|marți, mai 18, 2021
  • Follow Us!

Proiect european de 370.000 euro pentru reabilitarea termică a Şcolii Gimnaziale „I.G.Duca” din Rm. Vâlcea 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

Marţi, 28 noiembrie, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară, va aproba proiectul „Reabilitare termică Şcoala Gimnazială I.G. Duca” (fosta nr. 2) în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, prioritatea de investiţii 3.1, operaţiunea B, apelul de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/b/1/7 REGIUNI. Valoarea totală a proiectului „Reabilitare termică Şcoala Gimnazială I.G. Duca” este în cuantum de 1.688.220 lei (370.000 euro), iar contribuţia proprie la proiect este în sumă de 44.741,55 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât şi contribuţia de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 33.540 lei, reprezentând cofinanţarea proiectului. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Reabilitare termică Şcoala Gimnazială I.G. Duca”, pentru implementarea proiectului în condiţii optime, vor fi asigurate din bugetul local al UAT Municipiul Râmnicu Vâlcea. Asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării proiectului în condiţiile rambursării sau decontării ulterioare a cheltuielilor se va face din instrumente structurale. Prin Hotărârea nr. 384/28.09.2017, Consiliul Local a aprobat documentaţia tehnico-economică faza DALI şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare termică Şcoala Gimnazială I. G. Duca”. În cadrul apelului de proiecte POR/2016/3/3.l/b/1/7 REGIUNI ŞI POR/2016/3/3.1 /b/l/Bl, Axa Prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea B – CLĂDIRI PUBLICE, UAT Municipiul RâmnicuVâlcea, a depus în data de 03.10.2017 pentru acordarea finanţarii obiectivului de investiţii mai sus menţionat. Obiectivul specific ai proiectului în constituie creşterea eficienţei energetice în clădirile publice, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari, prin execuţia lucrărilor de reabilitare termică, urmărindu-se atât reducerea consumurilor energetic pentru încălzirea clădirilor cât şi creşterea performanţei enrgetice. Cu adresa nr. 21104/22.11.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr. 45587/23.11.2017, ADR Sud Vest Oltenia ne-a informat cu privire la finalizarea procesului de evaluare tehnică şi financiară şi la demararea etapei precontractuale şi a solicitat pentru continuarea procesului de contractare, hotărârea de aprobare a proiectului (cererii de finanţare) şi a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare şi selecţie. În conformitate cu bugetul cererii de finanţare, valoarea totală a proiectului „Reabilitare termică Şcoala Gimnazială I. G. Duca” este de 1.688.220,19 lei, din care contribuţie proprie a beneficiarului 44.741,55 lei (reprezentând valoarea tuturor cheltuielilor neeligibile cât şi contribuţia de 2% din valoarea eligibilă a proiectului în cuantum de 33.540 lei).

Leave a Response