la plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti, având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ special şi din centrele de resurse şi asistenţă educaţională, pot fi utilizate pentru plata salariilor, sporurilor, indemnizaţiilor şi a altor drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi pentru plata contribuţiilor aferente acestora, pentru aceeaşi categorie de personal. Având în vedere că fondurile alocate pentru plata contribuţiilor personalului neclerical angajat în unităţile de cult recunoscute în România de pe teritoriul judeţului Vâlcea, sunt insuficiente, s-a decis suplimentarea acestora cu suma de 1.450,00 mii lei. Propunerea de redistribuire este în conformitate cu prevederile din OUG nr. 83/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017. Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” Vâlcea solicită rectificarea creditelor bugetare aprobate pe anul 2017, în sensul majorării Titlului 10 „Cheltuieli de personal” cu suma de 13,95 mii lei, necesară acoperirii cheltuielilor cu contribuţiile la asigurările sociale de stat, suportate de angajator, întrucât fondurile repartizate iniţial sunt insuficiente. Suma de 13,95 mii lei, se asigură din redistribuiri de la alineatele unde s-au înregistrat economii, din cadrul Titlului 20 „Bunuri şi servicii”. De asemenea, în cadrul Titlului 20 ’’Bunuri şi servicii”, se majorează articolele bugetare pentru care nu sunt fonduri suficiente prin diminuarea articolelor la care s-au înregistrat economii, pentru plata cheltuielilor curente ale institutiei. La capitolul 51.02.01.03 „Autorităţi executive” se propune majorarea cheltuielilor cu suma totală de 713,70 mii lei, având în vedere că fondurile aprobate iniţial sunt insuficiente. În baza prevederilor din OUG nr.2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative precum şi alte măsuri, Consiliul Judeţean Vâlcea a contractat un împrumut pentru asigurarea prefinanţării şi/sau cofinanţării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2007-2013, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor, în valoare totală de 19.330.000 lei. Potrivit Convenţiei de împrumut încheiată între Ministerul Finanţelor Publice si Judeţul Vâlcea, sumele au fost alocate judeţului Vâlcea în totalitate. Având în vedere că o parte din împrumutul contractat a fost acordat şi utilizat şi pentru realizarea lucrărilor în cadrul proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice”, au fost încasate sume din redevenţă de la SC CET GOVORA, care pot fi utilizate pentru rambursarea anticipată a împrumutului.

(Petre Coman)

Leave a Response