|joi, octombrie 6, 2022
  • Follow Us!

În Râmnic, se va MAJORA tariful de distanţă maximal pentru executarea serviciului de taxi 

taxi-special-arad

 

 

Joi, 28 decembrie, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea va aproba majorarea tarifului de distanţă maximal pentru executarea serviciului public de transport local de persoane în regim taxi, la 3 lei/km. Tariful de distanţă utilizat de transportatorii autorizaţi va fi stabilit prin contractul de dispecerat taxi, încheiat de aceştia cu dispeceratul autorizat. Tariful se va aplica începând cu data de 01 ianuarie 2018, în condiţiile reglării taximetrului de către societatea autorizată, a aplicării pe portierele din faţă ale autovehiculului care execută serviciul de transport în regim de taxi a înscrisurilor privind valorile tarifelor de distanţă (lei/km) practicate pe timp de zi şi pe timp de noapte şi a modificării listei tarifelor practicate, aflată în interiorul autovehiculului, vizată de către autoritatea de autorizare. Potrivit raportului Primăriei Râmnicului, în conformitate cu prevederile Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere, cu modificările si completările ulterioare si a Ordinului nr.356/29.11.2007 privind aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor Legii nr.38/2003, in cadrul atribuţiilor de coordonare a activităţilor privind transportul în regim de taxi, autorităţile administraţiei publice locale emit reglementări referitoare la nivelul tarifelor de distanţă maximale pentru executarea serviciului public de transport persoane in regim de taxi. Potrivit competenţelor stabilite prin Legea nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, Consiliul Local a adoptat Hotărârea nr. 108/24.04.2008 privind aprobarea tarifului maximal de distanţă pentru executarea serviciului public de transport public local de persoane în regim de taxi, în cuantum de 2 lei/km. În conformitate cu prevederile Ordinului nr.243/03.12.2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, bunuri ori mărfuri în regim de taxi, în cazul transportului public local de persoane în regim de taxi, se utilizează tariful simplu, respectiv următoarele tarife, după caz: tariful de pornire (lei); tariful de distanţă (lei/km); tariful orar (lei/oră). Tariful de distanţă, reprezintă tariful exprimat în lei/km şi se stabileşte în funcţie de caracteristicile tehnice ale autovehiculului respectiv şi de nivelul confortului oferit. Tariful de distanţă poate fi stabilit pentru timp de zi şi pentru timp de noapte. Tariful de noapte nu va fi mai mic decât tariful de zi, dar nu va fi mai mare decât cu până la 50% din tariful de zi. Tariful de pornire, exprimat în lei, este egal cu tariful de distanţă aplicat, iar tariful orar exprimat în lei/oră, reprezintă tariful de distanţă înmulţit cu 10. Tariful de distanţă pe timp de zi utilizat de către transportatorii autorizaţi, nu poate depăşi tariful de distanţă maximal aprobat prin Hotărârea Consiliului Local, pe baza propunerii fundamentate de către transportatorii autorizaţi, în urma consultării asociaţiilor profesionale reprezentative. Cu adresa înregistrată la Primăria Municipiului sub nr. 39915/13.10.2017, Camera Naţională a Taximetriştilor din România – Filiala Vâlcea, a solicitat majorarea tarifului maximal de distanţă pentru efectuarea serviciului de transport persoane în regim de taxi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 108/24.04.2008, la 3 lei/km.

Leave a Response